Ekologiczne pustaki ścienne HADYterm 25 P+W, 11,5 P+W

Wykorzystując duże pustaki, skraca się czas wznoszenia ścian, co wydatnie obniża koszty robocizny. Natomiast dzięki zastosowaniu pustaków z wyprofilowanymi bokami nie ma konieczności wykonywania spoin pionowych, co dodatkowo przyspiesza prace budowlane i obniża zużycie zaprawy. 

Przeznaczenie i dane techniczne:

Element murowy do murowania na pióro-wpust ze spoinami poziomymi zwykłymi ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych zewnętrznych, wymagających docieplenia; ścian wewnętrznych i wypełniających zabezpieczonych.

 

Nazwa handlowa HADYterm 25 P+W HADYterm 11,5 P+W
Oznaczenie LD 375x250x238 LD 375x115x238
Wymiar [mm] 375x250x238 375x115x238
Masa [kg] 17 9
Średnia wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 13,9 13,9
Nasiąkliwość [%] 13,5 13,5
Współczynnik przewodności cieplnej [W/m*K] 0,34 NPD
Gęstość brutto [kg/m3] 780 830
Mrozoodporność [liczba cykli] 20 20
Promieniotwórczość [Bq/kg] 51 51
Zużycie materiału [szt./m2] 10,7 10,7
Norma PN-EN 771-1 PN-EN 771-1
Liczba sztuk na palecie 75 150

 

 

 

O firmie:

Pierwsza w Europie i jedyna w Polsce w 100 procentach ekologiczna ceramika budowlana z podkarpackiej Hadykówki powróciła na rynek. Zakład znany od dziesięcioleci z popularnych pustaków Max wprowadzona na rynek krajową alternatywę dla produktów oferowanych dotychczas przez zachodnich potentatów.

Więcej informacji: www.hadykowka.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów budowlanych, opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 6.00-17.00

sobota: 6.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz godziny otwarcia naszych składów

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz