Akcja Mądry buduje lepiej z firmą Rockwool Polska: szczegóły

05.03.2009 Akcja Mądry buduje lepiej z firmą Rockwool Polska: szczegóły

MĄDRY BUDUJE LEPIEJ to nowa akcja miesięcznika Ładny Dom propagująca budowę domów tanich w eksploatacji skierowana do klientów indywidualnych (osób fizycznych). Rockwool Polska sp. z o.o. jest jednym z partnerów akcji.

Czas trwania akcji: 15.02. - 15.12.2008 r.

Zasady rabatowania Rockwool Polska sp. o.o. w ramach akcji MĄDRY BUDUJE LEPIEJ.

Każdy uczestnik akcji MĄDRY BUDUJE LEPIEJ posiadający Kartę Uczestnika uprawniony jest do otrzymania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup produktu Rockwool Polska sp. z o.o.

Warunki rabatowe oraz produkty Rockwool objęte rabatem w ramach akcji MĄDRY BUDUJE LEPIEJ:

Rabat naliczany jest od kwoty brutto zakupionego produktu.

Po dokonaniu zakupu uczestnik przesyła pocztą do Rockwool Polska sp. z o.o. (z dopiskiem na kopercie: MĄDRY BUDUJE LEPIEJ) następujące dokumenty:

 

  • kopię faktury potwierdzającą zakup produktu Rockwool Polska sp. z o.o. wystawionej na uczestnika akcji (osobę fizyczną),
  • oryginalny kupon rabatowy (dostarczany przez miesięcznik Ładny Dom wraz z Karta Uczestnictwa i pakietem materiałów związanych z akcją) z pieczątką firmy sprzedającej produkty Rockwool, datą oraz podpisem sprzedawcy,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz kwestionariusz.

Rockwool Polska sp. z o.o. po otrzymaniu kompletu wyżej wymienionych dokumentów kontaktuje się z uczestnikiem w celu potwierdzenia poprawności przesłanych danych. Zwrot przysługującej kwoty nastąpi do 21 dni od momentu potwierdzenia danych.

W razie pytań dotyczących akcji prosimy o przesłanie maila na adres: marketing@rockwool.pl marketing@rockwool.pl – z wpisaniem tematu: MĄDRY BUDUJE LEPIEJ.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego (jeśli jednorazowa wartość zwrotu kosztów przekroczy 100 zł) Rockwool Polska sp. z o.o. wystawi dokument PIT-8C do końca lutego 2009. W tym samym terminie przekaże jeden egzemplarz uczestnikowi akcji MĄDRY BUDUJE LEPIEJ i jeden do urzędu skarbowego właściwego dla uczestnika.

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz