Uszkodzenia nawierzchni betonowych i asfaltowych

07.12.2016 Uszkodzenia nawierzchni betonowych i asfaltowych

Niezależnie od częstotliwości użytkowania, nawierzchnie drogowe ulegają degradacji wcześniej czy później. Ubytki, odpryski materiału, kratery, degradacja wgłębna, deformacje strukturalne czy spękania powstają wskutek działania czynników atmosferycznych, natężenia ruchu pojazdów, charakterystycznych właściwości materiału stanowiącego nawierzchnię lub wskutek niewłaściwego sposobu wykonania drogi. Oczywiście, kwestiami ich naprawy zajmują się odpowiednie służby, dotyczy to jednak tylko dróg o charakterze publicznym. Kiedy uszkodzenia pojawią się na betonowej lub asfaltowej powierzchni drogi prywatnej, podjazdu do garażu czy np. parkingu, naprawa ich będzie leżeć w gestii właściciela terenu lub zarządcy drogi. Użytkowanie uszkodzonej nawierzchni drogi niesie za sobą ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu (można również zapłacić odszkodowanie za poniesione straty na rzecz użytkownika takiej nawierzchni), dlatego dobrze jest niezwłocznie dokonać naprawy powstałych uszkodzeń. Czy jest to w ogóle możliwe bez zastosowania ciężkiego sprzętu drogowego i zatrudnienia ekipy fachowców? Tak. Obecnie w sprzedaży dostępne są specjalistyczne, wysokowydajne mieszanki asfaltowo-mineralne lub asfaltowe, umożliwiające naprawę uszkodzeń nawierzchni metodą „na zimno”. Mieszanka taka zawiera zwykle asfalt, olej napędowy, kruszywo naturalne i określone chemiczne dodatki i może być stosowana zarówno do profesjonalnego łatania dziur i naprawy uszkodzeń w drogownictwie, jak i do niewielkich prac indywidualnych na powierzchni uszkodzeń o wielkości do 1 m². Mieszanka ta oferuje w praktyce te same właściwości, co nawierzchnia asfaltowa położona w klasyczny sposób, jej położenie jednak wymaga niewielkiego nakładu sił, jest szybkie, a uzyskana po naprawie uszkodzenia nawierzchnia niemal natychmiast może być użytkowana przez pojazdy. A jak się w praktyce stosuje taką mieszankę asfaltową?

Mieszanka asfaltowa w praktyce

Przede wszystkim, by zastosować mieszankę asfaltową należy oczyścić naprawianą powierzchnię z wszelkich pozostałości: kamieni, resztek nawierzchni, piasku etc. Można to zrobić szczotką lub odkurzaczem. Tak przygotowany ubytek w nawierzchni nie wymaga zastosowania gruntu w postaci asfaltu upłynnionego czy emulsji asfaltowej. Następnie wystarczy wysypać stosowną ilość mieszanki asfaltowej niewiele ponad poziom nawierzchni, uklepać łopatą i zwalcować lub zagęścić płytą wibracyjną (można takie urządzenie wynająć) lub ręcznym ubijakiem. W przypadku nierówności czynność należy powtórzyć. Do naprawy głębszych uszkodzeń przed nałożeniem mieszanki asfaltowej zaleca się wypełnić ubytek w nawierzchni ubijanym warstwowo tłuczniem, który później pokrywa się około 4. cm warstwą mieszanki. Jeżeli zachodzi konieczność położenia grubszej warstwy mieszanki asfaltowej, niezbędne stanie się osobne wysypanie i zagęszczenie każdej z warstw. Dla bezpieczeństwa pojazdów, górną warstwę nowo powstałej nawierzchni należy posypać piaskiem lub drobnoziarnistym kruszywem (grysem), zminimalizuje się przez to ryzyko przyczepienia jej do kół samochodów. Mieszanka asfaltowa w uszkodzeniu pozostanie nieco elastyczna jeszcze przez kilka godzin po jej aplikacji, czas potrzebny do jej całkowitego usztywnienia zależy od temperatury, zaistniałych podczas remontu warunków atmosferycznych i od natężenia ruchu na drodze. Mieszanka ta może być również z powodzeniem stosowana do naprawy podłóg przemysłowych. 

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz