Jak wykonywać izolacje na instalacjach wentylacji i klimatyzacji

10.07.2012 Jak wykonywać izolacje na instalacjach wentylacji i klimatyzacji

Zwiększające się w ostatnich latach wymagania dotyczące komfortu w budynkach mieszkalnych, biurowych, handlowych i innych pomieszczeniach butowych oraz wzrost zainteresowania oszczdnością energii, zwłaszcza na ogrzewanie odzwierciedla się w większej ilości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wentylacja mechaniczna ma na celu stworzenie odpowiedniego mikroklimatu poprzez usuwanie z pomieszczeń zanieczyszczeń gazowych i zużytego powietrza oraz nadmiaru wilgoci i ciepła. Poza zapewnieniem komfortowych warunków klimatu wewnętrznego ważna jest także wydajność i poprawność działania tych urządzeń.

Wykraplanie się pary wodnej

Częstym zjawiskiem występującym w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest wykraplanie się pary wodnej na zimnych i niezaizolowanych powierzchniach. Intensywność tego zjawiska zależy od różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią zimną (ściana kanału wentylacyjnego), a otoczeniem oraz od wilgotności powietrza w tym otoczeniu. Zasada wykonywania izolacji termicznej polega na szczelnym odgrodzeniu zimnej powierzchni od otoczenia w taki sposób, aby temperatura powierzchni izolacji była wyższa od temperatury punktu rosy. Dzięki temu zawarta w powietrzu para wodna nie będzie się wykraplać na powierzchni kanału, ani też na powierzchni zewnętrznej izolacji.

Przeciwdziałanie

Odpowiednio dobrana warstwa izolacji cieplnej na kanale wentylacyjnym lub klimatyzacyjnym powoduje „przesunięcie” temperatury na zewnątrz kanału w bezpieczny obszar powyżej temperatury punktu rosy. Wpływ na grubość izolacji zapobiegającej kondensacji pary wodnej mają nie tylko różnice temperatur i wilgotność względna powietrza, ale również cyrkulacja powietrza wokół kanału. W przypadku niewielkiego ruchu powietrza wymagana będzie większa grubość izolacji niż przy intensywnym ruchu. Popularny materiał izolacyjny z wełny mineralnej stanowią maty LAMELLA MAT WITH ALU FOIL o prostopadłym ułożeniu włókien względem powierzchni nośnej, którą stanowi folia aluminiowa. Włókno lamelowe sprawia, że mata jest mocna, sprężysta i nie zmienia swej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach w przypadku izolacji kanałów prostokątnych. Nowszym rozwiązaniem jest mata lamelowa o nazwie KLIMAFIX. Mata ta oprócz specyficznego układu włókien i powłoki zewnętrznej z folii aluminiowej, dodatkowo została zaopatrzona w fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny. Warstwę kleju zabezpiecza prosta do zdjęcia folia PE. Mata KLIMAFIX ma właściwości samoprzylepne. Poprzez brak konieczności użycia gwoździ, szpilek, taśm, obejm lub opasek czas montażu maty KLIMAFIX można skrócić nawet do 30% w stosunku do tradycyjnych mat lamelowych. Izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura układania mat wynosi od +5°C do 35°C.

W sytuacjach, w których konieczne jest zastosowanie izolacji o grubości 50 mm warstwa samoprzylepna pełni w montażu jedynie pomocniczą rolę. Dodatkowe użycie mechanicznych elementów montażowych wymagane jest równie ż w przypadku kanałów o wymiarach większych niż 1200 mm oraz długich kanałów pionowych. Rodzaj użytego elementu montażowego powinien zostać wybrany indywidualnie na miejscu przez doświadczonego montażystę.

Akustyka

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby dopuszczalny poziom dźwięków przenoszących się z pomieszczenia do pomieszczenia przeznaczonego do przebywania ludzi przez przewody wentylacyjne był zgodny z wymaganiami normy PN-87/B-02151-02.

Hałas przedostający się do pomieszczeń wentylowanych może być wynikiem pracy wentylatora lub klimatyzatora. Inną przyczyną hałasu w przewodach może być nadmierna lub zmienna prędkość przepływu powietrza, powstawanie zawirowań w narożnikach kanałów oraz w miejscach zmiany kierunku przepływu, na przykład w trójnikach. Zastosowanie maty Lamella Mat with Alu Foil pozwoli na obniżenie poziomu hałasu, a dodatkowo zapobiegnie kondensacji pary. W celu określenia izolacyjności akustycznej R dla poszczególnych częstotliwości zostały przeprowadzone badania akustyczne (przez Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi) na stanowisku odwzorowującym rzeczywiste warunki pracy kanałów wentylacyjnych. Prawidłowo zwymiarowana i fachowo zamontowana izolacja z mat lamelowych zabezpiecza instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przed kondensacją pary wodnej oraz zapewnia minimalne straty ciepła oraz temperaturę przepływającego powietrza odpowiadającą wartości przewidzianej w projekcie. Maty lamelowe Rockwool charakteryzują się stabilnością wymiarową i odpornością na zużycie i starzenie. Stosowane są wtedy, gdy wymagana jest optymalna sprawność termiczna, w połączeniu z ekonomicznością i łatwym montażem. Izolacja termiczna stanowi także ważny element w gospodarce cieplnej, towarzyszy bowiem długiemu procesowi – od produkcji ciepła w elektrowniach lub elektrociepłowniach, poprzez transport sieciami rozdzielczymi, aż do węzłów cieplnych w budynkach. Głównym zadaniem materiału izolacyjnego jest ograniczenie strat cieplnych w rurociągach i urządzeniach wytwarzających ciepło, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i oszczędność energii. Rockwool Polska zapewnia kompleksową izolację termiczną wykorzystywaną zarówno w ciepłownictwie, jak i energetyce.

Ze względu na temperaturę stosowania izolacje techniczne Rockwool można podzielić na:

  • niskotemperaturowe < 250°C,
  • wysokotemperaturowe < 1000°C.

Ciepłownictwo i ogrzewnictwo

Wymogi technologiczne i względy ekonomiczne wymuszają jak najmniejsze spadki temperatury na drodze przepływu takich czynników roboczych jak woda, para wodna, kondensat, spaliny, itp. Poza tym izolacja ogranicza temperaturę na powierzchniach płaszcza ochronnego (wymogi BHP) oraz zapewnia w miarę równy rozkład temperatur na elementach konstrukcyjnych, tak aby odkształcenia termiczne nie powodowały deformacji i naprężeń mechanicznych.

Ciepło z miejsca wytworzenia do odbiorców przesyłane jest sieciami cieplnymi, które mogą być ułożone jako przewody napowietrzne, w kanałach przełazowych i nieprzełazowych lub w układach bezkanałowych. Również sieci cieplne wymagają izolacji termicznej, tak aby zminimalizować straty ciepła na drodze przesyłu. Wełna mineralna sprawdza się doskonale jako izolacja rurociągów napowietrznych (nadziemnych) pokrytych płaszczem ochronnym, na przykład z blachy stalowej.

Rockwool Polska oferuje do izolacji sieci cieplnych produkty niskotemperaturowe w postaci:

  • OTULIN ROCKWOOL o gęstości objętościowej 83 kg/m3 w szerokim zakresie średnic i grubości, od 3/8 do 16 cali, a na specjalne zamówienia również w większych wymiarach. Otuliny mają specjalne zamki zapobiegające powstaniu przegrzewów na połączeniu wzdłużnym;
  • Mat L-W-60 i L-W-80 mających przyszyty z jednej strony welon z włókna szklanego.

Przy izolacji dużych średnic lepiej pracuje się z matami typu Wired Mat, gdyż siatka druciana znacznie ułatwia i przyspiesza montaż, z kolei zastosowanie otulin Pipe Section eliminuje konieczność stosowania konstrukcji wsporczej. Najmniej izolacji termicznej, biorąc pod uwagę jej ilość, zużywają węzły cieplne, stanowiące połączenie instalacji wewnętrznej z siecią zewnętrzną. Tutaj izolacja oprócz ograniczania strat ciepła ma pełnić dodatkowo funkcje estetyczne. Właśnie z myślą o takim wymaganiu powstał TERMOROCK – kompletny system izolacji instalacji łączący doskonałe własności izolacyjne wełny mineralnej Rockwool z estetycznym wykończeniem powierzchni folią PVC. System umożliwia izolację zarówno odcinków prostych, jak i kolan, których w węźle cieplnym nie brakuje, w zakresie średnic od 3/8 do 5 cali.

Podobne zastosowanie mają otuliny FLEXOROCK wykończone zbrojoną folią aluminiową i zaopatrzone w samoprzylepną zakładkę. Ich specyfika polega na możliwości uelastycznienia ich w dowolnym miejscu, co pozwala na bezproblemową izolację kolan i zagięć, gdyż eliminuje się etap wycinania segmentów kolanowych. Wszystkie produkty Rockwool, niezale żnie od rodzaju i typu wykończenia powierzchni zewnętrznej reprezentują ten sam najwyższy poziom parametrów technicznych, znajdujący odzwierciedlenie w wysokiej jakości, łatwym montażu i trwałości w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo otuliny z wełny mineralnej mają ważną cechę – współczynnik rozszerzalności liniowej dla tych produktów jest równy zero, dzięki temu otuliny nie kurczą się i nie rozszerzają pod wpływem temperatur oraz nie zmieniają parametrów termicznych podczas całego okresu użytkowania.

Artykuł pochodzi ze strony www.rockwool.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz