Informacje wstępne dotyczące izolacji wełną mineralną

10.07.2012

Przed rozpoczęciem zakupu warto się zastanowić nad wyborem rodzaju wełny mineralnej. Z niniejszej publikacji dowiesz się w jaki sposób dobrać odpowiedni rodzaj wełny mineralnej do swoich potrzeb oraz w jaki sposób czytać etykiety zamieszczane na opakowaniach wełny mineralnej. Dzięki informacjom zawartym w nowych etykietach możesz samodzielnie w szybki sposób porównać różne rodzaje wełny. Na zakończenie proponujemy kilka krótkich ale niezbędnych informacji dotyczących narzędzi, organizacji i kultury pracy przy izolacji wełną mineralną oraz kilka wskazówek dotyczących ogólnych zasad wykonania izolacji.

Znając rodzaj przegrody możesz łatwo wybrać odpowiedni produkt. Poniżej znajdziesz tabele, które w prosty sposób pozwolą Ci wybrać optymalny rodzaj wełny mineralnej do Twoich potrzeb.

Polskie produkty w Unii Europejskiej.

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym stanowi część wspólnego rynku, który podlega unijnemu systemowi oceny i oznaczania wyrobów. Wyroby budowlane, produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN, są oznaczane znakowaniem CE. W zbiorze polskich norm jest już, identyczna z europejską, polska norma PN-EN 13162.

Nowa etykieta.

Zasadniczą różnicą jest pojawienie się znaku CE w miejsce znaku budowlanego, wprowadzenie kodu oznaczenia produktu i zmiana dokumentu odniesienia. Wyroby objęte normą nie potrzebują już aprobat technicznych.

Kod oznaczenia produktu.

Kod oznaczenia wyrobu informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia. Kod wyrobu może zawierać następujące symbole:

MW skrót terminu wełna mineralna
EN 13162 numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób
Ti tolerancja na grubość
DS(T+) stabilność wymiarowa w określonej temperaturze
DS(TH) stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności
CS(10/Y)i naprężenia ściskające lu wytrzymałość na ściskanie
TRI wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
PL(5)i obciążenie punktowe
WS nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu
WL(P) nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
SDi przenikanie pary wodnej
CPi sztywność dynamiczna
CC9(i1/i2/y)δc pełzanie przy ściskaniu
APi praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
AWi ważony współczynnik pochłaniania dźwięku
AFi odporność przepływu powietrza

gdzie: "i" wskazuje odpowiednią klasę lub poziom, "δc" wskazuje naprężenia ściskające, "y" podaje liczbę lat

Narzędzia, organizacja i kultura pracy:

 • Przeczytać zalecenia producenta.
 • Nosić odpowiednie rękawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.
 • Nosić okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru. W przypadku adaptacji starych pomieszczeń, np. poddaszy, zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych.
 • Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawać otwarte.
 • Ciąć nożem lub piłką. Nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych.
 • Utrzymać w czystości miejsce pracy.
 • Po zakończeniu pracy umyć się i wytrzepać, a najlepiej odkurzyć ubrania robocze.

Ogólne zasady wykonania izolacji:

   1. Do cięcia wyrobów z wełny ROCKWOOL używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia.
   2. Płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych.
   3. Delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń.
   4. Nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania.
   5. Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo.
   6. Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizolację, płyty z wełny ROCKWOOL oraz papę układamy odcinkami.
   7. Nie chodzimy po płytach miękkich, np. ROCKMIN.
   8. Ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych.
   9. Przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych.

Artykuł na podstawie materiałów firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. www.rockwool.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz