Zastosowanie poszczególnych elementów izolacji dachu i poddasza

10.07.2012 Zastosowanie poszczególnych elementów izolacji dachu i poddasza

Konstrukcja dachu nie jest w niniejszej publikacji poruszana ze względu na wielorakość konstrukcji i technologii. Zależy ona głównie od projektanta. Pośrednim czynnikiem mającym wpływ na rodzaj konstrukcji jest pokrycie dachowe, jakie docelowo ma być zastosowane do przykrycia dachu. Cięższe konstrukcje (dachówki cementowe, ceramiczne) będą potrzebowały “solidniejszych” szkieletów utrzymujących całość dachu. Decyzje te podejmowane są w fazie przedprojektowej. W niniejszej publikacji chcemy skupić się i omówić jeden z kluczowych aspektów systemu dachu i poddasza - hydroizolację.

Konstrukcja dachu nie jest w niniejszej publikacji poruszana ze względu na wielorakość konstrukcji i technologii. Zależy ona głównie od projektanta. Pośrednim czynnikiem mającym wpływ na rodzaj konstrukcji jest pokrycie dachowe, jakie docelowo ma być zastosowane do przykrycia dachu. Cięższe konstrukcje (dachówki cementowe, ceramiczne) będą potrzebowały “solidniejszych” szkieletów utrzymujących całość dachu. Decyzje te podejmowane są w fazie przedprojektowej. W niniejszej publikacji chcemy skupić się i omówić jeden z kluczowych aspektów systemu dachu i poddasza - hydroizolację. Jeśli ta nie będzie funkcjonować prawidłowo, nastąpi zawilgocenie termoizolacji, spadek jej własności termoizolacyjnych, wychładzanie poddasza i wzrost kosztów grzewczych, a w skrajnych przypadkach wnikanie wody do wnętrza naszych pomieszczeń, zagrzybienie i zapleśnienie, co w efekcie spowoduje niemożność zamieszkiwania na poddaszu. Elementy hydroizolacji dachu i poddasza, które omówimy to: folie i membrany dachowe paroizolacje taśmy dachowe stosowane do uszczelniania powłok hydroizolacyjnych w miejscach krytycznych (łączenia zakładów, kalenica, kosz, wykusz itp.) oraz wiatroizolacje.

Folie dachowe

Z uwagi na postępującą marginalizację folii dachowych w budownictwie nie omawiamy tych folii szerzej i ograniczamy się tylko do krótkiej ich charakterystyki. Folie dachowe są to produkty niskoparoprzepuszczalne, powoli schodzące z rynku. Jako jeden z elementów hydroizolacji poddasza miały za zadanie odparowywanie wilgoci z wełny termoizolacyjnej, więźby dachowej oraz ochronę wełny termoizolacyjnej przed wodą, mogącą dostać się do niej poprzez nieszczelności w pokryciu dachowym lub z podwiewanym deszczem i śniegiem. Wymogiem przy stosowaniu folii dachowych było wykonanie pomiędzy foliami a materiałem termoizolacyjnym tzw. szczeliny wentylacyjnej (ok. 5 cm), ułatwiającej odprowadzanie wilgoci. Praktyka jednak wykazała, że szczelina wentylacyjna nie zawsze była wykonywana prawidłowo, a wielokrotnie w ogóle nie była tworzona, co powodowało skraplanie się pary wodnej na wewnętrznych stronach folii dachowych, a w efekcie nadmierne zawilgocenie termoizolacji. Nadmierna wilgotność termoizolacji powodowała, iż traciła ona swoje własności termoizolacyjne i stawała się przewodnikiem ciepła, skutecznie wychładzając poddasze. Ponadto nawet prawidłowo wykonana szczelina wentylacyjna wychładzała warstwę termoizolacyjną powodując straty cieplne. Folie dachowe są sukcesywnie wypierane przez membranę dachową z racji wysokich walorów użytkowych. Obecnie folie dachowe są zalecane jedynie na poddaszach nieużytkowych.

Membrany dachowe wysokoparoprzepuszczalne

Stanowią nowoczesne rozwiązania ochrony dachu i termoizolacji przed wodą i wilgocią. Zastępują niegdyś używane klasyczne folie dachowe. Membrany dachowe o wysokiej paroprzepuszczalności stosowane są w celu zabezpieczenia konstrukcji dachu i materiałów ocieplających (np. wełen mineralnych) przed podwiewanym deszczem i śniegiem pod pokrycie dachowe, oraz przed wodą skraplającą się właśnie w tym miejscu. Ponadto w przypadku ewentualnego uszkodzenia pokrycia dachowego spełniają rolę zabezpieczenia przed wodą opadową. Zastępują niegdyś stosowane deskowanie dachu i krycie go papą pod ostateczne pokrycie dachowe. Rozwiązanie z deskowaniem i papą było drogie a ponadto powodowało, że więźba dachowa była bardzo ciężka. Membrany dachowe pozwalają na kontrolę procesów związanych ze skraplaniem się pary wodnej i gromadzeniem się skroplin, gdyż są tak zbudowane, że przepuszczają parę wodną, a nie przepuszczają wody. Przy zastosowaniu membran dachowych nie jest wymagane wykonywanie szczeliny wentylacyjnej od wewnętrznej strony dachu pomiędzy izolacją termiczną, a membranami dachowymi. Ponadto należy pamiętać, iż wilgoć w więźbie dachowej będzie odparowywać przez okres nawet 3 lat. Wilgoć nagromadzona w procesie budowy domu (zawarta w tynkach i zaprawach) tzw. wilgoć montażowa będzie ponadto emitować dodatkowe ilości pary wodnej, która musi mieć swobodną możliwość ujścia. Jakie membrany wybrać? Oto kilka aspektów charakteryzujących wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe.

Budowa - warstwowość

Większość wysokoparoprzepuszczalnych membran dachowych produkowana jest na bazie włóknin polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Film funkcyjny jest materiałem wodoszczelnym i paroprzepuszczalnym. Membrany mogą być: trójwarstwowe (włóknina, film funkcyjny, włóknina), dwuwarstwowe (włóknina i film) i jednowarstwowe (sama włóknina). Należy jednak pamiętać o tym, iż membrany jednowarstwowe mają ograniczoną odporność na napór wody (stosowane są często jako wiatroizolacje), natomiast membrany dwuwarstwowe mają odsłoniętą warstwę filmu funkcyjnego (czasami zamiast filmu funkcyjnego jest to jednowarstwowa membrana z warstwą poliuretanu - substytut filmu funkcyjnego) - ze względu na to iż jest to bardzo delikatna powłoka, jest ona narażona na uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowanie w czasie przesuwu po powierzchni krokwi). Uszkodzenie tej warstwy spowoduje obniżenie odporności na działanie wody. W związku z powyższym zaleca się stosowanie membran trójwarstwowych, w których film funkcyjny jest osłonięty włókniną, a trzy warstwy powodują zwiększoną odporność membrany na rozerwania. Warstwy membran nie powinny być klejone, gdyż w wyniku procesu starzenia membrana będzie się rozwarstwiać. Zalecaną metodą łączenia warstw jest ich laminacja.

UWAGA: membrany dachowe polipropylenowe jednowarstwowe charakteryzują się niskim oporem dyfuzyjnym (Sd 0,01 m), co oznacza, że ich paroprzepuszczalność jest ekstremalna (nawet do 4080 g/m2/24h - Lyssysystem 23°C/85%). Z drugiej jednak strony, posiadają niską odporność na działanie słupa wody (poniżej 1000 mm H2O - DIN 20811).

Uwaga!

Pamiętaj:
Wybierz membranę dachową trójwarstwową z filmem funkcyjnym pomiędzy warstwami włókniny. Membrany jednowarstwowe mają ograniczoną odporność na działanie wody. Membrany dwuwarstwowe nie posiadają osłony filmu funkcyjnego przez co warstwa filmu narażona jest na uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, drobne zadziory).

Folie dachowe

Paroprzepuszczalność

Materiały budowlane używane w procesie budowy zawierają w sobie duże ilości wilgoci, które są przez kolejne kilka lat po ukończeniu budowy odparowywane, dlatego też jednym z najważniejszych parametrów membrany dachowej jest paroprzepuszczalność. Paroprzepuszczalność jest to ilość pary wodnej, jaką membrana dachowa jest w stanie przepuścić przez swoją powierzchnię w określonym czasie i określonych warunkach, takich jak temperatura i wilgotność względna. Paroprzepuszczalność to dość względne pojęcie ze względu na to, iż jest zależne od temperatury i wilgotności. Przeprowadzenie badań tego samego materiału w tej samej normie badawczej, ale w różnych warunkach badawczych spowoduje uzyskanie różnych wartości paroprzepuszczalności co ilustruje tabela. W celu zobrazowania paroprzepuszczalności używa się parametru współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd [m]. Oznacza on grubość równoważną dyfuzyjnie grubości warstwy powietrza. W praktyce oznacza to, iż materiał o oporze dyfuzyjnym Sd=0,02 m tworzy opór dla pary wodnej taki jak 2 cm warstwa powietrza. Na krajowym rynku wartość paroprzepuszczalności jest niestety wielokrotnie podawana w jednostkach względnych [g/m2/24h] - stwarza to szum informacyjny. Należy mieć także na uwadze to, iż wartość paroprzepuszczalności badanej w tej samej normie badawczej może się różnić ze względu na użycie różnych metod badawczych. Tak więc podanie wartości parametru Sd jest gwarantem rzetelności informacji handlowej. Jaka ta wartość być powinna? Sd na poziomie 0,04 m (ok. 1000 g/m2/24h - Lyssysystem 23°C/85%) jest uważane za dolny próg wysokiej paroprzepuszczalności. W praktyce rynek oferuje membrany dachowe o wartości Sd ok. 0,02 m. Czy powinien być większy? Czy może w ogóle być większy? Film funkcyjny produkowany przez kilka fabryk na świecie jest używany przez większość producentów membran dachowych. Technologia nie stworzyła jeszcze filmu funkcyjnego o znacznie niższym oporze dyfuzyjnym, który byłby akceptowany cenowo przez rynek. Dlatego też membrany dachowe produkowane warstwowo w oparciu o włókniny polipropylenowe i film funkcyjny posiadają porównywalny parametr Sd, czyli porównywalny poziom paroprzepuszczalności, chyba że posiadają film funkcyjny o niższych parametrach niż przyjęte standardy.

  Norma 52 625Norma 52 625
Temperatura badania 23°C 38°C
Wilgotność względna powietrza 50% 85%
Uzyskana paroprzepuszczalność WDD 1300g/m2/24h 3000g/m2/24h

Uwaga!

Pamiętaj:
Współczynnik oporu dyfuzyjnego jest parametrem bezwzględnym, odzwierciedlającym poziom paroprzepuszczalności. Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego powinna wynosić ok. 0,02m (z tolerancją do kilku tysięcznych metra), co jest równoważne paroprzepuszczalności ok. 1800 g/m2/24h (Lyssystem 23°C/85%) i 3000 g/m2/24h (DIN 52615 38oC/85%) - zależnie od przyjętej normy i metody badawczej.

Wodoszczelność

Metoda hydrokinetyczna - membrana cieknie przy niskim naporze wody
Metoda hydrokinetyczna - membrana wytrzymuje napór ponad 4000 mm H2O

Aby membrana dachowa chroniła termoizolację, przed podwiewanym pod pokrycie dachowe deszczem i śniegiem, musi być odporna na działanie wody. W praktyce nie ma membran zupełnie "wodoszczelnych". Stosuje się pojęcie odporności na nacisk słupa wody. W praktyce uznaje się, że parametr ten powinien wynosić nie mniej niż 1500 mm H2O, opierając się na normie DIN 20811 precyzującej czas, przez jaki membrana poddawana jest naciskowi wody. Jest to wartość minimalna, która w praktyce jest wyższa i nierównomierna na powierzchni membrany. Problem z wartością wodoszczelności na polskim rynku jest spory, gdyż żadna z polskich norm nie wymaga badania tej właściwości dla folii i membran dachowych. W związku z tym pojawiają się nierzetelne informacje odnośnie odporności membrany na działanie słupa wody. Wskazanie wartości odporności na działanie słupa wody powinno być zawsze odniesione do konkretnej normy lub metody badawczej. W praktyce często podawane są wartości otrzymywane z tzw. metody hydrokinetycznej. Metoda ta opiera się na poddaniu membrany działaniu słupa wody przez kilka sekund, za pomocą specjalnego urządzenia ciśnieniowego. Ciśnieniomierz wskazuje wartość nacisku, którą następnie wykazuje się na danych technicznych. Wartość ta może być źle interpretowana, jeśli nie jest wyjaśniona metoda badawcza. Metoda hydrokinetyczna wskazuje zazwyczaj wartość wodoszczelności ok. 3-4 krotnie wyższą, niż europejska norma DIN 20811. Istnieją przypadki podawania wartości wodoszczelności astronomicznych, które zazwyczaj nie mają odniesienia w rzeczywistości, nawet w przypadku pomiaru metodą hydrokinetyczną - mamy wtedy do czynienia z przewartościowaniem danych technicznych. Jak ustrzec się przed nierzetelną informacją? Przede wszystkim należy wymagać informacji odnośnie wartości parametru wodoszczelności (mm H2O) - wartość ta powinna być podana na etykiecie produktu, lub też w materiałach informacyjnych dotyczących produktu. Towarzyszyć jej powinna informacja odnośnie metody badawczej. Producenci dobrych, markowych membran dachowych powinni posiadać Certyfikaty Jakości ISO, co uwiarygodnia podawane informacje techniczne.

Uwaga!

Pamiętaj:
Odporność membrany dachowej na działanie słupa wody powinna być min. 1500 mm H2O (DIN 20811)/4500 mmH2O (Hydrocinetic). Informacja powinna być podana na etykiecie produktu. Wartość pomiaru metodą hydrokinetyczną jest o ok. 3-4 razy większa od pomiaru w/g DIN 20811. Producent membrany dachowej powinien posiadać certyfikat jakości ISO.

Gramatura

Ciężar właściwy membrany podawany jest w celu zróżnicowania membran ze względu na ich masę powierzchniową przekładającą się na wytrzymałość mechaniczną. Im wyższa gramatura, tym często i wyższa wytrzymałość membrany. Powszechnie stosuje się membrany o gramaturze ok. 100 g/m2 ze względu na optymalny stosunek masy do wytrzymałości i paroprzepuszczalności. Jednak, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi uszkodzeniami (których trudno uniknąć podczas prac dekarskich) stosuje się również membrany cięższe (np. 115g/m2, 140g/m2). Trend gramaturowy idzie także w przeciwnym kierunku - ze względu na ekonomikę, stosuje się także membrany lekkie (np. 80g/m2) należy jednak pamiętać iż jest to spowodowane dążeniem firm lub inwestora do obniżenia kosztów i ich nieświadomością w doborze materiału - koszty ewentualnej reperacji uszkodzonej membrany przewyższą różnicę cenową między membraną lżejszą, a zalecaną 100 gramową. Gramatura może być wyższa także w związku z specjalistycznym przeznaczeniem membrany: np. membrany na pełne deskowanie. Należy pamiętać, że występujące ostatnio na rynku membrany ciężkie (powyżej 160g/m2), posiadają niższą paroprzepuszczalność, ze względu na grubsze warstwy włókniny. Zdarza się także, że producent zawyża gramaturę nawet o ok. kilkanaście g/m2, w stosunku do rzeczywistej.

Uwaga!

Pamiętaj:
Zbyt "lekka" membrana spowoduje zagrożenie jej uszkodzenia. Nie warto oszczędzać na gramaturze (prace reperacyjne zwiększą nieproporcjonalnie koszty systemu). Najpopularniejsze membrany mają gramaturę ok. 100g/m2.

Odporność na promieniowanie UV

Odporność na działanie promieni UV ma kluczowe znaczenie w trakcie prowadzenia prac montażowych, kiedy membrana dachowa poddana jest stałemu działaniu promieniowania. Nadmierne naświetlenie membrany może spowodować jej uszkodzenie. Odporność na UV ok. 3 m-ce jest uważana jako standard, umożliwiający swobodę i bezpieczeństwo prowadzenia prac dekarskich. Inwestor powinien pamiętać, że montaż membran dachowych najlepiej jest wykonać bezpośrednio przed montażem ostatecznego pokrycia dachowego, gdyż membrana nie będzie narażona na działanie promieni UV. Jeżeli montujemy pokrycie dachowe znacznie później niż membranę dachową, należy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy miesiąc działania promieniowania UV, zwłaszcza latem, powoduje obniżenie parametrów technicznych produktu, co może powodować gorsze jej funkcjonowanie w późniejszym okresie. Należy nadmienić, że w celu obniżenia kosztów produkcji zdarza się, że producenci membran dachowych nie stosują dodatków stabilizacyjnych zwiększających odporność membrany na działanie promieni UV. Dzięki temu membrana osiąga niższą cenę, ale jej odporność sięga zaledwie 4 tygodni. Należy wystrzegać się produktów o niskiej cenie (a standardowej lub ponadprzeciętnej odporności na UV).

Uwaga!

Pamiętaj:
Odporność na działanie promieni UV ok 2-3 miesięcy jest gwarantem komfortu prac dekarskich i pewności skuteczności tworzonego systemu.

Odporność temperaturowa

Odporność temperaturowa większości włóknin polipropylenowych stosowanych w membranach dachowych wynosi od ok. -40°C do ok. +90°C. W praktyce wytrzymują one okresowe działanie wyższych temperatur (nawet 120°C). Oznacza to, że membrana nie traci swoich własności przy krótkotrwałym działaniu tak wysokich temperaturach. Należy jednak pamiętać o stworzeniu odpowiedniego dystansu między pokryciem dachowym, a membraną w celu optymalnej wentylacji. Tak więc zaleca się, aby łączna wysokość łaty i kontrłaty wynosiła ok. 8-10cm. W kraju odporność temperaturowa badana jest tylko do 80°C, co powoduje, iż producenci podając górne zakresy odporności ok. 120°C nie odnoszą ich do konkretnych norm, a jedynie do okresowego działania temperatury na membranę. Aby ustrzec się przed nierzetelną informacją handlową, należy zwracać uwagę na takie aspekty jak certyfikat jakości ISO producenta, czy też odniesienie parametrów technicznych do konkretnych norm badawczych.

Inne aspekty

Ważne jest zwrócenie uwagi na serwis, jaki dany producent oferuje - instrukcja montażu, telefoniczna linia informacyjna (tzw. infolinia np. numer 0 800... lub 0 801...), doradcy techniczni, serwis gwarancyjny, możliwość udzielenia długoletniej gwarancji. Dokładny opis produktu, jego zastosowania i dostępność informacji ma znaczenie ze względu na sytuacje, w których praktyka montażu odbiega znacznie od teorii, czego efektem mogą być takie zjawiska jak przecieki, poplamienie membrany olejem pił spalinowych itp. W takich przypadkach konieczna jest konsultacja z doradcą technicznym. Doradca techniczny ocenia zagrożenie spowodowane zaistniałymi procesami, potrafi celnie zidentyfikować przyczynę danego stanu. Co więcej polskie normy nie precyzują wielu wymagań które są konieczne w zastosowaniu (jak np. specjalistyczne taśmy budowlane) i w związku z tym łatwy dostęp do doradztwa technicznego ustrzeże inwestora przed kosztownymi modernizacjami.

Cechy dobrej membrany dachowej

 • budowa - trójwarstwowa, laminowana
 • opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m
 • wysoka przepuszczalność pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
 • odporność na promieniowanie UV - 3 miesiące
 • wodoszczelność - > 1500*** /4500**** mm H2O
 • gramatura - 90 -160 g/m2
 • certyfikat jakości ISO
 • gwarancja i doradztwo techniczne
 • infolinia 0 800 lub 0 801
 • dostępność produktów pomocniczych (np. taśmy)

Lyssysystem 23°C/85%*, DIN 52615 38°C/85%**, DIN 20811***, Hydrocinetic****

Uwaga!

Pamiętaj:
Dostęp serwisu technicznego pozwoli uchronić się przed problemami. Doradcy techniczni dysponują wiedzą wykraczającą poza wytyczne polskich norm. Dostępność serwisu ma znaczenie w sytuacjach kryzysowych, gdy należy szybko podjąć decyzję (serwis telefoniczny, doradcy techniczni).

Paroizolacje

Paroizolacja w systemie dachu
Skropliny na paroizolacji PE spowodowały rozwój pleśni i grzybów

Paroizolacje są powszechnie wykorzystywane w technologii budowy dachu i mają na celu ochronę termoizolacji przed wilgocią występującą w postaci pary wodnej, a stale napływającą z wnętrza domu - z pomieszczeń użytkowych. Tak więc, paroizolacja zapobiega zawilgoceniu termoizolacji, a co za tym idzie obniżeniu jej własności termicznych. Wśród paroizolacji do poddaszy wyróżniamy dwa najpopularniejsze rodzaje. Folie paroizolacyjne polietylenowe - o współczynniku Sd> 80 m i paroprzepuszczalności na poziomie ok. 0,5 g/m2/24h zwane też paroizolacjami klasycznymi. Wykonane są z folii polietylenowej najczęściej w kolorze żółtym lub niebieskim o grubości o 0,15 - 0,20 mm. Paroizolacje tego typu poprzez wysoki współczynnik Sd niemalże całkowicie zabezpieczają możliwość przenikania pary wodnej do termoizolacji. Jest to jak najbardziej optymalne rozwiązanie jednak w wielu przypadkach (dobrze ocieplone ściany i dach, szczelne okna, drzwi, mało wydajna wentylacja) doprowadzają do tzw. "efektu torby foliowej" polegającego na skraplaniu się nadmiaru pary wodnej na wewnętrznej stronie paroizolacji. Efekt torby foliowej jest niepożądany, gdyż powoduje rozwój pleśni i grzybów, co ma niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Paroizolacje aktywne (membrany paroizolacyjne) - o współczynniku Sd> 8 m i paroprzepuszczalności ok. 6g/m2/24h. Wykonane są z włókniny polipropylenowej i polietylenowego filmu funkcyjnego o specjalnie dobranym parametrze Sd.Paroizolacje aktywne są produktami nowej generacji. Mają na celu rozwiązywanie problemów związanych z ochroną termoizolacji przed parą wodną, a z drugiej strony rozwiązują problemy związane z "efektem torby foliowej". Dzięki współczynnikowi Sd na poziomie >8 m, paroizolacja aktywna w przypadku nadmiaru wilgoci od jej wewnętrznej strony, działa jak wentyl bezpieczeństwa i przepuszcza niewielkie ilości pary do termoizolacji, która następnie jest odparowywane przez powierzchnię membrany dachowej za zewnątrz. Paroizolacje aktywne są w chwili obecnej najlepszym rozwiązaniem izolującym dach i poddasze od wewnętrznej strony budynku. Należy pamiętać, że zastosowanie aktywnej paroizolacji może być wykonane tylko w przypadku, gdy pod pokrycie dachowe zastosujemy membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną.

Uwaga!

Szczelne ułożenie paroizolacji jest bardzo ważnym warunkiem jej prawidłowego działania, ze względu na duże zdolności penetracyjne pary wodnej. Pozostawienie niezaklejonych kolejnych warstw paroizolacji znacznie zwiększa niebezpieczeństwo dopływu i pozostania pary wodnej w termoizolacji. Ponadto poprzez bardzo małą szparę w dachu mogą zostać wyemitowane duże ilości ciepła, ponieważ różnica temperatur w sezonie grzewczym powoduje duże różnice ciśnień i powstawanie gwałtownych przepływów powietrza. Do sklejania należy używać specjalistycznych taśm jedno i dwustronnych do łączenia paroizolacji i membran polipropylenowych.

Jaką paroizolację wybrać?

Najlepiej aktywną paroizolację o Sd nie mniejszym niż 8 m. Należy pamiętać iż aktywną paroizolację należy stosować z wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową w celu prawidłowej wentylacji dachu.

Cechy dobrej paroizolacji

 • opór dyfuzyjny Sd >8* m
 • poziom wymiany pary wodnej 5 - 6*g/m2/24h
 • posiada certyfikat jakości ISO
 • posiada instruktaż montażu

Uwaga!

Pamiętaj:
Para wodna we wnętrzu domu generowana jest przez człowieka, sprzęt AGD, procesy gotowania, prania, kąpieli, a także jest skumulowana przez materiały budowlane (tynki, zaprawy, farby, wełny ociepleniowe, więźba dachowa). Najnowsza generacja paroizolacji - aktywne paroizolacje - chroni przed efektem torby foliowej. Paroizolacja powinna mieć zdolność do wymiany pary wodnej (5-6g/m2/24h - Sd >=8m). Kolejne pasy paroizolacji muszą być łączone specjalistycznymi taśmami (jedno lub dwustronnymi).

Wiatroizolacje

Wiatroizolacje są wykorzystywane w nowoczesnych technologiach budowy budynków jako materiał izolujący budynek przed wiatrem i odparowujący wilgoć w postaci pary wodnej, która może znaleźć się w ścianach budynków i termoizolacji. Obecnie typowa wiatroizolacja jest produktem wykonanym z polipropylenu, jedno, dwu lub trzywarstwowym, o wysokim poziomie przepuszczania pary wodnej, wartość Sd od 0,01 - 0,02 m. Ich parametry są równoważne z parametrami membran dachowych opisanych w rozdz

Artykuł na podstawie materiałów firmy Corotop Sp. z o.o. www.corotop.com.pl.

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz