Ciepły dom z wełną Rockwool - ocieplenie ścian zewnętrznych

10.07.2012 Ciepły dom z wełną Rockwool - ocieplenie ścian zewnętrznych

Aż 40% wszystkich strat ciepła w domach jednorodzinnych stanowią straty przez ściany zewnętrzne. Ubytki ciepła tą drogą są nawet większe niż przez okna, i właśnie dlatego, zarówno przy nowych, jak i modernizowanych budynkach, warto zastanowić się nad ociepleniem ścian zewnętrznych już na początku inwestycji.

Wybór materiału zastosowanego do ocieplenia jest jedną z ważniejszych decyzji inwestora. Wełna mineralna ROCKWOOL dzięki dobrym parametrom termicznym gwarantuje doskonały efekt energetyczny – zapotrzebowanie budynku na ciepło maleje natychmiast. Izolacja termiczna z wełny ROCKWOOL zapewnia wysoki komfort użytkowania – wełna ROCKWOOL jest paroprzepuszczalna i stabilna wymiarowo. Jest też odporna na działanie czynników chemicznych, zmiany temperatury i wilgoć oraz – co chyba najważniejsze – gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców domu. Niepalna wełna kamienna zwiększa odporność ogniową ścian. Poczucie bezpieczeństwa daje także pewność pochodzenia produktu, jaką zapewnia ROCKWOOL. Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną ROCKWOOL jest łatwe i szybkie. Dowodem na to jest ECOROCK-L – kompletny system ocieplenia ścian zewnętrznych dwuwarstwowych, w skład którego wchodzą, oprócz samego materiału ocieplającego – lamelowej płyty fasadowej FASROCK-L – wszystkie pozostałe elementy (od zapraw klejących poprzez podkłady tynkarskie po tynki zewnętrzne) potrzebne do szybkiego i poprawnego wykonania ocieplenia.

System ECOROCK-L

Jest to nowoczesny system ociepleń ścian zewnętrznych, który można stosować zarówno w nowych budynkach, jak i modernizowanych. Powstał na bazie lamelowych płyt fasadowych FASROCK-L. Płyty te charakteryzują się prostopadłym do powierzchni ściany ułożeniem włókien. Mają dzięki temu sześciokrotnie większą wytrzymałość na rozrywanie niż tradycyjne płyty fasadowe. Ponadto układ włókien i elastyczność płyt pozwalają na ocieplenie również powierzchni zakrzywionych budynku. System ECOROCK-L to jednocześnie tzw. system klejony – przy nośnych podłożach nie trzeba stosować łączników mechanicznych, np. kołków. Płyty FASROCK-L z wełny ROCKWOOL są materiałem klasyfikowanym w zakresie niepalności jako wyrób niepalny (wg PN-B-02862; 1993 +Az1; 1999) oraz w klasie reakcji na ogień jako klasa A1 (wg PN-EN 13501-1:2000). System ECOROCK-L wykonany w pełni z komponentów niepalnych klasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). System ECOROCK-L zawiera wszystkie elementy niezbędne do ocieplenia elewacji budynku, co gwarantuje idealne dopasowanie materiałów i najwyższą jakość ocieplenia. Składa się z zaprawy klejącej, wełny FASROCK-L, zaprawy zbrojącej, siatki zbrojącej z włókna szklanego, podkładu tynkarskiego oraz tynku mineralnego w trzech strukturach: drapanej, baranku lub gładkiej, o uziarnieniach 1,5 mm, 2 mm i 3 mm. Każdy z tych składników jest niezbędny do ocieplenia ściany od zewnątrz:

  • zaprawa klejąca oraz ewentualne kołki do mocowania płyt zapewniają skuteczne mocowanie Systemu ECOROCK-L do ściany,
  • płyty z wełny mineralnej FASROCK-L gwarantują izolacyjność cieplną, paroprzepuszczalność warstwy ocieplenia oraz stanowią dodatkowe zabezpieczenie przeciwogniowe,
  • warstwa zbrojąca z siatką zapewnia odporność na uderzenia oraz kompensuje naprężenia termiczne na styku z wyprawą tynkarską,
  • wyprawa tynkarska z podkładem jest ochronno-dekoracyjnym wykończeniem ściany, zabezpiecza przed wpływami środowiska zewnętrznego (starzeniem ocieplenia, agresywnymi deszczami, uderzeniami mechanicznymi itd.).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Etap przygotowawczy

Podczas tego etapu należy dokonać demonta żu rynien i rur spustowych, wymierzyć elewację, sprawdzić nośność i równość podłoża. W przeddzień rozpoczęcia ocieplania ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem, aby oczyścić ją z kurzu i pyłu. Na tak przygotowane podłoże można przyklejać płyty. Jeśli na powierzchni ścian występują nierówności:

  • do 2 cm – należy użyć większej ilości zaprawy klejącej bądź zastosować zaprawę wyrównującą;
  • do 4 cm – należy zastosować System ECOROCK-L o różnych grubościach płyt i gruboziarnistym papierem ściernym zeszlifować nierówności „wełnianej fasady”.

Ocieplanie płytą FASROCK-L

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć go linią poziomą. Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min. 40 cm od poziomu terenu przy użyciu min. pięciu rozporowych łączników mechanicznych £C-ECOROCK na 1 m.b. listwy. Listwę należy zamocować zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi. Na narożach budynku listwę należy przyciąć pod kątem, zagiąć i połączyć złączem ZL-ECOROCK. Po przykołkowaniu listwy pora na przyklejenie płyt. Najpierw szczotką oczyszcza się je z luźnych cząstek i pyłków, po czym cienko przeszpachlowuje się powierzchnię płyty zaprawą klejącą. By uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, klejenie płyt wykonuje się na całej powierzchni metodą grzebieniową w dwóch etapach:

  • I – zaprawę klejącą nanosi się na płyty FASROCK-L gładką stroną pacy i następnie przeszpachlowuje,
  • II – zaprawę klejącą nanosi się i rozprowadza za pomocą pacy zębatej o zębach 12×12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty tak, by uzyskać dobrą przyczepność na całej powierzchni płyty.

Natychmiast po naniesieniu kleju należy osadzić płytę ok. 2 cm przed płytą przyklejoną poprzednio i dosunąć do jej krawędzi, szczelnie dociskając. Płyty trzeba układać „na mijankę”, a nadmiar wychodzącej z boku zaprawy klejącej usuwać. Taki sposób układania oraz elastyczność płyt lamelowych pozwalają całkowicie wyeliminować mostki termiczne na stykach. Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godz., w celu wyrównania nierówności i ewentualnych uskoków między płytami należy je przeszlifować dużą pacą drewnianą z grubym papierem ściernym.

Zbrojenie

Po szlifowaniu fasadę należy oczyścić, używając szczotki, po czym za pomocą cienkiej warstwy zaprawy zbrojącej ZZ-ECOROCK i zatapianych w niej listew narożnikowych z siatką trzeba wzmocnić elementy szczególnie narażone na uszkodzenia, np. narożniki, ościeża. Potem należy cienko przeszpachlować zaprawą zbrojącą całą powierzchnię fasady. Po jej wyschnięciu nakłada się zaprawę zbrojącą za pomocą pacy o zębach 10×10 mm. Najpierw gładką stroną pacy należy nałożyć zaprawę na powierzchnię płyty, a następnie przeciągnąć ją zębatą stroną. W świeżą warstwę zaprawy zbrojącej należy zatopić siatkę zbrojącą SZ-ECOROCK (od góry do dołu), pamiętając o 10 cm zakładach siatki i by nie była widoczna spod warstwy zaprawy zbrojącej. W miejscach zakładów trzeba silniej ściągnąć zaprawę, by nie wystąpiły zgrubienia na tynku.

Wykończenie

W sprzyjających warunkach zaprawa ZZ-ECOROCK schnie dwie doby. Na suchą warstwę zbrojącą nakłada się jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski PT-ECOROCK, który gruntuje podłoże oraz wybiela cement.

Wykonanie tynku zewnętrznego BR lub DR-ECOROCK Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (ale nie wcześniej niż po 24 godz.) można przystąpić do nakładania tynku. Należy go przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Tynki BR lub DR-ECOROCK są koloru białego. Nakłada się je, zawsze zaczynając od góry budynku, stopniowo schodząc w dół. Tynk DR-ECOROCK nakłada się pacą ze stali nierdzewnej metodą mokre na mokre, zaś tynk BR-ECOROCK – pacą z tworzywa sztucznego. Następnie nadmiar tynku należy ściągnąć na grubość kruszywa pacą, trzymając ją pod kątem. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku można przystąpić do zacierania, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. Powierzchnię należy strukturować w stanie mokrym pacą z tworzywa sztucznego. Tynk typu BR-ECOROCK trzeba zacierać ruchem kolistym, podczas gdy DR-ECOROCK zaciera się w żądanym kierunku pionowym, poziomym lub też ruchem kolistym. W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru. W okresach niższych temperatur przy wysokiej wilgotności należy uwzględnić wydłużony czas schnięcia.

Malowanie

By uzyskać określony kolor, po siedmiu dniach wyschnięty tynk można pomalować za pomocą wałka. Do malowania tynku należy stosować następujące farby elewacyjne: silikonową, siloksanową, silikatową (krzemianową). Silikonowe farby elewacyjne FS-ECOROCK dostępne są w 720 kolorach. Artykuł pochodzi ze strony: www.rockwool.pl.

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz