Kruszywa - rodzaje, specyfika i zastosowanie

25.11.2019 Kruszywa - rodzaje, specyfika i zastosowanie

Kruszywa budowlane to materiał, który jest niezbędny na każdej budowie niezależnie od jej charakteru. Kruszywa są wykorzystywane jako składnik betonu oraz różnych zapraw. Stosuje się je do zagęszczania gruntu, wykonywania drenaży oraz przygotowania terenu wokół budowanego obiektu, np. do budowy ścieżek, chodników, miejsc parkingowych, a także do urządzania ogrodów. Kruszywa budowlane są dostępne w wielu rodzajach, w zależności od przewidywanego zastosowania. Zobaczmy, jakie mamy typy kruszyw i do czego one służą.

 

Piaski i żwiry

Piasek to najpopularniejsze kruszywo budowlane, które jest używane na największą skalę. Jest wykorzystywany przy produkcji betonu, zapraw oraz tynkowaniu. Stosuje się go często także jako materiał do obsypania fundamentów czy przygotowania nawierzchni pod kostkę brukową lub płyty chodnikowe. Piasek ma uziarnienie do 2 mm i jest dostępny w różnych odmianach, jako zwykły, o bardziej nieregularnych ziarnach czy też płukany, którego ziarna są bardziej okrągłe.

Żwir to frakcja od 4 do aż 63 mm. Są to okruchy skalne, które podobnie jak piasek są dostępne w odmianie płukanej, rzecznej oraz pochodzącej z kopalni i nieregularnych ziarnach. Drobniejszy żwir jest używany przy produkcji betonu oraz do zagęszczania podłoża. Grubszy wykorzystuje się do utwardzania nawierzchni, np. wysypywania klombów czy ścieżek.

Do prac związanych z zagęszczaniem podłoża wokół fundamentów czy wysypywaniem warstwy pod podłogę wylewaną na gruncie używana jest również pospółka. Stanowi ona mieszankę piasku i żwiru o bardzo różnorodnym uziarnieniu dochodzącym do 63 mm.

 

Grys, kliniec i tłuczeń

Grys, kliniec i tłuczeń to kruszywa łamane, które uzyskuje się przez kruszenie fragmentów skał. Materiały tego typu są używane głównie przy budowie dróg, nasypów i różnych konstrukcji ziemnych. Stosuje się je jednak również do utwardzania podjazdów czy części podwórek domów jednorodzinnych. Grys to kruszywo o frakcji od 4 do 31,5 mm, które jest produkowane z tłucznia. Używa się go głównie do budowy dróg oraz betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Kliniec to kruszywo o frakcji od 4 do 31,5 mm, które charakteryzuje się nietypowym kształtem wydłużonych ostrosłupów o różnej wielkości podstaw. Ze względu na swój kształt bardzo dobrze się zagęszcza, tworząc trwałą strukturę. Tłuczeń to kruszywo o ziarnach od 31,5 do 63 mm, które jest używane w drogownictwie i kolejnictwie.

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz