Czy się opłaci palić pelletem w kotłach retortowych – porady

13.07.2012

...czy się opłaca?

Nowoczesne kotły retortowe na paliwa stałe należą obecnie do jednych z najbardziej ekonomicznych urządzeń wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań. Istotnym udogodnieniem jest elektroniczne sterowanie procesu spalania oraz automatyczne podawanie paliwa do paleniska, które znacznie redukuje czynności obsługowe. Zpewne wielu ucieszy fakt, że uzupełnianie paliwa i usuwanie popiołu w tego typu kotłach przeprowadza się średnio raz na kilka dni. W przypadku wybranych modeli istnieje możliwość montażu programatora pokojowego z funkcją nastaw w cyklu tygodniowym, co zapewnia większy komfort oraz dodatkowe oszczędności dla domowników. Nowoczesna konstrukcja kotła wyposażona jest podajnik ślimakowy i palnik retortowy co wymaga stosowania specjalnie konfekcjonowanego paliwa – najpopularniejszym jest węgiel o nazwie handlowej ekoret lub eko-groszek, lecz niektórzy producenci zapewniają, że w ich urządzeniach można spalać również pelety. Stosowanie pelet w kotłach zaprogramowanych do spalania węgla jako paliwa podstawowego wiąże się zazwyczaj z potrzebą zmian nastaw sterownika elektronicznego. Tą czynność należy powierzyć przeszkolonemu serwisantowi.

Pelety znane u nas również pod angielską nazwą pellets to wysuszone, zmielone i następnie sprasowane pod wysokim ciśnineiem trociny, które pozyskiwane są z opdpadów przemysłu drzewnego. Materiał użyty do ich produkcji jest całkowicie naturalny i nie zawiera żadnych domieszek substancji chemicznych. Gotowy produkt w postaci walcowatych granulek o przekroju 6-10mm i długości 20-30mm uważany jest za paliwo ekologiczne. Pelety są biomasą pochodzenia roślinnego, a więc przyjmuje się, że posiadają zerowy bilans emisji CO2, ponieważ podczas ich spalania wydzielany jest dwutlenek węgla do atmosfery ale w ilościach nie większych niż rośliny pobrały podczas wzrostu. Warto dodać, że spalanie pelet to znacznie mniejsza emisja lotnych związków siarki w porównaniu do węgla i produktów ropopochodnych. Kolejnym atutem na korzyść pelet jest znikoma ilość wytworzonego popiołu, który dodatkowo może być wykorzystany jako pełnowartościowy nawóz mineralny. Pelety uznawane jako źródło energii odnawialnej promowane są w wielu krajach na świecie, co związane jest z międzynarodowymi deklaracjami poszczególnych państw dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju energii odnawialnej. Takie zobowiązania podpisała też Polska., która planuje zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym do 7,5 % w 2010 roku. Według prognoz zakłada się, że jedną z głównych ról w tym temacie odegra właśnie biomasa.

W ciągu ostatnich kilku lat produkcja pelet najlepiej rozwija się w krajach skandynawskich, Austrii, Danii, Niemczech, Włoszech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W Polsce z roku na rok również przybywa nam wytwórców, lecz krajowy produkt jak na razie trafia głównie na eksport. Pojawiają się też na rynku nowe konstrukcje kotłów przystosowanych specjalnie do spalania pelet. Dodajmy, że w tym roku już po raz drugi odbyły się ogólnopolskie targi „PELLETS-EXPO”, które zostały wpisane w grafik corocznych imprez.

Pelety charakteryzują się odpornością na wilgoć oraz dobrymi właściwościami opałowymi, lecz nieco gorszymi niż węgiel. Wartość kaloryczna pelet wynosi średnio 18-19 GJ/tonę, podczas gdy dla węgla typu eko-groszek wynosi ona ok. 26 GJ/tonę. Cena 1 tony biopaliwa kształtuje się obecnie na poziomie 430 zł brutto. Oznacza to, że cena za wytworzenia 1 GJ waha się w granicach 28 zł (dla kotła retortowego). W przypadku węgla typu ekret cena wynosi 335 zł za tonę, co po przeliczeniu z uwzględnieniem sprawności kotła daje nam wartość 15,05 zł za wytworzenie 1 GJ. Z powyższych wyliczeń wynika, że eksploatacja kotłów retortowych w naszych warunkach jest najbardziej opłacalna przy stosowaniu węgla typu ekoret. Spalanie pelet może jednak stanowić atrakcyjną alternatywę dla ogrzewania elektrycznego, oleju opałowego, gazu ziemnego lub tradycyjnych kotłów węglowych.

 sprawność kotłacena paliwa [zł/tona]wartość opałowa paliwa [GJ/tona][zł/1GJ]
kocioł retortowy zasilany peletami 81,40% 430 18,5 28,55
kocioł retortowy zasilany paliwem typu eko-groszek 85,60% 335 26 15,05

Przygotował: Piotr Łepkowski

  • Spawność kotła w/g danych z DTR Tekla Ling
  • cena pelet – Barlinek Kielce
  • cena węgla „ekoret” – LUSKAR
Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz