Rynny Orinoko i Kolorado firmy Wavin - sprawdzone rozwiązania

11.07.2012

Prezentowane systemy odprowazania wody deszczowej to przykład przemyslanych i wypróbownaych instalacji. Nadają się one do montazu na budynkach o różnym przeznaczniu i stylistyce, począwszy od hal fabrycznych, tradycyjnych domów mieszkalnych, po pawilony handlowe i garaże. Odpowiednio zaprojektowane uchwyty i obejmy różnego typu zapewniają łatwy montaż nawet w najtrudniejszych warunkach.

Systemy rynnowe Orinoko, Kolorado

Prezentowane systemy odprowadzania wody deszczowej to przykład przemyślanych i wypróbowanych instalacji. Nadają się one do montażu na budynkach o różnym przeznaczeniu i stylistyce, począwszy od hal fabrycznych, tradycyjnych domów mieszkalnych, po pawilony handlowe i garaże. Odpowiednio zaprojektowane uchwyty i obejmy różnego typu zapewniają łatwy montaż nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie elementy wykonane są z nieplastyfikowanego polichlorku winylu – PVC-u. Rynny są całkowicie odporne na zanieczyszczenia zawarte w wodzie deszczowej; jest to szczególnie ważne na terenach nadmorskich i w warunkach agresywnego środowiska przemysłowego. Trwałość instalacji szacuje się na około 50 lat. O atrakcyjności systemów Wavin decyduje jednak przede wszystkim estetyka wykonania i funkcjonalność. Rynny są lekkie, wytrzymałe i odporne na korozję. Łatwość montażu i uniwersalność zapewnia zestaw złączek i kształtek. Szczelne połączenia gwarantują uszczelki i zapinki.

Normy i dopuszczenia

 • Polska Norma PN-EN 607 Polska Norma PN-EN 12200
 • Polska Norma PN-EN 1462
 • Atest PZH Nr 814/B-558/92

Informacje techniczne

Składowanie

Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla nie może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

Transport

Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia.

Dobór systemu

Aby dobrać odpowiedni system rynnowy do danej powierzchni dachu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • efektywną powierzchnię dachu, z której ma być odprowadzona woda;
 • przepustowość rynny;
 • odległość narożnika rynny od leja spustowego.

 Efektywną powierzchnię dachu (w metrach kwadratowych) można obliczyć za pomocą wzoru:

EPD = (B + C/2) x długość dachu

 • B – odległość w poziomie od narożnika do kalenicy
 • C – wysokość dachu

Po dokonaniu obliczeń powierzchni dachu, który ma zostać odwodniony, a w konsekwencji wybraniu odpowiedniego systemu rynnowego, należy zdecydować się na sposób montażu rynny do konstrukcji dachu i rury do ściany budynku, a później określić ilość poszczególnych elementów niezbędnych do zmontowania pełnego systemu na budynku.

Podstawowe zasady montażu

 

Aby system rynnowy funkcjonował prawidłowo, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Ważne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu, w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu
 2. Jeżeli zdarzy się, iż rynny nie mogą być zainstalowane według powyższych wytycznych, należy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe. Płotki powinny być mocowane wszędzie tam, gdzie połać dachu ma wystawę południową, a na dachu położona jest blacha lub inne śliskie pokrycie. W terenach o obfitych opadach śniegu zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych bez względu na pokrycie i wystawę dachu.
 3. Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej połową swej szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny.
 4. Do montażu należy używać tylko elementów systemów rynnowych Wavin odpowiednio oznakowanych przez producenta.
 5. Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu zawartej w katalogu.
 6. Aby system funkcjonował prawidłowo przez wiele lat, nieodzowne jest czyszczenie rynien co najmniej raz do roku.
 7. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien podczas układania papy termozgrzewalnej z użyciem palnika.
 8. Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5°C.

Elementy montażowe do rynien

W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów:

 • uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat,
 • uchwyty tworzywowe doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski czołowej dachu.

Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien należy montować w odstępach maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach śniegu zaleca się montować uchwyty co 50 cm.

Elementy montażowe do rur

W systemach rynnowych do montażu rur spustowych można użyć następujących elementów:

 • uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne – posiadają nakrętkę, do której w zależności od konstrukcji ściany można zamontować śruby dwugwintowe o długościach 100, 160 lub 220 mm – ściany murowe lub łapkę – ściany drewniane lub metalowe,
 • uchwyty rury tworzywowe – używając różnego rodzaju śrub i wkrętów, można je mocować do wszystkich rodzajów ścian.

Wszystkie rodzaje uchwytów do rur należy montować w odstępach nie większych niż 2 metry od siebie.

System rynnowy Orinoko


Maksymalna powierzchnia dachu, która może być odwadniana jedną rurą spustową


 • dalej niż 2 m – powierzchnia dachu pomniejszona o 5%;
 • bliżej niż 2 m – powierzchnia dachu pomniejszona o 10%.

Dane techniczne

 • Materiał: PVC-u.
 • Rynny: półokrągłe, średnica: 125 mm, długość: 3 m.
 • Rury: okrągłe, średnica: 75 mm, bezkielichowe, dł.: 2 m, 3 m i 4 m, kielichowe, dł.: 0,5 m, 1 m, 2 m.
 • Kolor: brąz.

 

System rynnowy Kolorado


Maksymalna powierzchnia dachu, która może być odwadniana jedną rurą spustową


 • dalej niż 2 m – powierzchnia dachu pomniejszona o 5%;
 • bliżej niż 2 m – powierzchnia dachu pomniejszona o 10%.
   Dane techniczne
 • Materiał: PVC-u.
 • Rynny: półokrągłe, średnica: 150 mm, długość: 3 m.
 • Rury: okrągłe, średnica: 110 mm, bezkielichowe, dł.: 2 m, 3 m i 4 m, kielichowe, dł.: 0,5 m, 1 m, 2 m.
 • Kolor: brąz.

 

Instrukcja montażu systemów Orinoko i Kolorado

Instalacja uchwytów

 • Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a następnie, pamiętając o zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt najbardziej oddalony od leja. Jego odległość od denka zewnętrznego powinna wynosić maksymalnie 10 cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej położony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki należy rozciągnąć pomiędzy dnami a przednimi noskami uchwytów. Należy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a nie gwoździ.
 • Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamiętając o zachowaniu maksymalnej odległości między nimi wynoszącej 70 cm (rys. 1). W przypadku lejów spustowych, złączek i narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty montować jak najbliżej nich, tzn. maksymalnie 10 cm od krawędzi kształtek (rys. 2). Montaż rynien
 • Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć do znaku „koniec rynny”, jedną stronę rynny (od strony okapu) wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami (rys. 3). Takie połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i kurczących pod wpływem różnic temperatur rynien. Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym na bazie silikonu.
 • Następnie zamontować narożniki i denka.
 • W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się rynien uchwyty rynny należy instalować w zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemożliwości takiego rozwiązania uchwyt stalowy, który jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka rynny, należy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miała możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty należy zamontować jako przesuwne, czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć. Montaż rur spustowych
 • Montaż rury spustowej należy rozpocząć od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i wyznaczenia miejsca montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem rury w odległościach nie większych niż 2 m od siebie.
 • W sytuacji gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na bosy koniec leja należy zamontować dwa kolana o równych kątach, a pomiędzy nimi odcinek rury. Następnie zaznaczyć na ścianie położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o pozostawieniu około 10 mm luzu w kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną tworzywa.
 • W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się czyszczak. Jeżeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować kolana. W obu przypadkach należy pamiętać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami (rys. 4). Montaż rur spustowych bezkielichowych
 • W skład systemu bezuszczelkowego wchodzą: kolana jednokielichowe i dwukielichowe, złączka do rur i trójnik.
 • Aby połączyć lej spustowy z rurą, należy na króciec leja nałożyć złączkę do rury (część kołnierzowa musi być skierowana ku dołowi), a w złączkę włożyć rurę bezkielichową. Obejma rury powinna zostać zamontowana tuż pod złączką, a odległość między dalszymi obejmami nie może przekroczyć 2 m (rys. 5).
 • W sytuacji gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w króciec leja, należy wykonać odsadzkę: na króciec leja zamontować kolano dwukielichowe. Następnie w część kołnierzową włożyć odcinek rury bezkielichowej przyciętej na żądaną długość. Na drugi koniec rury nałożyć również kolano dwukielichowe, a w część kołnierzową włożyć rurę 2-, 3- lub 4-metrową. Obejmę zamontować na rurze tuż pod kolanem (rys. 6).
 • Jeżeli zachodzi konieczność połączenia kilku odcinków rur, należy to uczynić za pomocą złączki do rury. Należy przy tym pamiętać o pozostawieniu 10 mm luzu pomiędzy rurą a wnętrzem kielicha, mocowaniu obejm maksymalnie co 2 metry i zamontowaniu obejm pod złączką.

    

Artykuł na podstawie materiałów firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. www.wavin.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz