Montaż oraz konserwacja okien

11.07.2012

Montaż okien powinien zostać dokonany przez wyspecjalizowaną ekipę, niemniej w przypadku braku takowej lub próbie samodzielnego montażu przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące zakładania okien, regulacji okuć.

Montaż okien

 1. Przygotować otwór w ścianie.
 2. Zdjąć z okna folię, sprawdzić jego funkcjonalność.
 3. Zdjąć skrzydła z ościeżnicy.
 4. Przymocować kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
 5. Wstawić ościeżnicę w otwór.
 6. Wypoziomować, wypionować i unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w narożach).
 7. Zawiesić skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
 8. Dokonać ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
 9. Zdjąć skrzydła, a ościeżnicę przymocować kotwami do muru.
 10. Założyć rozpory pomiędzy elementy ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
 11. Szczelinę pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
 12. Po utwardzeniu się pianki zdjąć rozpory i kliny, a następnie założyć skrzydła.
 13. Dokonać regulacji okuć.

Regulacja okuć

 1. Regulacja okućRegulacja okućRegulacja okućKonserwacja okien

Konserwacja i renowacja powłok malarskich i lakierniczych, mechanizmów okuć i uszczelek

 1. Konserwacja i renowacja powłok malarskich i lakierniczych, mechanizmów okuć i uszczelek

  Aby przedłużyć trwałość powłok malarsko-lakierniczych należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację tych powłok w sposób następujący:

  • przemyć powłokę czystą wodą lub z dodatkiem łagodnego detergentu w celu usunięcia kurzu, nie stosować płynów zawierających amoniak,
  • nałożyć gąbką lub szmatką mleczko do konserwacji powłok malarskich,
  • dokładnie sprawdzić powierzchnię powłoki pod kątem uszkodzeń.
 2. Konserwacja okien

  Ewentualne miejsca uszkodzenia zabezpieczyć w następujący sposób:

  • oczyścić papierem ściernym o granulacji 200 do 400 lub średniej grubości gąbką ścierną tylko miejsca uszkodzone,
  • oczyszczone miejsca należy dokładnie odkurzyć,
  • na oczyszczone miejsca nanieść dwie warstwy lazuru wodorozcień-czalnego lub farby kryjącej wodoroz-cieńczalnej w zależności od sposobu wykończenia.

UWAGA!

Operację malowania ograniczyć tylko do miejscowych uszkodzeń powłoki malarsko-lakierniczej.

 1. Konserwacja uszczelek Konserwacja uszczelek

  Uszczelki przemykowe należy smarować gliceryną

 2. Konserwacja okuć Konserwacja okuć

  Mechanizmy okuć należy smarować oliwką

Renowacja powłok

Renowację powłok malarsko-lakierniczych należy przeprowadzać:

 • przy konserwacji powłok przynajmniej dwa razy w roku mleczkiem do konserwacji co ok. 5 lat (po zauważeniu drobnych pęknięć powłoki),
 • bez konserwacji ww. mleczkiem co ok. 3 lata o ile wystąpi obniżenie jakości powłoki (zmatowienie lub spękanie) Podana informacja dotyczy warunków normalnych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych (agresywne środowisko) renowację powłok należy przeprowadzić odpowiednio częściej (po wystąpieniu ww. zmian).

Renowację należy przeprowadzać w sposób następujący:

 • powierzchnię elementów okiennych lekko przeszlifować papierem ściernym o granulacji 200 do 400 lub średniej grubości gąbką ścierną i wytrzeć wilgotną ścierką,
 • na oczyszczone i odkurzone miejsca nanieść dwie warstwy wodorozcieńczalnego lazuru lub farby kryjącej wodorozcieńczalnej z zależności od sposobu wykończenia.

UWAGA!

Nie wykonywać malowania w temperaturze poniżej 8°C, ani wilgotności względnej powietrza powyżej 85%.

UWAGA!

Należy pamiętać, aby w żadnym wypadku nie zamalowywać uszczelek i okuć.

Artykuł na podstawie materiałów firmy Zakład Stolarki Budowlanej "Stolbud" S.A. Włoszczowa www.stolbud.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz