Rodzaje systemów kominowych

07.10.2016 Rodzaje systemów kominowych

Istnieje kilka kryteriów klasyfikacji kominów stosowanych w budownictwie jednorodzinnym. Ich standardy wyznacza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. 2015 poz. 1422). Pierwsze kryterium podziału kominów to wykonywana przez nie funkcja. Wyróżniamy kominy dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Kominy dymowe dedykowane są kominkom i piecom grzewczym na paliwa stałe (węgiel, drewno, biopaliwa), spalinowe – paliwa płynne (gaz, olej opałowy, mazut), kominy wentylacyjne wreszcie mają za zadanie dostarczyć powietrze do komory spalania pieca lub do samego pomieszczenia (kominy nawiewne), albo do wyprowadzenia zanieczyszczonego powietrza poza obrąb budynku (kominy wywiewne). Innym kryterium podziału kominów jest charakter ich pracy. W tej kwestii wyróżniamy kominy pracujące w trybie suchym (temperatura spalin powinna być wyższa niż 160°C), w trybie mokrym (temperatura spalin to 80-160 °C, stosowane są głównie przy zastosowaniu niskotemperaturowych pieców gazowych i pieców kondensacyjnych). Dodatkowo występują jeszcze kominy pracujące w podciśnieniu (klasyczny komin o działaniu grawitacyjnym, gdzie wewnątrz instalacji ciśnienie jest niższe od atmosferycznego; do takich kominów stosuje się czasem wywiewające lub wspomagające ciąg wentylatory, komin z podciśnieniem sprawdzi się również w pracy z piecem o otwartej komorze spalania) oraz w nadciśnieniu (to kominy zmagające się z ciśnieniem wyższym, niż atmosferyczne, instalowane głównie jako system w postaci konstrukcji ze stali lub ceramiczno-keramzytowej). Na koniec pozostawmy wreszcie lokalizację komina: istnieją konstrukcje wewnętrzne, znajdujące się centralnie w budynku i tworzące ścianę kominową oraz kominy zewnętrzne, wolno stojące lub konstrukcyjnie powiązane ze ścianą budynku, poprowadzone są wtedy po jego elewacji.

Nowoczesne systemy kominowe

W budownictwie jednorodzinnym przy projektowaniu budynków coraz częściej odchodzi się od budowania klasycznego, grawitacyjnego komina na rzecz nowoczesnych systemów kominowych. Jako, że najpopularniejszym w Polsce rodzajem paliw do ogrzewania domostw są paliwa stałe, przyjrzymy się systemowi kominowemu dedykowanemu szczególnie takim paliwom. Jaki powinien być? Przede wszystkim – dobrze, jeśli jest... uniwersalny, mogący pracować z różnymi typami paliw i kotłów centralnego ogrzewania. Do tego powinien być zabezpieczony przed działaniem kondensatu (skraplająca się w kominie para wodna, komin powinien być właściwie ocieplony; jeśli ma do tego instalację odprowadzającą kondensat i wewnętrzny wkład stalowy lub ceramiczny – nie powinno być problemu), powinien być również odporny na zapalenie się sadz osiadających na jego ściankach (temperatura w przypadku zapłonu sadzy w kominie może osiągać nawet 1000°C) oraz na działanie zróżnicowanych temperatur. Powinien też być łatwy do instalacji w różnych konfiguracjach, zarówno jako komin wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Dobrze, jeśli zapewnia możliwość przyłączenia instalacji pod kątem 45°. Oczywiście niezbędne jest jego właściwe zabezpieczenie antykorozyjne i, co równie istotne, prostota montażu całego systemu kominowego (w zestawie są nawet najdrobniejsze elementy). Najważniejsze zostawiamy zaś na koniec. Nowoczesny system kominowy powinien spełniać normy, które gwarantują spełnianie opisanych powyżej warunków.

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz