Kostrzewa Warmet PK Ceramik (13 - 13 kW)

Tagi:
Kostrzewa Warmet PK Ceramik (13 - 13 kW)

Kocioł grzewczy Warmet PK Ceramik (piecokuchnia) przeznaczony jest do centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych, domków letniskowych itp. Kocioł jest przystosowany do grzania samej płyty żeliwnej w okresie letnim (ruszt letni i zimowy).

Paliwo: koks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiet drzewny i torfowy.

Zadaj pytanie

Kotły wodne typu Warmet PK Ceramik przeznaczone są do centralnego ogrzewania domków jednorodzinnych, domków letniskowych itp. Przeznaczone są do instalacji wodnej systemu otwartego o grawitacyjnym lub wymuszonym obiegu wody grzejnej. Maksymalna wysokość instalacji, mierzona od środka kotła do najwyższego poziomu wody w naczyniu zbiorczym nie powinna przekraczać 10 m.

Paliwem podstawowym jest:

  • koks
  • węgiel kamienny
  • węgiel brunatny
  • drewno
  • brykiet drzewny i torfowy

Wnętrze kotła wyłożone jest wkładką ceramiczną, która zdecydowanie wpływa na poprawę jakości spalania, zmniejsza zużycie opału, a także podtrzymuje ciepło podczas gotowania na płycie. Kocioł jest przystosowany do grzania samej płyty żeliwnej w okresie letnim (ruszt letni i zimowy).

Wylot spalin posiada przysłonę, która umożliwia kontrolowanie ciągu wylotu spalin.

Kotły wodne centralnego ogrzewania na paliwa stałe Warmet PK Ceramik (Piecokuchnia) zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan. W górnej części urządzenia umieszczona jest płyta żeliwna, która podczas pracy kotła nagrzewa się umożliwiając wykorzystanie jej do prac kuchennych. Płyta żeliwna otoczona jest szamotem w celu lepszej akumulacji ciepła.

Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową kotła. W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski, chłodzony wewnątrz wodą obiegową (tryb zima – używany podczas ogrzewania mieszkania). Ruszt górny (żeliwny – tryb lato – używany do grzania płyty żeliwnej. Z tyłu, u góry kotła osadzony jest czopuch, którym spaliny odprowadzane są do komina.

Czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin umożliwiającą regulację ciągu. Paliwo zasypywane jest przez drzwiczki zasypowe umieszczone z przodu kotła. Popiół usuwany jest przez drzwiczki popielnikowe umieszczone w dolnej części przodu kotła. Kocioł posiada gwintowane króćce służące do podłączenia kotła do instalacji c.o.   Kocioł wyposażony jest w izolację ciepłochronną z wełny mineralnej, umieszczoną w płaszczu z blachy stalowej, grubości 0,8 – 1,0 mm.  

Montaż i rozruch

Kocioł powinien być instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania odpowiednich przepisów budowlanych. Ustawienie kotła powinno zapewnić dogodną obsługę i czyszczenie. Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna wynosić od 0,5 m do 0,7 m. Podłoga, na której stoi kocioł, powinna posiadać wykładzinę ognioodporną (cegła szamotowa, blacha). Pomieszczenie w którym stoi urządzenie powinno mieć sprawną, grawitacyjną wentylację. Instalowanie kotła polega na ustawieniu kotła w przewidzianym miejscu, połączeniu z instalacją wody obiegowej i połączeniu czopucha z kominem. Połączenie kotła z przewodem kominowym powinno przebiegać najkrótszą drogę ze wzniesieniem w kierunku komina. Zaleca się wykonanie izolacji ciepłochronnej między kotłem a kominem. Po wykonaniu powyższych czynności montażowych i sprawdzeniu instalacji, można przystąpić do napełniania instalacji wodą. Napełnianie przeprowadza się z sieci wodociągowej, przy pomocy węża gumowego ze złączką, poprzez korek spustowy umieszczony z tyłu kotła, u dołu. Montaż, próby uruchomienia kotła oraz usuwanie usterek – należy powierzyć uprawnionym osobom. Nie dopuszcza się wykonania połączenia kotła z instalacją c.o. przy pomocy spawania.

Rozpalanie

Przed rozpoczęciem palenia w kotle należy dokonać ogólnego przeglądu:

 

  • sprawdzić stan techniczny kotła wraz z osprzętem;
  • sprawdzić drożność odpowietrzania naczynia wzbiorczego (przedmuch przez ujście rurki przelewowej);
  • nie spuszczać wody z instalacji!
  • sprawdzić obecność wody w naczyniu wzbiorczym (zawór na rurce sygnalizacyjnej);

Przy uruchamianiu kotła, po uzyskaniu dostatecznej ilości żaru w komorze spalania i zamknięciu drzwiczek popielnikowych, wypełnia się paliwem przestrzeń zasypową kotła.

Ilość zasypanego paliwa wystarcza na około 7 godzin ciągłej pracy kotła z wydajnością nominalną. Przy stosowaniu paliwa zastępczego należy mieć na uwadze konieczność częstszego czyszczenia wnętrza kotła z osadów zmniejszających jego wydajność. Podobnie należy dokonywać zmian ustawienia przepustnicy spalin. W czasie eksploatacji kotła należy sprawdzać szczelność połączeń instalacji, pokrywy wyczystki kotła, zaworów, mocowanie rurociągów, stan izolacji ciepłochronnej itp. Systematycznie opróżniać palenisko z niepalnych resztek paliwa i terminowo opróżniać popielnik. Należy mieć na uwadze, że przepełniony popielnik, odcina dopływ powietrza do komory spalania, co w konsekwencji prowadzi do wygaśnięcia kotła.

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz