VIADRUS U 22 (11,7 - 58,1 kW)

VIADRUS U 22 (11,7 - 58,1 kW)

Kocioł żeliwny

Kotły żeliwne VIADRUS U22 przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym. Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Zobacz ten produkt w sklepie Zadaj pytanie

Kotły żeliwne VIADRUS U22 przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413. Mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacynym zasadniczym jak i pompowym. Według zaleceń producenta temperatura wody grzewczej w układzie nie powinna być wyższa niż 900C. Dopuszczalne ciśnienie robocze w układzie wynosi 0,4 MPa.

Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

W zależności od wersji urządzenia kotły przystosowane są do spalania paliw stałych, paliw gazowych lub oleju opałowego (patrz paliwo). Na życzenie klienta istnieje możliwość przebudowy danego kotła na zasilanie innym paliwem.

Kotły przeznaczone do spalania paliw stałych oferowane są w różnych opcjach:

 • VIADRUS U 22 C - wersja z miarkownikiem ciągu
 • VIADRUS U 22 CW- wersja z nadmuchem powietrza sterowanym termostatem elektrycznym
 • VIADRUS U 22 CWE - wersja z nadmuchem powietrza sterowanym regulatorem mikroprocesorowym. Układ steruje również pracą pompy obiegowej i wyposażony jest w termostat bezpieczeństwa.
 • VIADRUS U 22 CWE PLUS - wersja z nadmuchem powietrza sterowanym regulatorem mikroprocesorowym (płynna regulacja obrotów wentylatora). Dodatkowo układ steruje pracą pompy obiegowej i umożliwia nastawienie zmiennej temperatury układu c.o. w ramach kilku stref czasowych.
  (patrz armatura regulacyjna i zabezpieczająca)
Producent oferuje szeroki zakres dostępnych mocy dzięki członowej budowie kotłów.
Moc [kW]Powierzchnia grzewcza [m2]Wysokość [mm]MasaCzęstotliwośc zasypuSprawność [%]Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] 
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
11,7 2 człony 1005 195 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 90 - 110  
560
520
17,7 3 człony 1005 232 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 110 - 170  
655
520
23,3 4 człony 1005 268 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 170 - 220  
750
520
29,1 5 członów 1005 304 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 220 - 280  
845
520
34,9 6 członów 1005 342 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 280 - 330  
940
520
40,7 7 członów 1005 380 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 330 - 390  
1035
520
46,5 8 członów 1005 418 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 390 - 440  
1130
520
52,3 9 członów 1005 456 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 440 - 500  
1225
520
58,1 10 członów 1005 494 ok. 8 h (spalanie węgla lub koksu) 83 (spalanie drewna) 71-78 500 - 550  
1320
520

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: koks orzech, węgiel orzech I i węgiel orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

ParametryJedn.VIADRUS U 22 HERKULES
Liczba członów szt. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Moc kW 11,7 17,5 23,3 29,1 34,9 40,7 46,5 52,3 58,1
Sprawność % 80,5 - 81,7
Max temperatura spalin st.C 280
Masa kg 195 232 268 304 342 380 418 456 494
Głębokość mm 560 655 750 845 940 1035 1130 1225 1320
Głębokość komory spalania mm 149 244 339 434 529 624 719 814 909
Pojemność wodna l 26,1 31,5 36,2 40,9 45,6 50,3 55,0 59,7 64,4
Średnica czopucha mm 156 156 156 156 156 156 156 176 176
Wymagany ciąg kominowy Pa 10-20 (w zależności od wielkości kotła)
Wysokość x szerokość mm 1005 x 520
Ciśnienie robocze wody bar 4
Ciśnienie próby wodnej bar 8
Zalecana temp. wody st.C 60-90
Max poziom hałasu dB 65
Średnica króćców zasilania i powrotu DN 70

Wymiary

Paliwo

W zależności od wersji kotły przystosowane są do spalania następujących paliw:

 • VIADRUS U 22 C (W, WE, WE PLUS) - paliwa stałe typu koks (40-60mm), węgiel (30-50mm), drewno oraz brykiety.
 • VIADRUS U 22 P - gaz ziemny
 • VIADRUS U 22 N - olej opałowy lekki

Najlepszym zalecanym paliwem jest koks o granulacji 40-60 mm.

Zasilanie

Jednostki wyposażone w zespół nadmuchu wymagają zasilania energią elektryczną 230V.

Instalacja kominowa

Dla prawidłowej pracy kotłów wymagane są opowiednie parametry układu kominowego (patrz charakterystyka techniczna). Podłączenie kotła do komina należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kotłownia

Kocioł nie jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie należy umieścić na ogniotrwałej podmurówce o wysokości 5-10 cm. Przestrzeń przed drzwiczkami wsypowymi musi wynosić przynajmniej 1 metr. Odległość tylnej części kotła powinna wynosić minimum 40 cm. W przypadku umiejscowienia urządzenia bokiem do ściany odstęp nie powinien być mniejszy niż 10 cm.
Ustawienie kotła w pomieszczeniu powinno zapewnić bezpieczną i wygodną obsługę

Korpus i elementy podstawowe

Korpus kotła stanowią żeliwne człony połączone ze sobą za pomocą złączek i śrub ściągających. Płaszczyzną wymiany ciepła jest płaszcz wodny , ruszt oraz kanał spalinowy.

Przedni człon posiada wmontowane górne drzwiczki zasypowe oraz dolne drzwiczki, pod którymi znajduje się dostęp do popielnika i drzwiczek paleniska.

Tylny człon wyposażono w czopuch, kurek spustowy wody oraz króćce z kołnierzami umożliwiające podłączenie kotła do instalacji c.o.

Człony środkowe wykonane są w dwóch rodzajach - z listwą i bez listwy. Listwę posiadają człony tylnej części kotła, co pozwala na lepsze wykorzystanie ciepła nawracających spalin. Ilość poszczególnych członów podano w tabeli:

Liczba wszystkich członów w kotle szt. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba członów środkowych z listwą szt. - 1 2 3 4 4 5 5 6
Liczba członów środkowych bez listwy szt. - - - - - 1 1 2 2

Kocioł posiada zewnętrzną izolację cieplną i obudowę wykonaną z blachy stalowej.

Jednostki przygotowane do zasilania olejem opałowym lub gazem VIADRUS U22 P oraz VIADRUS U22 N wyposażone są dodatkowo w następujące podzespoły:

 • klapa zamykająca łącznie z szamotem i klapą eksplozyjną,
 • przegrody komory spalania - część przednia i tylna,
 • cegły i kształtki szamotowe (ilość uzależniona od mocy kotła),
 • termostat pracy,
 • termostat bezpieczeństwa.

Armatura regulacyjna i zabezpieczająca

VIADRUS U 22 C (wersja podstawowa) - dawkowanie dopływu powietrza do komory spalania nastawiane jest za pośrednictwem śruby regulacyjnej lub miarkownika ciągu. Kontrolę temperatury i ciśnienia wody w kotle umożliwia termomanometr umieszczony w panelu sterowniczym

VIADRUS U 22 CW - dopływ powietrza do komory spalania sterowany jest termostatem elektrycznym i odbywa się za pośrednictwem wentylatora o stałych obrotach wirnika. Sterownik automatycznie uruchamia wentylator jeżeli temperatura wody w kotle spada poniżej zaprogramowanej przez użytkownika. Po osiągnięciu zadanej temperatury następuje samoczynne wyłączenie wentylatora. W momencie wygaszenia kotła wentylator pracuje do czasu wyłączenia zasilania na pulpicie przez osobę obsługującą.

VIADRUS U 22 CWE - dopływ powietrza do komory spalania sterowany jest regulatorem mikroprocesorowym i odbywa się za pośrednictwem wentylatora o stałych obrotach wirnika. Sterownik automatycznie uruchamia wentylator w chwili gdy temperatura wody w kotle spada poniżej zaprogramowanej przez użytkownika. Po osiągnięciu zadanej temperatury następuje samoczynne wyłączenie wentylatora.

Układ mikroprocesorowy steruje również pracą pompy obiegowej. Jeżeli temperatura wody wzrasta powyżej 40 ºC następuje automatyczne uruchomienie pompy. Jeśli temperatura spada poniżej 40ºC wówczas praca pompy zostaje wstrzymana. W momencie wygaszenia kotła następuje automatyczne wyłączenie zasilania pompy obiegowej i wentylatora. (Wyłączenie następuje gdy temperatura wody w kotle nie wzrasta przez okres 30 minut)

Dodatkowo kocioł wyposażony jest w termostat bezpieczeństwa zabezpieczający przed przegrzaniem.

VIADRUS U 22 CWE PLUS- dopływ powietrza do komory spalania sterowany jest regulatorem mikroprocesorowym i odbywa się za pośrednictwem wentylatora o płynnie regulowanych obrotach wirnika. Sterownik automatycznie uruchamia wentylator w chwili gdy temperatura wody w kotle spada poniżej zaprogramowanej przez użytkownika. Po osiągnięciu zadanej temperatury następuje samoczynne wyłączenie wentylatora.

Układ mikroprocesorowy steruje pracą pompy obiegowej analogicznie jak w modelu CWE. W momencie wygaszenia kotła następuje automatyczne wyłączenie zasilania pompy obiegowej i wentylatora oraz włączenie sygnału dźwiękowego (Zdarzenie ma miejsce gdy temperatura wody w kotle nie wzrasta przez 35 minut).

Regulator posiada możliwość obniżenia temperatury wody w kotle podczas pracy nocnej (Dobór kilku stref czasowych grzania instalacji z uwzględnieniem okresowych przedmuchów komory spalania w celu usunięcia gazów)

Montaż i rozruch

Instalację kotła należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie kotła oraz jego rozruch zerowy musi być przeprowadzony i udokumentowany przez uprawnioną firmę instalatorską. Jest to warunek ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. (patrz gwarancja!)

Producent zaleca stosowanie zaworów czterodrogowych. Rozwiązanie umożliwia pracę kotła w temperaturze powyżej 60ºC i chroni go przed korozją niskotemperaturową oraz redukuje wytrącanie substancji smolistych na ścianach wymiennika.

W przypadku gdy obieg wody w instalacji jest wymuszony należy zastosować obejście pompy wraz z zaworem różnicowym (wymóg gwarancyjny).

Rozpalanie

Przed rozpaleniem kotła należy skontrolować:

 • ilość wody w instalacji (sprawdzić wskazanie manometru na pulpicie sterowniczym).
 • stan zaworów pomiędzy kotłem a instalacją (zawory powinny być otwarte).
 • czystość rusztu, popielnika oraz ciągu kotłowego i spalinowego.

Rozpalenie kotła należy należy przeprowadzić w/g następujących wskazówek:

 • Umieścić w palenisku podpałkę lub papier, następnie przysypać drobnymi kawałkami drewna,
 • Otworzyć klapę dopływu powietrza i zamknąć drzwiczki wsypowe,
 • Zapalić podpałkę poprzez dolne drzwiczki,
 • Zamknąć dolne drzwiczki i otworzyć klapę dopływu powietrza lub uruchomić wentylator,
 • Na rozpalone drewno położyć niewielką warstwę koksu lub innego paliwa,
 • Po rozpaleniu paliwa i rozgrzaniu kotła do temp. minimum 45 0C zasypać komorę paleniskową do pełna.
 • Ustawić stopień otwarcia przysłony wentylatora i czopucha zależnie od potrzeb.

Praca

Podczas uzupełniania paliwa należy wyłączyć nadmuch w kotle (lub ustawić minimalną temperaturę na termostacie) i całkowicie otworzyć przepustnicę spalin na czopuchu. W trakcie rozpalania dosypanej porcji paliwa okrągły otwór na drzwiczkach wsypowych powinien być uchylony.

W przypadku zbytniego zaszlakowania rusztu kocioł należy przeczyścić za pomocą łomu i haka.

Jeśli w czasie pracy nsatąpi przegrzanie kotła (temperatura wody w kotle wzrośnie powyżej 90ºC) powinno się maksymalnie otworzyć wszystkie sprzężone z układem odbiorniki ciepła (bojlery, kaloryfery itd), całkowicie zamknąć klapę przepustnicy powietrza na drzwiczkach popielnikowych, otworzyć drzwiczki zasypowe i maksymalnie uchylić klapę wylotu spalin w czopuchu. Uzupełnianie wody w instalacji można przeprowadzać wyłącznie, gdy kocioł jest wychłodzony.

Wyłączanie

Po zakończeniu sezonu należy oczyścić kocioł oraz przewody spalinowe. Na czas przerwy letniej zawiasy wszystkich drzwiczek zaleca się posmarować gęstym smarem zmieszanym z grafitem. Nie opróźniać wody z instalacji.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie właściwej sprawności kotła wymaga regularnego czyszczenia. Należy systematycznie opróżniać popiół z popielnika oraz usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania oraz czopuch.

Podczas palenia koksem czyszczenie ścian wewnętrznych komory spalania kotła należy przeprowadzać raz w miesiącu. W przypadku palenia węglem czynność zaleca się wykonywać dwa razy w tygodniu.

Usterki i naprawy

Wszelkie naprawy kotła może przeprowadzać wyłącznie serwis przeszkolony przez producenta

Transport

Kotły przystosowane są do transportu na palecie drewnianej. Podczas przewozu nie należy przewracać kotłów, lub poddawać ich gwałtownym wstrząsom i uderzeniom.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia dokonanego przez uprawnionego instalatora, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja na korpus żeliwny wynosi 10 lat.

Warunkiem uzyskania gwarancji na wymiennik i wszystkie podzespoły kotła jest odnotowanie przez uprawnionego instalatora w karcie gwarancyjnej faktu zakończenia instalacji kotła i przeprowadzenia próby grzewczej (rozruch zerowy). Wypełniona karta musi być odesłana do importera (PHU Klimosz) w terminie do dwóch tygodni od daty instalacji i nie później niż pół roku od daty zakupu.

Certyfikaty

Kocioł VIADRUS posiada następujące certyfikaty:

 • Świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" nr 0024
 • Świadectwo badań energetyczno - emisyjnych na 9/2001 ; 17/2001
 • Świadectwo zgodności z PN dla kotłów U-22 z dnia 8.03.2001
 • Świadectwo zgodności dla sterowników kotła nr W/90/2001

Producent posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001

zobacz cartyfikat

Producent

Producent: VIADRUS
Czechy
www.viadrus.cz
Importer
PHU KLIMOSZ
ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
www.klimosz.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz