VIADRUS HERCULES U 26 (15 - 43,5 kW)

Kocioł żeliwny Viadrus U 26 jest idealnym kotłem grzewczym do spalania wszystkich rodzajów paliw stałych. Swoją konstrukcją nawiązuje do U 22, któremu zaufało ponad 100 000 użytkowników w całej Europie.

Do pobrania

Zobacz ten produkt w sklepie Zadaj pytanie

Kotły żeliwne Viadrus U 26 przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413. Mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacynym zasadniczym jak i pompowym. Według zaleceń producenta temperatura wody grzewczej powinna mieścić się pomiędzy 60-85ºC. Dopuszczalne ciśnienie robocze w układzie wynosi 0,4 MPa.

Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Zalety kotła:

 • długa żywotność żeliwnego wymiennika ciepła,
 • wysoka sprawność spalania do 83,6%,
 • szeroki zakres mocy w zależności od ilości członów,
 • 10 letnia garancja na wymiennik kotła,
 • wysokiej jakości urządzenia regulacyjne i zabezpieczające,
 • łatwa obsługa i konserwacja,
 • szybki montaż kotła podczas instalacji w kotłowni,
 • powiększona komora załadunkowa w każdej wersji,
 • wymagania niewielkiego ciągu kominowego,
 • wersja z mechanicznym regulatorem ciągu oraz z nowoczesnym elektronicznym sterowaniem nadmuchem powietrza do spalania i pracą pompy obiegowej,
 • możliwość współpracy z wężownicą schładzającą zabezpieczającą dodatkowo kocioł przed przegrzaniem.
Moc [kW]Powierzchnia grzewcza [m2]Wysokość [mm]MasaCzęstotliwośc zasypuSprawność [%]Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] 
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
15 3 człony 1026 214,5 ok 8 h do 83,6 do 150  
380
520
22,5 4 człony 1026 264,2 ok 8 h do 83,6 do 220  
490
520
30 5 członów 1026 314,0 ok 8 h do 83,6 do 280  
600
520
37,5 6 członów 1026 363,6 ok 8 h do 83,6 do 350  
710
520
43,5 7 członów 1026 413,3 ok 8 h do 83,6 do 410  
820
520

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: koks orzech, węgiel orzech I i węgiel orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

Tab. nr 1 - paliwo: koks

Liczba członów szt. 3 4 5 6 7
Moc nominalna kW 15 22,5 30 37,5 43,5
Zużycie paliwa kg/h 2,25 3,375 4,5 5,625 6,525
Moc minimalna kW 7,5 11,3 15 18,5 22,5
Zużycie paliwa przy mocy minimalnej kg/h 1,125 1,695 2,25 2,775 3,375
Pojemność komory spalania dm3 23 37 51 64,5 78
Temp. spalin przy mocy nom. st.C 220 - 250
Temp. spalin przy mocy min. st.C 120 - 180
Strumień masowy spalin przy mocy min. g/sek. 3,53 5,33 7,08 8,73 10,6
Strumień masowy spalin przy mocy max. g/sek. 7,08 10,6 14,15 17,69 21,2
Moc % 80
Pojemność wodna kotła l 27,6 33,3 35 44,7 50,4
Masa kg 214,5 264,2 314 363,6 413,3
Głębokość komory spalania mm 185 295 405 515 625
Średnica czopucha (rury spalinowej) mm 156
Wymiary kotła:wys. x szer. mm 1026 x 520
głęb. mm 380 490 600 710 820
Wymiary otworu zasypowego mm 300 x 320
Max. ciśnienie robocze wody bar 4
Ciśnienie próby wodnej bar 8
Min. temp. wody powrotnej st.C 60
Zalecana temp.wody grzewczej st.C 60 - 85
Poziom hałasu dB nie przekracza 65 dB (A)
Wymagany min. ciąg kominowy mbar 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Przyłącza kotła: woda grzewcza i powrotna - DN 70
Temp. wody dopływającej
do wężownicy schładzającej
st.C 10 - 20
Ciśnienie wody popływającej
do wężownicy schładzającej
bar 2 - 6

Tab. nr 2 - paliwo: węgiel kamienny

 

Liczba członów szt. 3 4 5 6 7
Moc nominalna kW 11 16,5 22,5 31 39,5
Zużycie paliwa kg/h 2,03 3,046 4,15 5,72 7,29
Moc minimalna kW 5,5 8,25 11,25 15,5 19,75
Zużycie paliwa przy mocy minimalnej kg/h 1,015 1,523 2,075 2,86 3,645
Pojemność komory spalania dm3 23 37 51 64,5 78
Temp. spalin przy mocy nom. st.C 220 - 300
Temp. spalin przy mocy min. st.C 120 - 190
Strumień masowy spalin przy mocy min. g/sek. 4,295 6,445 8,78 12,10 15,43
Strumień masowy spalin przy mocy max. g/sek. 8,59 12,89 17,56 24,21 30,86
Moc % 75

Tab. nr 3 - paliwo: drewno

 

Liczba członów szt. 3 4 5 6 7
Moc nominalna kW 8 14 20 23,5 27
Zużycie paliwa kg/h 2,19 3,83 5,47 6,43 7,39
Moc minimalna kW 4 7 10 11,75 13,5
Zużycie paliwa przy mocy minimalnej kg/h 1,09 1,915 2,735 3,215 3,695
Pojemność komory spalania dm3 23 37 51 64,5 78
Temp. spalin przy mocy nom. st.C 220 - 300
Temp. spalin przy mocy min. st.C 120 - 190
Strumień masowy spalin przy mocy min. g/sek. 2,395 4,195 5,99 7,04 8,08
Strumień masowy spalin przy mocy max. g/sek. 4,79 8,39 11,98 14,08 16,17
Moc % 75

Paliwo

Optymalne parametry stosowanego paliwa:

 • koks (ziarnistość 24-60 mm, wilgotność max 15%; wartość opałowa 26-30 MJ/kg),
 • węgiel kamienny (ziarnistość 24-60 mm, wilgotność max 15%, wartość opałowa 26-28 MJ/kg),
 • drewno (wilgotność max 20%, wartość opałowa 14-18 MJ/kg).

Zasilanie

Jednostki wyposażone w zespół nadmuchu wymagają zasilania energią elektryczną 230V.

Instalacja kominowa

Dla prawidłowej pracy kotłów wymagane są opowiednie parametry układu kominowego (patrz charakterystyka techniczna). Podłączenie kotła do komina należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kotłownia

Kocioł nie jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie należy umieścić na ogniotrwałej podmurówce o wysokości 5-10 cm. Przestrzeń przed drzwiczkami wsypowymi musi wynosić przynajmniej 1 metr. Odległość tylnej części kotła powinna wynosić minimum 40 cm. W przypadku umiejscowienia urządzenia bokiem do ściany odstęp nie powinien być mniejszy niż 10 cm. Ustawienie kotła w pomieszczeniu powinno zapewnić bezpieczną i wygodną obsługę.

Główną część kotła stanowi wymiennik wykonany z żeliwa szarego. Wymiennik kotła składa się z członów połączonych ze sobą przy pomocy dwustożkowych nypli o średnicy 56 mm i zabezpieczonych śrubami ściągowymi. Połączone człony tworzą komorę spalania i komorę popielnika, przestrzeń wodną oraz konwekcyjne powierzchnie wymiany ciepła.

Tylny człon kotła ma w górnej części czopuch z szybrem oraz przyłącze wody grzewczej, a w części dolnej przyłącze wody powrotnej z krućcem do montażu kurka spustowego. Do przedniego członu są przymocowane drzwi otworu zasypowego i drzwi popielnika. Za drzwiami popielnika w dolnej części znajduje się ruszt zaś ponad nimi pokrywa komory spalania. Cały wymiennik kotła jest izolowany termicznie, za pomocą izolacji z wełny mineralnej, która obniża straty ciepła do minimum. Stalowe osłony kotła są malowane wysokiej jakości lakierem proszkowym.

Schemat budowy kotła

Schemat budowy kotła Viadrus Hercules U26

 1. regulator (miarkownik) ciągu
 2. drzwi załadunkowe
 3. klapa dostępu powietrza wtórnego
 4. przednia część obudowy
 5. drzwi popielnika
 6. klapa przednia dostępu powietrza pierwotnego
 7. termomanometr
 8. część górna obudowy
 9. panel przedni obudowy
 10. boczna część obudowy
 11. dźwignia szybra
 12. tylny człon
 13. szyber w czopuchu
 14. człon pośredni
 15. człon pośredni bez listwy
 16. człon przedni
 17. ruszt

Urządzenia zabezpieczające regulacyjne

Szyber w czopuchu reguluje przepływ spalin z kotła do komina. Stopień uchyłu szybra reguluje się za pomocą popychacza z rękojeścią wyprowadzoną w górnej, lewej częsci kotła, obok drzwiczek otworu zasypowego.

Klapa w dolnej części komory spalania i popielnika reguluje dostęp powietrza pierwotnego do spalania. Stopień uchyłu klapy jest regulowany automatycznie wg zadanej na regulatorze ciągu temperatury wodu grzewczej. Mechaniczno-cieczowy regulator ciągu znajduje się w górnej, prawej części kotła nad drzwiami otworu zasypowego (kotły 3-7 członowe). W kotłach 8-10 członowych znajduje się drugi regulator ciągu umieszczony w prawej, tylnej części obudowy. Reguluje on dostępem powietrza pierwotnego poprzez uchył klapy tylnej dostępu powietrza pierwotnego.

Klapa dostępu powietrza wtórnego w drzwiach załadunkowych służy do regulacji dopływu powietrza wtórnego do spalania.

Do kontroli ciśnienia w instalacji grzewczej oraz temperatury wody służy termomanometr. Tulejka, w której znajduje się czujnik termomanometru umieszczona jest w górnej części przedniego członu kotła.

Montaż i rozruch

Instalację kotła należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie kotła oraz jego rozruch zerowy musi być przeprowadzony i udokumentowany przez uprawnioną firmę instalatorską. Jest to warunek ewentualnych roszczeń gwarancyjnych (patrz gwarancja).

Producent zaleca stosowanie zaworów czterodrogowych. Rozwiązanie umożliwia pracę kotła w temperaturze powyżej 60ºC i chroni go przed korozją niskotemperaturową oraz redukuje wytrącanie substancji smolistych na ścianach wymiennika.

W przypadku gdy obieg wody w instalacji jest wymuszony należy zastosować obejście pompy wraz z zaworem różnicowym (wymóg gwarancyjny).

Rozpalanie

Przed rozpaleniem kotła należy skontrolować:

 • ilość wody w instalacji (sprawdzić wskazanie manometru na pulpicie sterowniczym),
 • stan zaworów pomiędzy kotłem a instalacją (zawory powinny być otwarte),
 • czystość rusztu, popielnika oraz ciągu kotłowego i spalinowego.

Rozpalenie kotła należy przeprowadzić w/g następujących wskazówek:

 • umieścić w palenisku podpałkę lub papier, następnie przysypać drobnymi kawałkami drewna,
 • otworzyć klapę dopływu powietrza i zamknąć drzwiczki wsypowe,
 • zapalić podpałkę poprzez dolne drzwiczki,
 • zamknąć dolne drzwiczki i otworzyć klapę dopływu powietrza lub uruchomić wentylator,
 • na rozpalone drewno położyć niewielką warstwę koksu lub innego paliwa,
 • po rozpaleniu paliwa i rozgrzaniu kotła do temp. minimum 450C zasypać komorę paleniskową do pełna,
 • ustawić stopień otwarcia przysłony wentylatora i czopucha zależnie od potrzeb.

Praca

Podczas uzupełniania paliwa należy wyłączyć nadmuch w kotle (lub ustawić minimalną temperaturę na termostacie) i całkowicie otworzyć przepustnicę spalin na czopuchu. W trakcie rozpalania dosypanej porcji paliwa okrągły otwór na drzwiczkach wsypowych powinien być uchylony.

W przypadku zbytniego zaszlakowania rusztu kocioł należy przeczyścić za pomocą łomu i haka.

Jeśli w czasie pracy nastąpi przegrzanie kotła (temperatura wody w kotle wzrośnie powyżej 90ºC) powinno się maksymalnie otworzyć wszystkie sprzężone z układem odbiorniki ciepła (bojlery, kaloryfery itd), całkowicie zamknąć klapę przepustnicy powietrza na drzwiczkach popielnikowych, otworzyć drzwiczki zasypowe i maksymalnie uchylić klapę wylotu spalin w czopuchu. Uzupełnianie wody w instalacji można przeprowadzać wyłącznie, gdy kocioł jest wychłodzony.

Czyszczenie i konserwacja

Popiół z popielnika należy usuwać w czasie pracy kotła nawet kilk arazy dziennie, ponieważ zapełniony popielnik blokuje przepływ powietrza potrzebnego do spalania i powoduje nierównomierne spalanie paliwa na ruszcie. Spieczony żużel należy usuwać gdy jego ilość uniemożliwia poranne rozpalenie kotła po nocnym paleniu. Popiół należy wysypywać do niepalnych zamkniętych pojemników.

Przy spalaniu koksu powinno się czyścić regularnie raz w miesiącu ściany kotła wewnątrz komory spalania szczotką drucianą. Przy spalaniu węgla powinno się kocioł czyścić częściej (2 x w tygodniu). Czyszczenie ścian komory spalania i kanałów spalinowych można z łatwością przeprowadzić przez otwarte górne i dolne drzwiczki. Dostarczone z kotłem narzędzia do czyszczenia uzliwiają wyczyszczenie wszystkich zakamarków kotła. Ważne jest, aby dokładnie wyczyścić pionowe kanaliki pomiędzy komorą spalania i kanałami spalinowymi oraz następnie czopuch poprzez otwór rewizyjny w dolnej części czopucha. Po wyczyszczeniu czopucha otwór rewizyjny należy szczelnie zamknąć.

W czasie pracy kotła temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczać 90 stopni. Przy przegrzaniu kotła należy otworzyć wszystkie dotąd zamknięte odbiorniki ciepła (kaloryfery, bojlery) i zupełnie zamknąć klapę powietrza do spalania, otworzyć drzwiczki do napełniania kotła paliwem i klapę wylotu spalin w czopuchu, aby zimne powietrze ochłodziło kocioł.

Uzupełnienie wody w instalacji kotła należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy kocioł nie pracuje i jest zimny (żeby nie doszło do popękania członów). Wody w kotle i instalacji nie należy wymieniać, o ile nie wymaga tego naprawa lub przebudowa instalacji.

UWAGA! Wypuszczenie wody zwiększa ryzyko wystapienia korozji i powstania kamienia kotłowego.

W przypadku osadzenia się na ścianach komory spalinowej smolistego osadu, który powstaje przez pracę w niskich temperaturach i zbyt dużej ilości paliwa, można go zdrapać lub wypalić ogniem z suchego drzewa (ewentualnie koksem) przy temperaturze na kotle 90-95 stopni.

Zaleca się również stosowanie katalizatora do wypalania sadzy i złogów smoły o nazwie Sadpal w ilościach podanych przez producenta środka. Sadpal dostępny jest w naszych punktach handlowych.

Po zakończeniu sezonu grzewczego cały kocioł jak również przewody spalinowe oraz komin, należy dokładnie oczyścić. Zawiasy wszystkich drzwiczek należy posmarować gęstym smarem zmieszanym z grafitem. Nie należy wypuszczać wody z instalacji. Podłoga kotłowni musi być czysta i sucha.

Transport

Kocioł dostarczany jest wg złożonego zamówinia. Na palecie umieszczony jest żeliwny wymiennik ciepła zaś z boku wymiennika jest doczepione opakowanie z obudową. Pozostałe wyposżenie znajduje się wewnątrz wymiennika, można je wyjąć po otwarciu drzwi otworu zasypowego. Kocioł jest zapakowany w folię i nie może byc podczas transportu przewracany. Dla ułatwienia rozpakowania kotła można go lekko przechylać na wszystkie strony.

Standardowe wyposażenie kotła:

 • kocioł o zamówionej mocy  - na palecie,
 • obudowa dla danej wielkości kotła - w opakowaniu,
 • narzędzia do czyszczenia (hak, szczotka z uchwytem, pogrzebacz, wieszak),
 • popielnik (1 sztuka),
 • termomanometr (1 sztuka),
 • kurek spustowy Js ½“ (1 sztuka),
 • miarkownik ciągu (1 sztuka dla kotłów 3-7 członów, 2 sztuki dla kotłów 8-10 członów),
 • zaślepka Js 1½“ (2 sztuki),
 • śruba regulacji dopływu powietrza (1 sztuka),
 • cięgno szybra z rękojeścią (1 sztuka),
 • naklejka - regulacja szybra czopucha (1 sztuka),
 • materiał do połączenia części obudowy,
 • króciec wody grzewczej DN 70 (1 sztuka),
 • króciec wody powrotnej DN 70 (1 sztuka),
 • uszczelnienie Ø 90 x 60 x 3 (2 sztuki),
 • klucz (1 sztuka),
 • dokumentacja techniczno-handlowa.

Wyposażenie dodatkowe:

 • wężownica schładzająca (1 sztuka).

Gwarancja

Gwarancja trwa 24 miesiące na cały kocioł od dnia pierwszego uruchomienia, dokonanego przez uprawnionego instalatora, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty podukcji. Gwarancja na żeliwny korpus kotła wynosi 10 lat. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę części kotła uznanej za wadliwą.

Certyfikaty

zobacz cartyfikat

Producent

VIADRUS
Bezručova 300, 735 93 Bohumin
Czeska Republika
www.viadrus.cz

Importer

PHU KLIMOSZ
ul. Rybnicka 83, 44-240 Żory
www.klimosz.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz