FAKORA KZ-3 (27,5 - 53 kW)

Tagi:
FAKORA KZ-3 (27,5 - 53 kW)

KZ-3 należą do grupy kotłów żeliwnych członowych z górnym spalaniem i są przeznaczone do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym. Kotły mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacyjnym zasadniczym jak i pompowym.

Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Do pobrania

Zadaj pytanie

KZ3-K należą do grupy kotłów żeliwnych członowych z górnym spalaniem i są przeznaczone do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413. Kotły mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacyjnym zasadniczym jak i pompowym. Według zaleceń producenta temperatura wody grzewczej w układzie nie powinna być wyższa niż 1000C.

Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Kotły produkowane są w sześciu rozmiarach.

Moc [kW]Powierzchnia grzewcza [m2]Wysokość [mm]MasaCzęstotliwośc zasypuSprawność [%]Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] 
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
27,5 - 1120 320 ok. 8 h przy spalaniu koksu - 80; przy spalaniu mieszanki koksu i węgla - 77 170-210  
480
500
32,6 - 1120 360 ok. 8 h przy spalaniu koksu - 80; przy spalaniu mieszanki koksu i węgla - 77 210-245  
570
500
37,7 - 1120 400 ok. 8 h przy spalaniu koksu - 80; przy spalaniu mieszanki koksu i węgla - 77 245-275  
660
500
42,8 - 1120 440 ok. 8 h przy spalaniu koksu - 80; przy spalaniu mieszanki koksu i węgla - 77 275-320  
750
500
47,9 - 1120 480 ok. 8 h przy spalaniu koksu - 80; przy spalaniu mieszanki koksu i węgla - 77 320-360  
840
500
53 - 1120 520 ok. 8 h przy spalaniu koksu - 80; przy spalaniu mieszanki koksu i węgla - 77 360-400  
930
500

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: koks orzech, węgiel orzech I i węgiel orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

ParametrJedn.KZ - 3Kp
Liczba członów szt. 5 6 7 8 9 10
Moc kotła kW 27,5 32,6 37,7

42,8

47,9 53,0
Długość mm 480 570 660 750 840 930
Szerokość mm 500 500 500

500

500 500
Wysokość mm 1120 1120 1120

1120

1120 1120
Masa kotła kg 320 350 400 440 480 520
Średnica zasilania i powrotu cal G2 1/2 G2 1/2 G2 1/2

G2 1/2

G2 1/2 G2 1/2
Średnica czopucha mm 180 180 180

180

180 180
Wymagany ciąg kominowy Pa 23 26 28 29 30 31
Zużycie paliwa kg/h 3,7 4,3 5,1 5,7 6,3 7,2
Pojemność wodka kotła l 46 53 59 66 73 79
Sprawność % do 82

Paliwo

Podstawowym paliwem dla opisywanych kotłów jest koks opałowy sortymentu orzech I lub orzech II.

Producent zaleca spalanie paliwa w stanie suchym, co umożliwia osiągnięcie wydajności znamionowej kotła. W przypadku stosowania mokrego koksu część ciepła zamiast ogrzewać układ c.o. jest pochłaniana na odparowanie wilgoci zawartej w paliwie.

Należy używać koksu o wielkości ziaren minimum 20 mm.

Instalacja kominowa

Orientacyjne wymiary układu kominowego w zależności od mocy kotła i przekroju wewnętrznego komina:

Przekrój komina [cm]Obciążenie w [kW] przy odp. wysokości komina
  8 m 10 m 12 m 15 m 20 m
14 x 20 34,9 38,4 40,7 44,2 48,8
20 x 20 52,3 58,1 58,1 63,9 69,8

Dane w/g zaleceń producenta

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno być zabezpieczone przed przenikaniem wód gruntowych. Podłogę należy wykonać z materiału ognioodpornego i wytrzymałego na nagłe zmiany temperatury oraz uderzenia. Spadek podłogi powinien wynosić 1% w kierunku studzienki ściekowej. Zaleca się, aby drzwi wejściowe do kotłowni były otwierane bezklamkowo pod naciskiem w kierunku wyjścia z pomieszczenia. Drzwi powinny być stalowe lub drewniane z obiciem blaszanym.

Fundament pod kocioł należy wypoziomować i zabezpieczyć krawężnikami stalowymi. Jego wysokość powinna wynosić minimum 50 mm ponad poziom podłogi.

W kotłowni niezbędna jest wentylacja nawiewna oraz wywiewna. Kanał nawiewny powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 22 x 21 mm. Kanał wywiewny o średnicy minimum 14 mm należy umiejscowić pod sufitem lub pod dachem kotłowni. Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji mechanicznej na żadnym z kanałów wentylacyjnych

Korpus kotła oraz komorę paleniskową stanowią połączone ze sobą odpowiednio odlane żeliwne człony. Szerokość i wysokość wszystkich kotłów typu KZ3-K jest taka sama niezależnie od mocy jednostki. Podyktowane jest to użyciem tych samych elementów konstrukcyjnych. W zależności od mocy danego kotła różna jest tylko jego długość. O tym wymiarze decyduje ilość zastosowanych członów środkowych - patrz charakterystyka techniczna.

Człon przedni wyposażony jest w drzwiczki paleniskowe oraz drzwiczki popielnikowe z przepustnicą powietrza. W członie tylnym zamocowano czopuch i króćce rur umożliwiające podłączenie kotła do układu grzewczego. Na wyjściu ciepłej wody z kotła znajduje się termometr.

Kocioł posiada zewnętrzną izolację cieplną i obudowę wykonaną z blachy stalowej.

Schemat budowy kotła Fakora KZ3

Montaż i rozruch

Połączenie kotła z instalacją c.o. należy dokonać przy pomocy połączeń kołnierzowych i śrub M12. Wlot i wylot wody z kotła posiada nagwintowane wypusty umożliwiające wkręcenie rur 2".

Czopuch z kominem powinien być połączony rurą o średnicy wew. 180 mm wykonaną z materiału niepalnego, odpornego na deformacje i pęknięcia w temperaturach do 500ºC. Połączenie należy wykonać ze spadkiem w kierunku kotła min. 1:10. W kanałach spalinowych należy unikać ostrych zakrętów.

schemat instalacji

Rozpalanie

Rozpalanie kotła można rozpocząć po skontrolowaniu poziomu wody w instalacji oraz po stwierdzeniu szczelności i ogólnej sprawności układu.

W celu rozpalenia kotła należy wykonać następujące czynności:

 • Otworzyć przepustnicę spalin na czopuchu i uchylić maksymalnie przepustnicę powietrza w drzwiczkach popielnikowych.
 • Otworzyć otwory wziernika przez przesunięcie płytki wziernkiowej na drzwiczkach paleniskowych.
 • Umieścić na ruszcie podpałkę lub papier, następnie przysypać kawałkami drewna i podpalić. Po rozpaleniu drewna nasypać cienką warstwę koksu (około 15 cm).
 • Po rozpaleniu koksu (stabilny żar) całkowicie napełnić komorę paleniskową. W chwili gdy płomień ogarnie całą warstwę koksu kocioł uważa się za rozpalony.
 • Zamknąć przesłonę wziernika w drzwiczkach popielnikowych.
 • Przymknąć przepustnicę powietrza na drzwiczkach popielnikowych i zależnie od indywidualnych zapotrzebowań oraz warunków pogodowych wyregulować ustawienie przepustnicy w czopuchu.

Praca

Kocioł całkowicie napełniony koksem podtrzymuje palenie przez około 4,5 godziny podczas pracy nominalnej. Po ponownym uzupełnianiu paliwa w kotle należy całkowicie otworzyć przesłonę na czopuchu do czasu, aż płomień obejmie całą warstwę koksu.

Podczas spalania przepustnica na czopuchu powinna być regulowana w zależności od potrzeb. Przesłona na drzwiczkach popielnikowych służy do regulacji precyzyjnej. Istnieje możliwość montażu miarkownika spalania oraz innych urządzeń automatycznych.

W przypadku spadku temperatury na kotle przy jednoczesnym słabym naświetleniu popielnika należy oczyścić ruszt. Czynność tą przeprowadza się przy zamkniętej zasłonie paleniska i otwartej przepustnicy spalin w czopuchu. Rusztowanie polega na podważeniu, rozdrobnieniu i usunięciu płat żużla z przestrzeni paleniskowej za pomocą łomu i haka. Popiół nagromadzony w popielniku należy usuwać raz dziennie.

Wyłączanie

Po samoczynnym dopaleniu się paliwa w komorze spalania należy otworzyć wszystkie drzwiczki oraz maksymalnie otworzyć przepustnicę spalin na czopuchu. Następnie oczyścić kocioł z żużlu, popiołu i sadzy.

Na okres dłuższego postoju kotła (kilka miesięcy) producent zaleca umieścić w komorze paleniskowej i popielnikowej woreczki z żelem krzemionkowym lub nielasowanym wapnem oraz pozostawić szczelnie zamknięte wszystkie drzwiczki i przepustnice. Ściany wewnętrzne kotła konserwuje się pastą grafitową.

Zakłócenia pracy

Najczęstsze problemy podczas eksploatacji kotła oraz ich przyczyny zamieszczono w tabeli.

Niedostateczny ciąg kominowy
 • Nieszczelności w przestrzeni spalinowej kotła lub kanale kominowym.
 • Nieprawidłowe parametry przewodu kominowego. Nie zaleca się stosowania kominów niższych niż 8 m i przekroju poniżej 14 x 20 cm. Komin powinien być wyprowadzony wyżej o 0,5 metra od najwyższej kalenicy dachu. (patrz instalacja kominowa)
 • Zbyt duże opory przepływu spalin w przewodzie kominowym. Opory przepływu uzależnione są od metody wykonania ścian wewnętrznych komina.
 • Zanieszczyszczony komin i czopuch. Oczyścić kanały spalinowe.
Zbyt niska moc cieplna kotła
 • Niska jakość paliwa (niska kaloryczność, zanieczyszczenia, wilgoć).
 • Niewłaściwe dozowanie powietrza pod ruszt. Wyregulować dopływ powietrza przepustnicą
 • Silne zanieczyszczenie kanały dymne w kotle. Wyczyścić kocioł.
 • Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni. Otworzyć przepustnicę kanału nawiewnego lub okno.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie należytej sprawności kotła wymaga okresowego czyszczenia. Należy systematycznie opróżniać popiół z popielnika, usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania, kanałów konwekcyjnych, przewodów dymowych oraz czopucha.

Podczas palenia koksem czyszczenie kotła należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Zasady BHP

 • Nie stawać naprzeciw wziernika.
 • Do obserwowania paleniska nakładać okulary ochronne.
 • Wszelkie prace przy obsłudze paleniska wykonywać w rękawicach i okularach ochronnych.
 • Przy otwieraniu zaworów nie szarpać i nie uderzać gwałtownie w klucz lub dźwignię.
 • Podczas czyszczenia kotła dobrze przewietrzyć kotłownię.
 • Czyszczenie w czasie pracy kotła wykonywać przy maksymalnym ciągu kominowym i zamkniętych drzwiczkach rewizyjnych.
 • W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury wody w instalacji grzewczej (powyżej 95ºC) natychmiast wygarnąć ogień i wystudzić kocioł. Nie wolno zalewać wodą ognia w kotle. Ustalić przyczyny usterki.

Transport

Kotły przystosowane są do transportu na palecie drewnianej. Podczas przewozu nie należy ich przewracać lub poddawać gwałtownym wstrząsom i uderzeniom.

Gwarancja

Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wysyłki kotła z zakładu.

Prawidłowość montażu i podłączenia kotła powinna być udokumentowana przez uprawnionego instalatora.

gwarancja

Producent

FAKORA
ul Warneńczyka 18
93-308 Łódź

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz