ISKRA. Automatyczny kocioł c.o.

Tagi:
ISKRA. Automatyczny kocioł c.o.

Kocioł ISKRA jest kotłem wodnym niskotemperaturowym z automatycznym podawaniem paliwa i regujacją temperatury. Przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych. Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości regulacji, może współpracować z bojlerem na ciepłą wodę użytkową. Przeznaczony jest do spalania miału węglowego oraz drobnego groszku. Montaż kotła powinien być wykonany przez osobę uprawnioną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
Przewód zasilający musi być podłączony do sieci 230V - 50Hz z bolcem uziemiającym.

Zadaj pytanie

Kocioł ISKRA jest kotłem wodnym niskotemperaturowym z automatycznym podawaniem paliwa i regujacją temperatury. Przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych. Dzięki szerokiemu zakresowi możliwości regulacji, może współpracować z bojlerem na ciepłą wodę użytkową. Przeznaczony jest do spalania miału węglowego oraz drobnego groszku. Montaż kotła powinien być wykonany przez osobę uprawnioną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
Przewód zasilający musi być podłączony do sieci 230V - 50Hz z bolcem uziemiającym.

Moc [kW]Powierzchnia grzewcza [m2]Wysokość [mm]MasaCzęstotliwośc zasypuSprawność [%]Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] 
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
26 2,6 1540 320 24 h do 81,5% do 200  
1390 (bez zasobnika 1130)
420
30 3,4   380 24 h do 82,5% 180 - 250  
 
 
35 3,9 1540 445 24 h do 81,5% 260 - 350  
1390 (bez zasobnika 1130)
520
45 5,0 1540 480 24 h do 81,5% 330 - 450  
1550 (bez zasobnika 1300)
620
55 6,2 1550 550 24 h do 81,5% 410 - 500  
1550 (bez zasobnika 1300)
800
65 7,4 1550 630 24 h do 82,5% 500 - 650  
1550 (bez zasobnika 1300)
800
90 10,0 1800 1250 24 h do 81,5% 640 - 900  
2120 (bez zasobnika 1860)
820
120 13,5 2010 1500 24 h do 81,5% 900-1200  
2260 (bez zasobnika 1960)
1020

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: węgiel kamienny sortymentu: miał węglowy oraz groszek - dostępne w sprzedaży na naszych składach.

Szczegółowe dane techniczne

WyszczególnienieJedn.ISKRA
Moc kotłakW253545556590120
Pow. grzewcza czynna m2 2,7 3,9 5 6,2 7,4 10 13,5
Orientacyjna pow. ogrzewanabud. nieociepl. m2 180 260 330 420 480 660 900
bud. dobrze ocipl. m2 250 350 450 550 650 900 1200
Paliwo (suche) Węgiel kamienny typu 31 i 32, sortyment M I, II
Min. ciąg kominowy Pa 25 30 35 35 35 40 40
Dopuszczalne ciśnienie bar 2,0
Pojemność wodna l ok. 95 ok. 123 ok. 155 ok. 195 ok. 235 ok. 345 ok. 430
Pojemność zasobnika kg ok. 80 ok. 90 ok. 115 ok. 130 ok. 150 ok. 225 ok. 295
Masa kotła kg ok. 380 ok. 445 ok. 480 ok. 535 ok. 680 ok. 1200 ok. 1450
Gabaryty szerokość mm 420 520 620 720 800 820 1020
długośćz zasob. mm 1390 1390 1550 1550 1550 2120 2260
bez zasob. mm 1130 1130 1300 1300 1300 1860 1960
wysokość mm 1540 1540 1540 1550 1550 1800 2010
Wymiary czopucha cm2 20 x 20 25 x 25
Zasilanie elektryczne 230V/ 50Hz W/ A 198W/ 1,56A 268W/ 2,02A
Zakres nastawu regulatora temp. st.C 30 - 90
Sprawność kotła % 80 - 81,5

Paliwo

Kocioł ISKRA jest przystosowany do spalania suchego miału węglowego orazsuchego drobnego groszku.
Nie należy stosować miałów i groszków z węgla koksującego oraz powodującego powstawanie spieków, gdyż prowadzi to do zablokowania zsypywania się popiołu w kotle do popielnika oraz blokady paliwa na palenisku, co może w konsekwencji prowadzić do poważnej awarii kotła.

Uwaga!

Zasypywanie zbiornika na paliwo węglem o granulacji większej niż przelot w przepustnicy grozi zatrzymaniem pracy kotła i jego wygaśnięciem.

Instalacja kominowa

Kanał wylotowy spalin (czopuch) należy podłączyć do komina bezpośrednio lub za pomocą przewodu wykonanego z blachy stalowej, który należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie oraz uszczelnić. Przewód ten powinien wznosić się lekko w górę. Bardzo istotny wpływ na prawidłową pracę kotła ma właściwa wysokość i przekrój komina. Zaleca się stosowanie komina o przekroju nie mniejszym niż 14 x 20 cm, nawet jeśli z obliczeń wynika mniejszy przekrój.

Przekrój oblicza się z następującego wzoru:
F = 25 x (S / H),
S - wydajność kotła w [kW],
H - wysokość komina w [m].

Pole przekroju kominów stalowych winno być większe o 20% od pola przekroju kominów ceramicznych. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien być wyprowadzony powyżej dachu budynku nie mniej niż 1,5m. Komin, do którego przyłącza się kocioł, powinien być wolny od innych podłączeń. Stan techniczny komina powinien ocenić kominiarz.

Kotłownia

Kocioł w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza się jego bezpośrednie ustawienie na posadzce. Podłoże, na którym spoczywa kocioł, powinno być dokładnie wypoziomowane a wytrzymałość stropu czy podłogi powinna być dostateczna ze względu na masę kotła.

Kocioł powinien być tak ustawiony aby zapewniony był dostęp do jego wszystkich elementów, wymagających obsługi i regulacji.

W pomieszczeniu, w którym montujemy kocioł powinny być dwa kanały wentylacji grawitacyjnej (o wym. 14 x 14 cm każdy), jeden z wlotem osłoniętym kratką na wys. 15 cm nad podłogą, a drugi pod sufitem. Oba otwory winny być umieszczone na przeciwległych ścianach.

Spaliny odprowadzane są do komina wylotem spalin, znajdującym się w górnej części z tyłu kotła. Paliwo zasypywane jest do zasobnika paliwa, a następnie podawane przez podajnik (napędzany motoreduktorem) do paleniska kotła. Popiół jest wypychane przez podawane paliwo poza palenisko i opada do pojemnika.
Czyszczenie kotła odbywa się przez drzwiczki po ściągnięciu opróżnionego zasobnika paliwo. W górnej części kotła jest zamontowany sterownik elektroniczny, który steruje wentylatorem nadmuchowym i podajnikiem paliwa. króciec zasilający instalację w ciepłą wodę znajduje się w pokrywie kotła, zaś powrót wody z instalacji z tyłu kotła. W pokrywie znajduje się też króciec 1" do podłączenia wznośnej rury bezpieczeństwa. Z boku wymiennika usytuowany jest jeszcze otwór spustowy wody oraz drzwiczki do rozpalania kotła.

Montaż i rozruch

Podłączenie kotła do instalacji grzewczej realizuje się poprzez:

  • podłączenie do instalacji grzewczej przewodów wody wlotowej i wylotowej,
  • sprawdzenie i zainstalowanie osprzętu kotła,
  • podłączenie zasilania wodą instalacji grzewczej i kotła.

Montaż kotła powinna przeprowadzić osoba przeszkolona i uprawniona, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zamontowana do kotła instalacja musi spełniać wymagania PN 91/B-02413 i PN 91/B-02420, dotyczących ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego.

Rozpalanie

Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić czy kocioł oraz cała instalacja jest sprawna i szczelna oraz czy znajduje się w niej dostateczna ilość wody.

Najpierw napełniamy zasobnik paliwowy. Następnie przystępujemy do rozpalenia kotła. W tym celu otwieramy drzwiczki do razpalania i na ruszcie rozpalamy niewielką ilość drobnego drewna. Po rozpaleniu drewna narzucamy na nie niewielką ilość drobnego węgla lub miału i zamykamy drzwiczki. Włączamy aytomatyczne sterowanie. Na sterowniku pokrętłem nastawiamy żądaną temperaturę. Od tej chwili sterownik automatycznie steruje pracą wentylatora i podajnika paliwa, utrzymując stałą temperaturę wody wylotowej z kotła. Przy dobrym wyregulowaniu wydajności kotła obsługa jego po rozpaleniu ogranicza się do dosypywania paliwa do zasobnika, usuwaniu popiołu z szufladki popielnikowej oraz ewentualnej zmiany nastawienia temperatury na sterowniku.

Zakłócenia pracy

Do najczęstrzych zaburzeń w pracy kotła mających przyczynę nie zależną od samego kotła jest dymienie z kotła w czasie pracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest słaby ciąg lub jego brak czego powodem może być:

  • zanieczyszczenie wymiennika lub czopucha kotła,
  • zanieczyszczony komin,
  • niewłaściwy komin
Innym problemem może być wygasanie kotła mimo nastawiania różnych parametrów. Najczęściej jest to spowodowane bardzo złą jakością paliwa.

Gwarancja

Gwarancja na kocioł liczona jest od dnia zakupu i wynosi:

  • 36 miesiące, na szczelność wymiennika,
  • 12 miesięcy na pozostałe części kotła.

Certyfikaty

Kotły ISKRA posiadają Atest Energetyczny oraz Certyfikat Ekologiczny wydany 31.07.2003 przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

zobacz cartyfikat

Producent

ZgodaWIEPRZ
34-122 Wieprz 230
/k. Andrychowa/
www.zgoda-wieprz.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz