OGNIWO S6WC. Kocioł stalowy z paleniskiem komorowym

Tagi:

Kocioł stalowy z paleniskiem komorowym

Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Jednostki oznaczone symbolem S6WC opcjonalnie mogą być wyposażone w zespół nadmuchu sterowany mikroprocesorowym regulatorem temperatury. Rozwiązanie umożliwia pracę kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, tam gdzie eksploatacja kotłów z konwekcyjnym odprowadzaniem spalin nie jest możliwa.

Zadaj pytanie

Kotły typu S6WC i S7WC przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413. Mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacynym zasadniczym jak i pompowym. Według zaleceń producenta temperatura wody grzewczej w układzie nie powinna być wyższa niż 90ºC.

Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Jednostki oznaczone symbolem S6WC opcjonalnie mogą być wyposażone w zespół nadmuchu sterowany mikroprocesorowym regulatorem temperatury. Rozwiązanie umożliwia pracę kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, tam gdzie eksploatacja kotłów z konwekcyjnym odprowadzaniem spalin nie jest możliwa.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
13 1,1 1010 165 ok. 8 h 78,9-80,4 120 - 140  
400
520
17 1,5 1060 200 ok. 8 h 78,9-80,4 140 - 180  
400
560
20 2,0 1060 250 ok. 8 h 78,9-80,4 160 - 220  
520
560
24 2,3 1060 280 ok. 8 h 78,9-80,4 200 - 230  
520
610
28 2,6 1170 280 ok. 8 h 78,9-80,4 220 - 280  
520
610
36 3,0 1300 390 ok. 8 h 78,9-80,4 280 - 350  
520
780
50 4,0 1450 620 ok. 8 h 78,9-80,4 350 - 450  
700
840

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: groszek, orzech I, orzech II, kostka - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

ParametrJedn.S6WC-13S6WC-17S6WC-20S6WC-28S6WC-36S6WC-50
Moc cieplna znamionowa kW 13 17 20 28 36 50
Sprawność cieplna % 78,9 - 80,4
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego m2 1,1 1,5 2,0 2,6 3,0 4,0
Pojemność komory paliw l 30 35 45 75 115 170
Pojemność wodna l 32 38 43 53 68 90
Max ciśnienie robocze MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Wymiary gabarytowe obudowy mm x mm x mm 520 x 400 x 1010 560 x 400 x 1060 560 x 520 x 1060 610 x 520 x 1170 780 x 520 x 1300 840 x 700 x 1450
Masa kotła kg 165 200 250 280 390 620
Średnica zewntrzna czopucha mm 140 140 165 165 205 205
Gwint krućców wyjściowego i powrotnego cal G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G2

K2 1/2

K2 1/2
Min. przekrój komina cm x cm 16 x 16 16 x 16 20 x 20 20 x 20 20 x 20 25 x 25
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) m2 120 - 140 140 - 180 160 - 220 220 - 280 280 - 350 350 - 450

Paliwo

Podstawowym paliwem dla opisywanych kotłów jest węgiel kamienny o granulacji 30-60 mm w/g PN-82/G-97001-3. Dobre rezultaty (szczególnie w wersji kotła z napowietrzaniem mechanicznym) daje stosowanie węgla kamiennego energetycznego o granulacji 5-25 mm.

Producent dopuszcza również stosowanie paliw zastępczych:

 • węgiel brunatny
 • węgiel kamienny o drobnej i bardzo drobnej granulacji (odpowiednio przygotowany)
 • brykiety węglowo - koksowe
 • drewno opałowe i odpadowe
 • mieszanki wyżej wymienionych paliw w różnych proporcjach
 • miał węglowy tylko jako domieszka.

Spalanie samego miału węglowego w zasadzie nie jest możliwe ze względu na cechy konstrukcyjne rusztu kotła.

Stosując paliwa zastępcze należy liczyć się ze zmianą sprawności cieplnej kotła oraz mniej lub bardziej czasochłonną obsługą.

Zasilanie

Jednostki wyposażone w zespół nadmuchu sterowany mikroprocesorowym regulatorem temperatury wymagają zasilania energią elektryczną 230V.

Instalacja kominowa

Dla prawidłowej pracy kotłów wymagany jest opowiedni przekrój kanału kominowego (patrz charakterystyka techniczna). Komin powinien być wyprowadzony min. 1 metr ponad powierzchnię dachu.

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać normy PN-87/B-02411. Jednym z najważniejszych warunków jest zapewnienie właściwej wentylacji.

Podstawowe wymagania dotyczące wentylacji pomieszczenia kotłowni:

 • kanał nawiewny (otwór w ścianie lub oknie) bez żaluzji o przekroju równym połowie przekroju komina, ale nie mniejszym niż 20cmx20cm,
 • kanał wywiewny usytuowany w miarę możliwości przy kominie z otworem wylotowym (bez żaluzji) pod stropem pomieszczenia o przekroju równym 1/4 przekroju komina, ale nie mniejszym niż 14cmx14cm.

Ustawienie kotła w pomieszczeniu powinno zapewnić bezpieczną i wygodną obsługę.

Płaszcz wodny kotła wykonany jest ze specjalnej stali węglowej o ściśle określonym składzie chemicznym. Dobór odpowiedniego gatunku materiału konstrukcyjnego gwarantuje wysoką jakość połączeń spawanych oraz niezbędną wytrzymałość płaszcza wodnego. Wewnętrzną powłokę płaszcza bezpośrednio narażoną na kontakt z gorącymi spalinami wykonano z blachy o grubości 5mm, natomiast powłokę zewnętrzną stanowi blacha o grubości 4mm. Elementy płaszcza wodnego połączone są wzajemnie spoinami wykonanymi technologią spawania elektrycznego w osłonie gazów obojętnych. Niezbędną sztywność powłok uzyskano poprzez odpowiednie ukształtowanie poszczególnych elementów oraz zastosowanie wzmocnień w postaci żeber i kołków. Kanały konwekcyjne i dymowe zaprojektowano w ten sposób, aby umożliwić łatwe i skuteczne ich czyszczenie poprzez górne drzwiczki wyczystne.

Ruszt kotła znajdujący się w dolnej części komory paleniskowej posiada zamocowane przemiennie stałe i ruchome rusztowiny. Rusztowiny stałe wykonane są z blachy stalowej w postaci rur połączonych z płaszczem wodnym zapewniając tym samym skuteczną wymianę ciepła. Rusztowiny ruchome odlane są z żeliwa szarego i umieszczone na osi, z którą tworzą mechanizm poruszany zewnętrzną dźwignią.

Obudowa - Kocioł obudowany jest z zewnątrz układem osłon blaszanych, które nadają mu estetyczny wygląd, a jednocześnie mieszczą izolację cieplną kotła wykonaną z waty mineralnej.

Zespół napowietrzający (opcja dla modeli S6WC) obejmuje dmuchawę, mikroprocesorowy regulator temperatury oraz kanał wlotowy powietrza.

Regulator temperatury - Kotły bez zespołu napowietrzania mogą być opcjonalnie wyposażane w cieczowy lub elektryczny regulator temperatury dostarczany przez niezależnego producenta.

Montaż i rozruch

Wszelkie prace związane z ustawianiem kotła, urządzeniem kotłowni, podłączeniem do instalacji, pierwszym uruchomieniem kotła oraz ewentualnymi naprawami należy powierzyć instalatorowi posiadającemu odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie. Właściwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi kotła, prawidłowej pracy instalacji oraz zadowolenia użytkownika.

Rozpalanie

Rozpalanie kotła można rozpocząć po skontrolowaniu czy w instalacji znajduje się wymagana ilość wody. Podczas niskich temperatur należy upewnić się czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w przewodzie łączącym kocioł z naczyniem wzbiorczym nie uległa zamrożeniu. Gdyby nastąpiła taka sytuacja wówczas nie wolno rozpalać kotła przed roztopieniem lodu za pomocą dostępnych źródeł ciepła. Należy również sprawdzić czy kocioł i cała instalacja są całkowicie sprawne.

 • Otworzyć przepustnicę drzwiczek dolnych i przepustnicę spalin na czopuchu. Dźwignia rusztu ruchomego powinna być odchylona w kierunku czopucha.
 • Umieścić w palenisku podpałkę lub papier, następnie przysypać drobnymi kawałkami drewna i podpalić. Po rozpaleniu obłożyć węglem lub innym paliwem.
 • Po rozpaleniu węgla napełnić komorę paleniskową do wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych i następnie zamknąć drzwiczki.
 • W wersji z napowietrzaniem włączyć sterowanie automatyczne i dokonać odpowiednich nastaw.
 • Ustawić odpowiednio przepustnicę spalin na czopuchu.

Praca

Podczas pracy kotła w wersji bez napowietrzania klapa drzwiczek popielnika powinna być lekko uchylona, a prześwit powiększany lub pomniejszany samoczynnie poprzez miarkownik.

Stopień otwarcia przepustnicy na czopuchu i drzwiczek popielnika należy ustalić w zależności od indywidualnych warunków.

Uzupełnianie paliwa odbywa się raz na kilka do kilkunastu godzin - w zależności od potrzeb.

W przypadku zbytniego zaszlakowania rusztu kocioł należy rusztować za pomocą pogrzebacza.

Wyłączanie

Po zakończeniu sezonu należy wyłączyć zasilanie urządzenia sterującego, oczyścić kocioł i pozostawić uchylone wszystkie drzwiczki.

Zakłócenia pracy

Utrzymanie należytej sprawności kotła wymaga okresowego czyszczenia. Należy systematycznie opróżniać popiół z popielnika oraz usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania, kanału konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie należytej sprawności kotła wymaga okresowego czyszczenia. Należy systematycznie opróżniać popiół z popielnika oraz usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania, kanału konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha

Zasady BHP

 • Na przewodach hydraulicznych łączących płaszcz wodny kotła z naczyniem zbiorczym nie wolno instalować żadnych zaworów ani innej armatury zmniejszającej przekrój wewnętrzny.
 • Podczas próby ciśnieniowej instalacji nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia pracy kotła 0,2 Mpa.
 • Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i sygnalizacyjna nie powinny znajdować się całkowicie lub częściowo w pomieszczeniu, w którym temperatura może spadać poniżej 00C.
 • Przed rozpaleniem kotła upewnić się , że poziom wody w naczyniu zbiorczym jest właściwy, a woda nie jest zamarznięta.
 • Przed rozpaleniem kotła, a także po każdorazowym wejściu do kotłowni upewnić się, że wentylacja w kotłowni działa prawidłowo.
 • W pomieszczeniu kotłowni nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej.
 • Pomieszczenie kotłowni należy utrzymywać w stanie uporządkowanym, w szczególności powinien być zawsze zapewniony dostęp do kotła z każdej strony. Nie powinno się gromadzić w pobliżu kotła materiałów palnych lub niebezpiecznych.
 • Do rozpalenia kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych.
 • Do obsługi kotła należy używać rękawic ochronnych. W przypadkach, kiedy zachodzi konieczność otwarcia drzwiczek należy zachować wzmożoną ostrożność. Szczególnie pamiętać, aby nie zbliżać twarzy do otwartych drzwiczek rozpalonego kotła. Przed otwarciem drzwiczek zasypowych ustawić przepustnicę czopucha na pełne otwarcie. Drzwiczki wyczystne powinny być w tym czasie zamknięte.
 • Nie wolno dopuszczać do zagotowania wody w kotle. Temperatura wody powinna być niższa niż 900C . Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody wówczas nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody. W zaistniałej sytuacji należy wygasić kocioł, wystudzić go i po ustaleniu oraz usunięciu awarii uzupełnić wodę do wymaganej ilości .
 • Do rozpalania i obsługi kotła nie wolno przystępować przed szczegółowym zapoznaniem się z dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami dotyczącymi urządzenia i obsługi kotłowni niskotemperaturowej.
 • Obsługi kotła nie wolno powierzać osobom nieletnim lub nietrzeźwym.
 • Wszelkie poważniejsze naprawy kotła należy powierzać fachowcom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 • Instalacja elektryczna dmuchawy, pompy wodnej i regulatora powinna być wykonana przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. Wszelkie połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji producentów tych urządzeń oraz zgodnie z przepisami i normami branżowymi w tym zakresie.
 • Przewody elektryczne powinny być ułożone tak aby wykluczyć możliwość ich nadmiernego nagrzewania podczas obsługi i eksploatacji kotła.
 • Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych i kabli powinny być natychmiast usuwane. Nie wolno dopuszczać do zawilgocenia lub zalania kabli i instalacji elektrycznej kotła. Jeśli nastąpi taka sytuacja należy odłączyć zasilanie elektryczne do czasu dokładnego wysuszenia.
 • Nie wolno obsługiwać kotła, urządzeń elektrycznych i regulatora temperatury mokrymi rękami.
 • Nie wolno we własnym zakresie wprowadzać żadnych zmian w instalacji i konstrukcji kotła.

Transport

Kotły przystosowane są do transportu na palecie drewnianej. Podczas transportu niedopuszczalne jest przewracanie kotłów, lub poddawanie ich gwałtownym wstrząsom i uderzeniom. Wyposażenie, dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne z wraz kuponami reklamacyjnymi umieszczone są w komorze paleniskowej, a drzwiczki zabezpieczone plombą firmową. Wyposażenie do napowietrzania znajduje się w oddzielnym opakowaniu. Rozpakowanie kotła z firmowego opakowania zaleca się dokonać na miejscu przeznaczenia bezpośrednio przed montażem do instalacji.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji liczonej od dnia zakupu kotła:

 • na kocioł - 1 rok
 • na korpus kotła - 4 lata

W tym okresie wszelkie wady i usterki fabryczne usuwane są na koszt gwaranta. Jeśli naprawa wadliwego kotła nie jest możliwa, wówczas producent przewiduje możliwość bezpłatnej wymiany na nowe sprawne urządzenie. Po upływie okresu gwarancyjnego producent zapewnia odpłatny serwis włącznie z remontem kapitalnym kotła. Zależnie od zakresu naprawy może być ona wykonana u użytkownika lub w zakładzie producenta.

Zespół napowietrzający kotła objęty jest oddzielną gwarancją jego producenta.

Producent

SMO OGNIWO
ul. Tumidajskiego 3
38-340 BIECZ
www.ogniwobiecz.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz