KOSTRZEWA WARMET SDS CERAMIK (14 - 36 kW)

Tagi:

W typoszeregach kotłów Warmet SDS Ceramik o mocy nominalnej od 14 kW do 115 kW zastosowana jest technika dolno-górnego spalania z wykorzystaniem "powietrza pierwotnego" zgazowywania węgla w komorze, w której znajduje się wkład ceramiczny przy udziale tzw "powietrza wtórnego" w temperaturze około 1000 do 1100°C, dzięki temu wszystkie produkty spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. zostają dopalone, a kotły osiągają sprawność powyżej 80% przy mocy nominalnej.

Zadaj pytanie

Kotły c.o. Warmet SDS Ceramik przeznaczone są do użytkowania tylko i wyłącznie w instalacji wodnej systemu otwartego na terenie Polski. W instalacji systemu zamkniętego na terenie krajów gdzie obowiązuję norma EN 303-5:2002.

Kotły c.o. Warmet SDS Ceramik przystosowane są do spalania drewna, brykietów drzewnych, trocin, torfu, odpadów drzewnych, koksu, węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz miału węglowego.

W typoszeregach kotłów Warmet SDS Ceramik o mocy nominalnej od 14 kW do 115 kW zastosowana jest technika dolno-górnego spalania z wykorzystaniem "powietrza pierwotnego" zgazowywania węgla w komorze, w której znajduje się wkład ceramiczny przy udziale tzw "powietrza wtórnego" w temperaturze około 1000 do 1100°C, dzięki temu wszystkie produkty spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. zostają dopalone, a kotły osiągają sprawność powyżej 80% przy mocy nominalnej.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
14 1,2 900 190 8-12 godzin 81 - 85 60 - 190  
770
400
18,5 1,5 900 220 8-12 godzin 81 - 85 140 - 250

 

800
450
25 2,0 1040 250 8 - 12 godzin 81 - 85 190 - 340  
820
450
32 2,5 1030 270 8 - 12 godzin 81 - 85 240 - 430  
850
550
36 3,0 1030 310 8 - 12 godzin 81-85 270 - 490  
900
650

Zalecane paliwo

Zalecanym paliwem są: węgiel, miał, brykiet drzewny, drewno, zrębki.

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 14.

ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 14
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,040
Masa kg 190
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ¼"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04

Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 18.

ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 18
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,060
Masa kg 220
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ¼"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04
Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 25.
ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 25
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,065
Masa kg 250
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04

Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 32.

ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 32
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,075
Masa kg 270
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączenioweV / Hz230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04

Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 36.

ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 36
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,085
Masa kg 310
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,05

Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 41.

ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 41
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,110
Masa kg 350
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 55
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,05

Dane techniczne kotłów WARMET SDS CERAMIK 46.

ParametrJednostkaWARMET SDS CERAMIK 46
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,130
Masa kg 370
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,05

Paliwo

Drewno:

Aby osiągnąć nominalną moc kotła należy stosować jako paliwo suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod przykryciem). Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.

Zrębki i trociny:

Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 20%. Czas spalania od 2-5 godzin (w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku).

Uwaga!

Wilgotne zrębki lub trociny spalane w urządzeniu mogą doprowadzić do korozji. W miejscach w których trociny i zrębki zalegają zbiera się wilgoć, która razem ze spalinami może wchodzić w silną reakcję z blachą kotła. Dlatego należy przynajmniej 2 razy w tygodniu dobrze wyczyścić komorę załadowczą kotła. Oprócz tego konieczne jest zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatury na kotle powyżej 70ºC.

Węgiel i miał węglowy:

 • polecana wartość opałowa > 15MJ/kg,
 • zapopielenie maks. 12%,
 • wilgotność maks. 12%,
 • objetość związków utleniających się 28-40%,
 • temperatura deformacji popiołu żarem > 1150ºC,
 • niskie spopielenie,
 • małe pęcznienie.

Instalacja kominowa

Połączenie kotła z przewodem kominowym powinno przebiegać po linii prostej, najkrótszą drogę ze wzniesieniem w kierunku komina (w przeciwnym razie ciąg kominowy może zostać osłabiony co może powodować dymienie). Zaleca się wykonanie izolacji ciepłochronnej między kotłem a kominem. Podłączenie kotła do przewodu kominowego może być przeprowadzone tylko w zgodzie z przepisami kominiarskimi, za pomocą przewodu spalinowego z niepalnego materiału. Nie może również być prowadzony przez pomieszczenia mieszkalne, a jego wewnętrzny prześwit nie może być większy od prześwitu komina.

Po rozruchu zerowym kotła należy skontrolować szczelność drzwiczek. W przypadku nieszczelności i przedostawania się spalin z kotła do kotłowni należy sprawdzić czy ciąg kominowy i przekrój komina odpowiada dla danego typu kotła. Tę operację powinien przeprowadzić po instalacji kotła autoryzowany serwis. Po dłuższym czasie używania kotła może dojść do pojawienia się wtórnych nieszczelności drzwiczek. Należy wtedy wymienić sznur uszczelniający w drzwiczkach (czynność należy do obowiązku użytkownika i nie podlega gwarancji).

UWAGA!!!

Aby zapewnić optymalna pracę kotła wymagany jest odpowiedni ciąg kominowy oraz przekrój komina według charakterystyk zamieszczonych w szczegółowych danych technicznych.

Kotłownia

Konstrukcja kotła umożliwia jego instalację do systemu grzewczego z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym o maksymalnym ciśnieniu 0.1 Bar i maksymalną temperaturą wody grzewczej 95°C.

Umiejscowienie i instalacja kotła musi spełniać wymagania odnośnych norm i przepisów.

Kocioł należy instalować poza pomieszczeniami mieszkalnymi w pomieszczeniach gospodarczych. W wypadku przedostania się substancji łatwopalnych lub gazów do kotłowni, lub podczas prac, przy których istnieje przejściowe niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu (klejenie podłogi, malowanie farbami łatwopalnymi) kocioł musi być wygaszony!

Na kotle nie wolno kłaść żadnych przedmiotów łatwopalnych.

Kocioł powinien być umieszczony w pomieszczeniu mało wilgotnym.

Konieczne jest zapewnienie stałego dostępu powietrza do spalania (kratki wentylacyjne w przegrodzie budowlanej lub drzwiach kotłowni o prześwicie min. 0,02 m²).

Kotły c.o. wodne centralnego ogrzewania na paliwa stałe Warmet SDS Ceramik zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan, grubości blach od 4 mm do 5 mm. Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną kotła (wymiennik). Komora konwekcyjna wyłożona jest szamotem w celu odgazowania i dokładnego spalenia gazującego opału. Szamot w komorze spalania pełni rolę "katalizatora" nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury powodując obniżenie emisji zanieczyszczeń. Spaliny oddają ciepło na wymienniku trój-ciągowym. Wymiennik kotła jest tak skonstruowany aby w optymalny sposób wykorzystać energię zawartą w spalinach. W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski, wewnątrz chłodzony wodą obiegową.

Zobacz opis elementów kotła

Chłodzony ruszt odbiera energię zgromadzoną w palącym się przy ruszcie opale. Obniża temperaturę topnienia popiołu, co przy gorszej jakości paliwach takich jak zabrudzony groszek węglowy minimalizuje powstawanie "szlaki". W tylnej części kotła osadzony jest czopuch, którym spaliny odprowadzane są do komina. Czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin umożliwiającą regulację ciągu komina. W bocznej ścianie znajduje się otwór do wybierania zanieczyszczeń zamknięty szczelną pokrywą. Paliwo zasypywane jest przez drzwiczki zasypowe w górnej ścianie kotła, pozwala to na maksymalne wykorzystanie komory załadowczej a w efekcie końcowym na długi czas palenia załadunku. Popiół usuwany jest przez drzwiczki popielnikowe umieszczone w dolnej części przedniej ściany kotła. Gwintowane króćce pozwalają podłączyć urządzenie do instalacji c.o.

W tylnej części urządzenia u dołu, znajduje się króciec spustu wody. Kocioł wyposażony jest w izolację ciepłochronną z wełny mineralnej, umieszczoną w płaszczu z blachy stalowej, grubości 0,8 - 1,0 mm.

Pracą kotła reguluje mikroprocesorowy sterownik Luxus 4.

Luxus 4 jest to specjalnie zaprojektowany sterownik do regulacji i kontroli całego systemu ogrzewania, a nie tylko do pracy kotła. Optymalnie wykorzystuje paliwo w kotle co Warmet SDS Ceramik oraz osiągnięcie dużego komfortu ogrzewania. Kontroluje pracę trzech pomp. Pompy centralnego ogrzewania, pompy ciepłej wody użytkowej oraz pompy ogrzewania podłogowego. Do dnia dzisiejszego żadna firma konkurencyjna nie wprowadziła do sprzedaży takiej automatyki. Parametry techniczne regulatora zostały szczegółowo dopasowane do urządzenia. Schematy kotła wraz z opisem przedstawiają rysunki 1 i 2.

Budowa kotła Kostrzewa Warmet SDS Ceramik

[rysunek 1]

 1. Drzwiczki popielnikowe (służą do wybierania popiołu).
 2. Klapka uchylna (podczas braku prądu służy do utrzymywania procesu spalania w kotle - stosować tylko w instalacjach c.o. przystosowanych do takiego używania z zachowaniem szczególnej ostrożności

[rysunek 2]

 1. Wentylator ciśnieniowy. Cichobieżny.
 2. Dźwignia górno-dolnego spalania (pozycja pozioma - jak na rysunku - spalanie dolne, pozycja pionowa - spalanie górne) stosować przed otwarciem drzwiczek komory zasypowej (pozycja pionowa).
 3. Dźwignia regulująca moc kotła (wciśnięta - podwyższona temperatura spalin, podczas pracy wykorzystany tylko jeden ciąg kotła do odbioru ciepła (w takiej pozycji stosowany przed otwarciem drzwiczek zasypowych - wzmacnia ciąg kominowy) wyciągnięta - obniżona temperatura spalin podczas pracy wykorzystane trzy ciągi kotła do odbioru ciepła.
 4. Regulowana przepustnica spalin.
 5. Drzwiczki do wybierania osadu z kotła.
 6. Sterownik pracy kotła.
 7. Drzwiczki komory zasobnikowej (zasyp paliwa).
 8. Drzwiczki komory wymiennikowej (służą do czyszczenia wymiennika ciepła (czyścić przynajmniej dwa razy w roku).
 9. Czujnik temperatury kotła.
 10. Wyjście gorącej wody z kotła.
 11. Czujnik zaworu termicznego.
 12. Wyjście spalin z kotła.
 13. Spust wody z instalacji c.o.
 14. Powrót zimnej wody z instalacji.

Schemat kotła Kostrzewa Warmet SDS Ceramik wraz z oznaczonymi elementami

 1. Regulowana przepustnica spalin.
 2. Drzwiczki komory wymiennikowej (spalania) w której umieszczony jest wkład ceramiczny.
 3. Drzwiczki komory zasobnikowej (zasyp paliwa).
 4. Drzwiczki komory popielnikowej.
 5. Ruszta wodne.
 6. Ekran.
 7. Klapa regulująca moc ( klapa podniesiona 30% mocy urządzenia, opuszczona 100%) kotła oraz ciąg spalin.
 8. Ręczna regulacja dopływu powietrza.
 9. Ruchome ruszta (na zamówienie).
 10. Wentylator ciśnieniowy.
 11. Klapa górno-dolnego spalania (należy otworzyć przed załadunkiem paliwa do kotła).
 12. Płyta ceramiczna (katalizator).

Rozpalanie

Przed rozruchem kotła co należy skontrolować:

 • napełnienie kotła i systemu grzewczego wodą,
 • odpowietrzenie kotła i systemu grzewczego,
 • podłączenie kotła do sieci elektrycznej 230V/50 Hz.

Rozruch kotła co przeprowadzić w następujący sposób (proszę skorzystać z rysunków zamieszczonych w dziale Budowa kotła):

 • dźwignię 3 (rys.1) wcisnąć,
 • przepustnicę spalin 4 (rys.1) ustawić wzdłuż komina,
 • sterownik pracy kotła 6 (rys.1) wyłączyć,
 • otworzyć drzwiczki komory zasypowej 7 (rys.1),
 • wrzucić trochę papieru drobnego drewna tak aby wypełnić 1/5 komory zasypowej,
 • zamknąć drzwiczki 7 (rys.1),
 • otworzyć drzwiczki 1 (rys.2),
 • podpalić papier,
 • odczekać ok. 10 minut,
 • zamknąć drzwiczki 1 (rys.2),
 • włączyć sterownik pracy kotła 6 (rys.1),
 • ustawić zadaną temperaturą kotła co. oraz wymiennika c.w.u. (patrz instrukcja sterownika Luksus 3),
 • ustawić na sterowniku odpowiednią moc dmuchawy (patrz instrukcja sterownika),
 • wyciągnąć dźwignię 3 rys.1,
 • odczekać ok. 10 minut (przed ponownym otwarciem drzwiczek zasypowych).

UWAGA!

W czasie rozruchu kotła c.o. i w czasie jego pracy NIE WOLNO OTWIERAĆ DRZWI ZAŁADUNKOWYCH GDY SĄ JEDNOCZEŚNIE OTWARTE DRZWI POPIELNIKA. NIE WOLNO RÓWNIEŻ OTWIERAĆ DRZWI POPIELNIKA W CZASIE PRACY WENTYLATORA. W takich przypadkach mogłoby dojść do poparzenia osoby obsługującej kocioł.

W trakcie rozruchu zerowego kotła dochodzi do wykroplenia wody na powierzchniach wymiany ciepła. Woda ścieka do komory spalania. Roszenie ustaje po osadzeniu się pyłu i popiołu na powierzchniach wymiany ciepła.

Do wytrącania kondensatu dochodzi także przy przechłodzeniu kotła (dobrana za duża moc kotła do ogrzewanego budynku) lub spalaniu wilgotnego paliwa.

Czyszczenie i konserwacja

Komora paliwowa:

 • na ścianach komory paliwowej już po krótkim czasie użytkowania kotła wytwarza się warstwa osadu, którą należy wyczyścić po ukończeniu sezonu grzewczego,
 • popiół z dna komory popielnikowej należy usunąć.

Kanały spalinowe:

 • należy czyścić przynajmniej raz na 3 tygodnie,
 • po czyszczeniu kanałów spalinowych należy, zamieść popiół do najniższej części i wybrać łopatką.

Klapy regulacji ciągu:

 • podczas czyszczenia wymiennika skontrolować czystość i przyleganie klap oraz usunąć ewentualne zabrudzenia.

Do czyszczenia kanałów spalinowych i wymiennika należy przystąpić wtedy, kiedy kocioł nie osiąga mocy maksymalnej.

Aby ułatwić usuwanie osadu ze ścian wymiennika kotłowego i komory paliwowej zaleca się czyścić kocioł przy temperaturze wody wyższej od 80°C, po wypaleniu całego zapasu paliwa w komorze paliwowej.

UWAGA!

Temperatura ceramicznych części kotła jest bardzo wysoka przez długi okres czasu po odstawieniu kotła.

Usterki i naprawy

Rodzaj usterkiPrzyczynaSposób usunięcia
Kocioł dymi, komora wymiennikowa wypełnia się wodą Brak ciągu Uszczelnić wejście czopucha do przewodu kominowego, zamknąć szczelnie drzwiczki wyczystki komina, przyrządem kominiarskim sprawdzić ciąg kominowy
Zbyt mały przekrój komina Powiększyć otwór kominowy np. wyburzyć ściankę działową z sąsiednim przewodem (przynajmniej 1,5 m od kotła)
Drugi kocioł zamontowany jest w tym samym przewodzie kominowym Uszczelnić wyjście z kotła do przewodu kominowego, uniemożliwiając zassanie zimnego powietrza
Niedrożny przewód kominowy Wyczyścić przewód kominowy
Częste używanie mokrego paliwa Przepalić suchym opałem np. groszkiem węglowym
Przewymiarowane urządzenie Jeszcze raz wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego budynku

Gwarancja

Firma Kostrzewa Sp.J. udziela 30–miesięcznej gwarancji na wymiennik i zbiornik urządzenia grzewczego od momentu rozruchu kotła, maksymalnie 36 miesięcy od daty sprzedaży. Na pozostałe elementy 12 miesięcy od rozruchu kotła. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Producent

KOSTRZEWA s.c.
ul. Suwalska 32
11-500 Giżycko
tel. (87) 428 53 51
faks (87) 428 31 75
www.kostrzewa.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz