KOSTRZEWA WARMET 200 CERAMIK (14 - 32 kW)

Tagi:

W nowym modelu kotłów Warmet 200 Ceramik z podwójnie izolowanym dnem oraz wygodnym (pod skosem) załadunkiem paliwa o mocy nominalnej 18,5 kW oraz 25,5 kW zastosowana jest technika dolno-górnego spalania z wykorzystaniem "powietrza pierwotnego" zgazowywania węgla w komorze, w której znajduje się wkład ceramiczny przy udziale tzw "powietrza wtórnego" w temperaturze około 1000 do 1100°C dzięki temu wszystkie produkty spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. zostają dopalone, a kotły osiągają sprawność powyżej 80% przy mocy nominalnej.

Zadaj pytanie

Nowoczesny w konstrukcji oraz ekonomiczny w użyciu kocioł Warmet 200 Ceramik to uniwersalne urządzenie centralnego ogrzewania, spalające każdy rodzaj paliwa, np. drewno, trociny, słomę, węgiel, koks, miał itd. w systemie dolnego lub górnego spalania.

W typoszeregach kotłów Warmet SDS Ceramik o mocy nominalnej od 14 kW do 115 kW zastosowana jest technika dolno-górnego spalania z wykorzystaniem "powietrza pierwotnego" zgazowywania węgla w komorze, w której znajduje się wkład ceramiczny przy udziale tzw "powietrza wtórnego" w temperaturze około 1000 do 1100°C, dzięki temu wszystkie produkty spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. zostają dopalone, a kotły osiągają sprawność powyżej 80% przy mocy nominalnej.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
18,5 1,5 900 ----- 8 - 12 godzin 81 - 85 140 - 250  
800
450
25 2,0 1040 ----- 8 - 12 godzin 81 - 85 190 - 340  
820
450

Zalecane paliwo

Zalecanym paliwem są: węgiel, miał, brykiet drzewny, drewno, zrębki.

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne kotłów WARMET 200 CERAMIK 14 kW

ParametrJednostkaWARMET 200 CERAMIK 14
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,040
Masa kg 190
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ¼"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04

Dane techniczne kotłów WARMET 200 CERAMIK 18,5 kW.

ParametrJednostkaWARMET 200 CERAMIK 18
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,060
Masa kg 220
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ¼"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04

Dane techniczne kotłów WARMET 200 CERAMIK 25 kW.

ParametrJednostkaWARMET 200 CERAMIK 25
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,065
Masa kg 250
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój kominam²0,04

Dane techniczne kotłów WARMET 200 CERAMIK 32 kW.

ParametrJednostkaWARMET 200 CERAMIK 32
Sprawność przy mocy nominalnej % 80
Pojemność wodna m3 0,075
Masa kg 270
Ciąg kominowy roboczy Pa 15-25
Średnica czopucha mm 160
Średnica króćców przyłącz. G 1 ½"
Moc wentylatora W 100
Napięcie przyłączeniowe V / Hz 230 / 50
Maks. ciśnienie robocze Bar 1.0
Maks. poziom hałasu dB 55
Przekrój komina 0,04

Paliwo

Drewno:

Aby osiągnąć nominalną moc kotła, należy stosować jako paliwo suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod przykryciem). Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.

Zrębki i trociny:

Podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 20%. Czas spalania od 2-5 godzin (w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku).

Uwaga! Wilgotne zrębki lub trociny spalane w urządzeniu mogą doprowadzić do korozji. W miejscach w których trociny i zrębki zalegają zbiera się wilgoć, która razem ze spalinami może wchodzić w silną reakcję z blachą kotła. Dlatego należy przynajmniej 2 razy w tygodniu dobrze wyczyścić komorę załadowczą kotła. Oprócz tego konieczne jest zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatury na kotle powyżej 70ºC.

Węgiel i miał węglowy:

 • polecana wartość opałowa > 15MJ/kg,
 • zapopielenie maks. 12%,
 • wilgotność maks. 12%,
 • objetość związków utleniających się 28-40%,
 • temperatura deformacji popiołu żarem > 1150ºC,
 • niskie spopielenie,
 • małe pęcznienie.

Instalacja kominowa

Połączenie kotła z przewodem kominowym powinno przebiegać po linii prostej, najkrótszą drogę ze wzniesieniem w kierunku komina (w przeciwnym razie ciąg kominowy może zostać osłabiony co może powodować dymienie). Zaleca się wykonanie izolacji ciepłochronnej między kotłem a kominem. Podłączenie kotła do przewodu kominowego może być przeprowadzone tylko w zgodzie z przepisami kominiarskimi, za pomocą przewodu spalinowego z niepalnego materiału. Nie może również być prowadzony przez pomieszczenia mieszkalne, a jego wewnętrzny prześwit nie może być większy od prześwitu komina.

Po rozruchu zerowym kotła należy skontrolować szczelność drzwiczek. W przypadku nieszczelności i przedostawania się spalin z kotła do kotłowni należy sprawdzić czy ciąg kominowy i przekrój komina odpowiada dla danego typu kotła. Tę operację powinien przeprowadzić po instalacji kotła autoryzowany serwis. Po dłuższym czasie używania kotła może dojść do pojawienia się wtórnych nieszczelności drzwiczek. Należy wtedy wymienić sznur uszczelniający w drzwiczkach (czynność należy do obowiązku użytkownika i nie podlega gwarancji).

UWAGA!!! Aby zapewnić optymalną pracę kotła, wymagany jest odpowiedni ciąg kominowy oraz przekrój komina według charakterystyk zamieszczonych w szczegółowych danych technicznych.

Kotłownia

Konstrukcja kotła umożliwia jego instalację do systemu grzewczego z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym o maksymalnym ciśnieniu 0.1 Bar i maksymalną temperaturą wody grzewczej 95°C.

Umiejscowienie i instalacja kotła musi spełniać wymagania odnośnych norm i przepisów.

Kocioł należy instalować poza pomieszczeniami mieszkalnymi w pomieszczeniach gospodarczych. W wypadku przedostania się substancji łatwopalnych lub gazów do kotłowni, lub podczas prac, przy których istnieje przejściowe niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu (klejenie podłogi, malowanie farbami łłatwopalnymi) kocioł musi być wygaszony!

Na kotle nie wolno kłaść żadnych przedmiotów łatwopalnych.

Kocioł powinien być umieszczony w pomieszczeniu mało wilgotnym.

Konieczne jest zapewnienie stałego dostępu powietrza do spalania (kratki wentylacyjne w przegrodzie budowlanej lub drzwiach kotłowni o prześwicie min. 0,02 m²).

Wymiennik kotła wykonany jest ze stali wysokiej jakości dostarczonej od sprawdzonych polskich producentów stali posiadających certyfikaty jakości. Wymiennik został specjalnie skonstruowany do spalania różnych rodzajów paliw. Odpowiednio wyprofilowane kanały spalinowe tworzą  trzy obiegi podwyższając efekt odbioru energii.

Zobacz opis elementów kotła

Wymiennik kotła składa się z trzech części:

 • komora załadowcza,
 • komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne,
 • trzecia część wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotła decydują o wysokiej sprawności. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900 stopni Celsjusza i przy udziale powietrza pierwotnegi i wtórnego zostają dopalone gazy, które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika. Druga część wymiennika podzielona jest na dwie części za pomocą dźwigni górno-dolnego spalania. Oznacza to, że w kotle można spalać dwusystemowo w systemie dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) lub górnego spalania (paliwa niskiej kaloryczności).

Komora spalania jest ukształtowana w taki sposób, że w sprocesie spalania uczestniczy tylko część załadowanego paliwa. Kotły mają stablilną moc, regulowaną poprzez zastosowanie elektronicznego układu sterującego podawanym powietrzem.

Schemat kotła Kostrzewa Warmet 200 Ceramik wraz z umiejscowieniem elementów

 1. przepustnica spalin
 2. drzwiczki do czyszczenia wymiennika
 3. przysłona - używana przy rozpalaniu kotła lub otwieraniu drzwiczek
 4. przysłona górno-dolnego ciągu
 5. drzwiczki zasypowe
 6. drzwiczki popielnikowe
 7. klapa regulująca ilość powietrza - regulacja ręczna
 8. ruszt wodny
 9. ruszt ruchomy
 10. miejsce do połączenia wentylatora
 11. podwójnie izolowane dno
 12. wyczystka kotła

Rozpalanie

Przed rozruchem kotła co należy skontrolować:

 • napełnienie kotła i systemu grzewczego wodą,
 • odpowietrzenie kotła i systemu grzewczego,
 • podłączenie kotła do sieci elektrycznej 230V/50 Hz.

Rozruch kotła co przeprowadzić w następujący sposób (proszę skorzystać z rysunków zamieszczonych w dziale Budowa kotła):

 • dźwignię 3 (rys.1) wcisnąć,
 • przepustnicę spalin 4 (rys.1) ustawić wzdłuż komina,
 • sterownik pracy kotła 6 (rys.1) wyłączyć,
 • otworzyć drzwiczki komory zasypowej 7 (rys.1),
 • wrzucić trochę papieru drobnego drewna tak aby wypełnić 1/5 komory zasypowej,
 • zamknąć drzwiczki 7 (rys.1),
 • otworzyć drzwiczki 1 (rys.2),
 • podpalić papier,
 • odczekać ok. 10 minut,
 • zamknąć drzwiczki 1 (rys.2),
 • włączyć sterownik pracy kotła 6 (rys.1),
 • ustawić zadaną temperaturą kotła co. oraz wymiennika c.w.u. (patrz instrukcja sterownika Luksus 3),
 • ustawić na sterowniku odpowiednią moc dmuchawy (patrz instrukcja sterownika),
 • wyciągnąć dźwignię 3 rys.1,
 • odczekać ok. 10 minut (przed ponownym otwarciem drzwiczek zasypowych).

UWAGA!

W czasie rozruchu kotła c.o. i w czasie jego pracy NIE WOLNO OTWIERAĆ DRZWI ZAŁADUNKOWYCH GDY SĄ JEDNOCZEŚNIE OTWARTE DRZWI POPIELNIKA. NIE WOLNO RÓWNIEŻ OTWIERAĆ DRZWI POPIELNIKA W CZASIE PRACY WENTYLATORA. W takich przypadkach mogłoby dojść do poparzenia osoby obsługującej kocioł.

W trakcie rozruchu zerowego kotła dochodzi do wykroplenia wody na powierzchniach wymiany ciepła. Woda ścieka do komory spalania. Roszenie ustaje po osadzeniu się pyłu i popiołu na powierzchniach wymiany ciepła.

Do wytrącania kondensatu dochodzi także przy przechłodzeniu kotła (dobrana za duża moc kotła do ogrzewanego budynku) lub spalaniu wilgotnego paliwa.

Czyszczenie i konserwacja

Komora paliwowa:

 • na ścianach komory paliwowej już po krótkim czasie użytkowania kotła wytwarza się warstwa osadu, którą należy wyczyścić po ukończeniu sezonu grzewczego,
 • popiół z dna komory popielnikowej należy usunąć.

Kanały spalinowe:

 • należy czyścić przynajmniej raz na 3 tygodnie,
 • po czyszczeniu kanałów spalinowych należy, zamieść popiół do najniższej części i wybrać łopatką.

Klapy regulacji ciągu:

 • podczas czyszczenia wymiennika skontrolować czystość i przyleganie klap oraz usunąć ewentualne zabrudzenia.

Do czyszczenia kanałów spalinowych i wymiennika należy przystąpić wtedy, kiedy kocioł nie osiąga mocy maksymalnej.

Aby ułatwić usuwanie osadu ze ścian wymiennika kotłowego i komory paliwowej, zaleca się czyścić kocioł przy temperaturze wody wyższej od 80°C, po wypaleniu całego zapasu paliwa w komorze paliwowej.

UWAGA!!!

Temperatura ceramicznych części kotła jest bardzo wysoka przez długi okres czasu po odstawieniu kotła.

Usterki i naprawy

Rodzaj usterkiPrzyczynaSposób usunięcia
Kocioł dymi, komora wymiennikowa wypełnia się wodą Brak ciągu Uszczelnić wejście czopucha do przewodu kominowego, zamknąć szczelnie drzwiczki wyczystki komina, przyrządem kominiarskim sprawdzić ciąg kominowy
Zbyt mały przekrój komina Powiększyć otwór kominowy np. wyburzyć ściankę działową z sąsiednim przewodem (przynajmniej 1,5 m od kotła)
Drugi kocioł zamontowany jest w tym samym przewodzie kominowym Uszczelnić wyjście z kotła do przewodu kominowego, uniemożliwiając zassanie zimnego powietrza
Niedrożny przewód kominowy Wyczyścić przewód kominowy
Częste używanie mokrego paliwa Przepalić suchym opałem np. groszkiem węglowym
Przewymiarowane urządzenie Jeszcze raz wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego budynku

Gwarancja

Firma Kostrzewa Sp.J. udziela 30–miesięcznej gwarancji na wymiennik i zbiornik urządzenia grzewczego od momentu rozruchu kotła, maksymalnie 36 miesięcy od daty sprzedaży. Na pozostałe elementy 12 miesięcy od rozruchu kotła. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Certyfikaty

Kotły Warmet 200 Ceramik posiadają atest energetyczny zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U.Nr 16 poz. 145). Poświadczenie Nr ME/ZBU/04/00.

Producent

KOSTRZEWA s.c.
ul. Suwalska 32
11-500 Giżycko
tel. (87) 428 53 51
faks (87) 428 31 75
www.kostrzewa.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz