HEF. Kocioł stalowy

Tagi:
HEF. Kocioł stalowy

Kocioł stalowy. Kotły HEF przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413. Mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacyjnym zasadniczym jak i pompowym. Temperatura wody grzewczej w układzie nie powinna być wyższa niż 95st.C.

Zadaj pytanie

Kotły HEF przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413. Mogą funkcjonować zarówno w układzie grawitacyjnym zasadniczym jak i pompowym. Temperatura wody grzewczej w układzie nie powinna być wyższa niż 95st.C, a ciśnienie robocze 0,2 MPa. Urządzenia znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w domkach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
14 1,2 750 160 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 110  
970
355
18 1,5 750 180 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 140  
960
405
24 2,0 750 230 od 6 do 16h 79,0 - 82,9 do 180  
965
460
27 2,5 750 270 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 230  
1020
455
34 3,0 800 300 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 280  
1130
455
39 3,5 1025 400 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 330  
1140
520
44 4,0 1085 400 od6 do 16h 79,2 - 82,9 do 380  
1245
660
56 5,0 1245 460 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 430  
1355
660
67 6,0 1130 600 od 6 do 16h 79,2 - 82,9 do 480  
1415
720

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo - groszek, kostka, orzech I i orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

ParametrJedn.HEF
Moc kW 14 18 24 27 34 39 44 56 67**
Powierzchnia grzewcza m2 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0
a mm 350 400 450 450 480 530 580 610 720
b* mm 880 880 880 880 920 1020 1020 1170 1290
c mm 965 965 965 1025 1110 1190 1190 1330 1370
d cal 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5" 2,0" 2,0" 2,0"
D mm 170 170 170 170 170 220 220 225 250
h mm 770 770 770 840 920 985 985 1100 1115
Pojemność wodna dm3 51 58 65 78 88 113 133 156 184
Pojemność zasypu dm3 32 38 40 52 60 84 94 119 190
Ciężar kg 160 180 230 270 300 360 400 460 600

* długość z czopuchem

** wersja z rusztem wodnym

Wymiary orientacyjne, producent zastrzega sobie prawo zmian w konstrukcji pieca.

Paliwo

Zalecanym paliwem dla kotłów typu HEF jest węgiel kamienny do celów energetycznych typu 32,1 sortymentu orzech klasy 24/15, groszek I i II oraz koks opałowy orzech II wg PN-82/G-97001-3.

Jako paliwo zastępcze można stosować mieszankę miału i węgla oraz drewno.

Instalacja kominowa

Orientacyjne wyniary komina w [cm] w zależności od jego wysokości i mocy cieplnej kotłów c.o. w poniższej tabelce.

Moc kotłów c.o. [kW]Wysokość komina [mb]
357101315
do 2020x20          
do 30 27x20 20x20        
do 40 27x20 27x20 20x20      
do 50 27x27 27x20 27x20 27x20 20x20  
do 60 27x27 27x27 27x27 27x20 27x20 20x20
do 80 40x40 40x27 40x27 27x27 27x27 27x20
do 100   40x40 40x40 40x27 27x27 27x27

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać normy PN-87/B-02411. Pomieszczenie kotłowni powinno mieć oświetlenie dzienne i sprawną wentylację konwekcyjną, składającą się z kanału wywiewnego o przekroju 21x14 cm z otworem umieszczonym pod sufitem oraz kanału nawiewnego o przekroju 21x14 cm z otworem umieszczonym nad podłogą.

Ustawienie kotła w pomieszczeniu powinno zapewnić bezpieczną i wygodną obsługę.

Kocioł jest stalową konstrukcją spawaną. W przedniej jego części znajduje się komora zasypowa, która oddzielona jest od tylnej komory paleniskowej pionową przegrodą. W tylnej części kotła znajdują się trzy pionowe kanały spalinowe otoczone płaszczem wodnym. W górnej części kotła znajduje się klapa umożliwiająca zmianę ciągu na górne spalanie, co pozwala szybko rozpalić kocioł.

Drzwiczki zasypowe i wyczystne znajdują pod górną pokrywą kotła.

Żeliwny ruszt wyposażony jest w mechanizm umożliwiający przegarnięcie paliwa za pomocą ruchomej dźwigni umieszczonej z boku kotła.

W dolnej części kotła znajduje się szuflada popielnikowa i drzwiczki popielnikowe wraz z przepustnicą powietrza wtórnego. Uchylenie przepustnicy regulowane jest przez miarkownik.

Wlot i wylot wody z kotła posiada króćce gwintowe umożliwiające podłączenie do instalacji c.o.

Zewnętrzna część kotła pokryta jest materiałem izolacyjnym.

Przekrój kotła typu HEF

Montaż i rozruch

Instalacja kotła polega na jego ustawieniu w przewidzianym miejscu (nie mniej od ściany do tyłu kotła niż 0,5 mb i nie więcej niż 0,7 mb) i połączeniu wylotu spalin kotła za pomocą czopucha a także na podłączeniu kotła do instalacji.

Połączenie kotła z przewodem kominowym powinno przebiegać w linii prostej z lekkim wzniesieniem w kierunku komina. W przypadku konieczności zainstalowania czopucha innego niż prosty, wszelkie łuki należy wykonać w sposób łagodny. Niedopuszczelne jest załamywanie czopucha pod kątem prostym.
Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego.

Przydatność komina do eksploatacji oraz jego zgodność z wymagami DTR powinna być potwierdzona (na piśmie) przez uprawnionego kominiarza.

Do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy gwintowych lub kołnierzowych. Zainstalowanie kotła poprzez wspawanie powoduje utratę gwarancji. Montaż należy powierzyć osobie (firmie) o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej.

Na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów odcinających, a rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarzaniem znajdującej się w nich wody.

Instalacja grzewcza powinna być zabezpieczona zgodnie z normą PN-91/B-024113. Wynagany ciąg kominowy 20-35 Pa.

Rozpalanie

Po sprawdzeniu instalacji (napełnieniu wodą), należy sprawdzić zamknięcie dolnego otworu wyczystnego, otworzyć drzwiczki popielnikowe, klapę kominową, wloty powietrza wtórnego oraz ustawić klapę zmiany ciągu na pozycję "rozruch". Na ruszt przez drzwiczki żarowo-popielnikowe kładziemy rozpałkę i zapalamy. Rozpalenie powinno się odbywać powoli.

Po uzykaniu odpowiedniej ilości żaru, zamykamy drzwiczki popielnikowe i napełniamy cały zbiornik paliwem. Zamykamy drzwiczki zasypowe, przestawiemy klapę zmiany ciągu na pozycję "praca" i regulujemy spalanie poprzez odpowiednie ustawienie przepustnicy powietrza pierwotnego na drzwiach popielnika oraz klapy kominowej.

W czasie spalania otwory powietrza wtórnego muszą być otwarte. Wskazane jest instalowanie zaworu mieszającego trój- lub czterodrogowego.

Podczas pierwszago rozpalenia może nastąpić wyciek wody z paleniska, co nie jest związane z nieszczelnością kotła. Po rozgrzaniu kotła do temperatury 80-85st.C wyciek zanika.

Uwaga: Nie utrzymywać temperatury poniżej 56st.C!

Czyszczenie i konserwacja

Stopień nagromadzania sadz i ewentualnych zasmoleń na ścianach kotła uzależniony jest w znacznym stopniu od rodzaju stosowanego paliwa, siły ciągu komina i sposobu obsługi. Tak więc częstotliwość czyszczenia kotła przeprowadza się według własnych potrzeb. W/g zaleceń producenta czynność ta powinna być wykonywana raz w tygodniu.

Czyszczenie przeprowadza się po zatrzymaniu pracy kotła.

Transport

Kotły mogą być magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, niekoniecznie zadaszonych i wentylowanych.

Kotły należy transportować w pozycji pionowej.

Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych, np. wózek widłowy.

W czasie transportu pionowego niedopuszczalne jest zaczepianie linek za wystające elementy kotła, np. drzwiczek, rączek, śrub, grozi to wypadkiem i uszkodzeniem kotła.

Gwarancja

Producent udziela gwaracji na szczelność wodną kotła w wysokości 36 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje śrub, nakrętek, elementów ceramicznych, rusztów żelielwnych, wewnętrznych żeliwnych drzwiczek żarowych.

Certyfikaty

zobacz certyfikat

Producent

HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych
Lucyna Foryta-Ruranska
ul. Oleska 104
42-700 Lubliniec tel./fax 034/353-00-68
www.hef.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz