DEFRO OPTIMA PLUS (10 - 41 kW)

Tagi:
DEFRO OPTIMA PLUS (10 - 41 kW)

Kotły grzewcze typu DEFRO OPTIMA PLUS przeznaczone są do ogrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90st.C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,15 MPa.

Stosowane są w instalacjach, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych.

Przeznaczone są głównie do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Kotły te mogą również współpracować z instalacją ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły typu OPTIMA instalowane zgodnie z zaleceniami DTR nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zadaj pytanie

Kotły grzewcze typu DEFRO OPTIMA PLUS przeznaczone są do ogrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90st.C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,15 MPa. Stosowane są w instalacjach, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych.

Przeznaczone są głównie do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Kotły te mogą również współpracować z instalacją ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły typu OPTIMA instalowane zgodnie z zaleceniami DTR nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
10 1,2 1100 205 6 - 10h 80% do 80  
1120
510
13 1,4 1150 215 6 - 10h 80% 80 - 100  
1120
510
15 1,7 1165 240 6 - 10h 80% 100 - 120  
1220
616
18 1,9 1225 270 6 - 10h 80% 120 - 150  
1220
615
20 2,1 1225 290 6 - 10h 80% 150 - 180  
1220
665
24 2,4 1295 320 6 - 10h 80% 180 - 220  
1260
665
30 3,0 1345 375 6 - 10h 80% 220 - 260  
1320
725
41 4,1 1405 455 6 - 10h 80% od 260  
1410
765

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo - groszek, kostka, orzech I i orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczególowe dane techniczne

Jednorazowy zasyp paliwaMin. wysokość komina
KOCIOŁ WĘGLOWY typ DEFRO OPTIMA PLUS
WyszczególnienieJednostka1013151820243041
Moc nominalna kW 10 13 15 18 20 24 30 41
Powierzchnia grzewcza m2 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 3,0 4,1
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 do 80 70 - 100 90 - 120 110 - 150 140 - 180 170 - 210 200 - 260 250 - 340
Jednorazowy zasyp paliwa kg ok. 17 ok. 22 ok. 25 ok. 30 ok. 35 ok. 50 ok. 75 ok. 85
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0
Optymalna sprawność cieplna % 80
Max dop. ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 21 22 24 25 26 28 30 32
Temp. wody na zasilaniu min./max. st.C 55 / 90
Masa kotła kg 162 177 235 250 280 310 365 430
Pojemność wodna kotła l 42 47 51 58 62 73 98 109
Przekrój komina cm2 230 260 260 290 320 400 440 485
Min. wysokość komina m 6 6 7 7 8 8 9 10
Zasilanie V/Hz 230V / 50Hz
Pobór mocy W 30
Gabaryty zew. bez osprzętuszerokość mm 480 480 480 480 530 530 590 630
długość mm 650 650 750 750 750 790 850 950
wysokość mm 850 900 920 980 980 1050 1100 1160
Średnica zasilania i powrotu mm G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G2" G2" G2"
Wymiary czopucha mm x mm 170 x 160 170 x 160 180 x 180 180 x 180 180 x 180 180 x 200 180 x 200 180 x 200

Paliwo

Podstawowe paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu DEFRO OPTIMA PLUS stanowi węgiel kamienny do celów energetycznych, sortymentu orzech, klasy 24/12, typu 31-2. Podane oznaczenia 24/12 dotyczące charakterystyki paliwa określa kaloryczność (24000kJ/kg) i zawartość popiołu (12%). Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy.

Jako paliwo zastępcze stosowana może być mieszanka w stosunku masowym 70% węgla sortymentu orzech klasy 24/12 i 30% węgla sortymentu miał klasy 21/15.

W kotłach tych można również spalać, z dobrym skutkiem, paliwa długopłomieniowe, takie jak: węgiel brunatny i drewno w różnych postaciach tj. zrębki, zrzynki, wióry itp.

Drewno powinno być przynajmniej rok magazynowane!

Palenie mokrym drewnem obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła! Nie zaleca się palenia samym miałem w tym typie kotła!

Zasilanie

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230V/50Hz
Instalacja elektryczna (bez wzglądu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny.

Uwaga!

Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!
Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest , aby do zasilania kotła prowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

Instalacja kominowa

Znaczący wpływ na pracę kotła lub zespołu kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego. Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń pracy kotła. Wielkości przekroju komina podano w tablicy:

Moc kotła [kW]121418243036
Pow. grzewcza [m2] 1 1,2 1,5 2 2,5 3
Min. wysokość komina [m] 7 7 8 8 9 10
Min. przekrój komina [cm x cm] 16 x 16 17 x 17 18 x 18 20 x 20 21 x 21 22 x 22

Komin powinien być wyprowadzony min. 150 cm ponad powierzchnię dachu. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez przewężeń i załamań oraz wolne od innych podłączeń. Nowy komin należy osuszyć i rozgrzać przed rozpaleniem kotła. W przypadku wątpliwości, stan techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych.

Kotłownia

Kocioł typu DEFRO OPTIMA PLUS nie wymaga specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 2cm. Dopuszcza się bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych.

Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach. Przyspiesza to zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła.

Rozmieszczenie drzwiczek popielnikowych, paleniskowych oraz zasypowych umożliwia łatwy dostęp do czyszczenia komory paleniskowej. Dodatkowo szerokie drzwiczki zasypowe umieszczone pod skosem ułatwiają załadunek paliwa.

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Po bokach czopucha znajdują się otwory wyczystkowe. Kotły OPTIMA PLUS posiadaja wmontowaną w czopuch przepustnicę spalin, umożliwiającą regulację ciągu.

Kotły grzewcze węglowe typu OPTIMA PLUS wyposażone są w sterownik i wentylator nadmuchowy, dzięki czemu pracują z wykorzystaniem wymuszonego dopływu powietrza. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury w kotle i odpowiednio dostosowuje pracę wentylatora, regulując ilość dostarczanego powietrza niezbędnego do procesu spalania. Sterownik pozwala na pracę kotła ze stałą, zadaną temperaturą - max 90st.C. Temperatura graniczna pracy kotła wynosi 95st.C. Po przekroczeniu tej temperatury sterownik wyłącza w trybie awaryjnym nadmuch powietrza.

Przestrzeń między wymiennikiem kotła a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej.

Kotły typu OPTIMA PLUS przeznaczone są do pracy wyłącznie z naczyniem wzbiorczym typu otwartego - instalowane zgodnie z PN-91/B-02413: "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego (wymagania)"

Montaż i rozruch

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spelniać wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413 i PN-71/8864-27, dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych. Do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy gwintowanych lub kołnierzowych. Zainstalowanie kotła poprzez wspawanie powoduję utratę gwarancji. Zaleca się stosowanie zaworów mieszających. Montaż kotła należy powierzyć osobie (firmie) o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Rozpalanie

Przed przystąpieniem do rozpalania kotła należy sprawdzić:

  • drożność instalacji,
  • prawidłowość napełnienia instalacji wodą,
  • stan wody w układzie zabezpieczenia kotła.

Przystępując do rozpalenia należy całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu oraz drzwiczki popielnika i paleniskowe, natomiast drzwiczki zasypowe powinny być całkowicie zamknięte. Rozpalanie należy przeprowadzać powoli, przy użyciu zgniecionych kawałków papieru oraz drewna, na które narzuca się cienką warstwę węgla. Po rozpaleniu należy zamknąć drzwiczki popielnika i paleniska, a następnie przez drzwi zasypowe napełnić komorę paleniska paliwa.

Po zassaniu spalin przez komin należy zamknąć drzwiczki zasypowe, włączyć dmuchawę i nastawić na sterowniku żądaną temperaturę.

Przy rozpalaniu zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na ścianach kotła, tzw. "pocenie", dające złudzenie, że kocioł przecieka. Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje po rozgrzaniu się kotła powyżej 60st.C.

Praca

Eksploatacja kotła przy temperaturze powyżej 60st.C skutecznie zapobiega tworzeniu się kondensatu oraz przyspieszinej korozji kotła.

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces palenia polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na ponad 6 godzin pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach okres stałpalności moża wydłużyć o kilka godzin.
Uzupełniając paliwo w komorze paleniskowej należy wyłączyć sterownik, następnie powoli otworzyć drzwiczki zasypowe, uzupełnić paliwo, zamknąć drzwiczki i ponownie załączyć sterownik.

Czyszczenie i konserwacja

W celu uzyskania poprawnej efektywności spalania należy utrzymywać kanały konwekcyjne oraz blachy wewnątrz paleniska w należytej czystości. Sadza, pył i popiół, powstałe ze spalania, powodują obniżenie efektywności i sprawności procesu spalania.

Należytą uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużla ze szczelin rusztu i ścian komory paleniskowej. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych należy dokonywać przez otwory wyczystne co 3-7 dni.
W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) "wygrzewanie kotła" - przepalanie przy temperaturze 70-80st.C. Zabieg ten ma na celu zwiększenie żywotności kotła.

Transport

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym za wyjątkiem układu nadmuchu i sterowania.
Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnościków. Przed przewożeniem kotła powinno się go zabezpieczyć przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych.

Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych.

Gwarancja

Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeśli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, tj: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Wyposażenie elektryczne objęte są osobną gwarancją udzielaną przez producenta.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi:

  • 3 lata, jeżeli montaż został dokonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
  • 2 lata, jeżeli montażu dokonały inne osoby.

Certyfikaty

Kotły typu DEFRO OPTIMA PLUS posiadają Świadectwo Zgodności z Polskimi Normami o Nr 69/2004 z dnia 14.10.2004r. oraz Certyfikat Ekologiczny wydany w dniu 28.10.2004r.

zobacz Cartyfikat, zobacz Świadectwo Zgodności

Producent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
ul. Sportowa 3
26-067 Strawczyn
www.defro.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz