OGNIWO S8WC. Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym oraz awaryjnym paleniskiem rusztowym

Tagi:

Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym oraz awaryjnym paleniskiem rusztowym
Zastosowanie paleniska retortowego wraz z automatycznym zespołem zasilająco-sterującym pozwala na użytkowanie kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, tam gdzie eksploatacja urządzeń z konwekcyjnym odprowadzaniem spalin nie jest możliwa.

Zadaj pytanie

Kotły typu S8WC z paleniskiem retortowym przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z otwartym systemem grawitacyjnym lub pompowym. Układ c.o. powinien posiadać zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Kotły mogą być również stosowane w układach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Opisywane jednostki podobnie jak wszystkie kotły z paleniskiem retortowym charakteryzują się wysoką wydajnością. Zastosowanie automatyki znacznie redukuje niezbędne czynności obsługowe. W przypadku domowych układów c.o. uzupełnianie paliwa i usuwanie popiołu odbywa się raz na kilka dni.
Zastosowanie paleniska retortowego wraz z automatycznym zespołem zasilająco-sterującym pozwala na użytkowanie kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, tam gdzie eksploatacja urządzeń z konwekcyjnym odprowadzaniem spalin nie jest możliwa.

Wszystkie modele S8WC z wyjątkiem S8WC-17 posiadają na wyposażeniu awaryjny ruszt żeliwny montowany w razie wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej w dłuższym okresie czasu normalne zasilanie kotła (np. awaria zespołu zasilająco-sterującego, brak zasilania lub brak odpowiedniego paliwa).

Kotły zaliczane są do urządzeń niskotemperaturowych. Według zaleceń producenta temperatura wody grzewczej w układzie nie powinna być wyższa niż 90ºC.

W zależności od potrzeb użytkownika zasobnik na paliwo może być montowany z prawej lub lewej strony kotła.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
17 1,1 1310 280 3-7 dni 78,1-80,5 140 - 180  
750
1230
20 2,0 1350 350 3-7 dni 78,1-80,5 160 - 220  
750
1230
28 2,6 1525 380 3-7 dni 78,1-80,5 220 - 260  
990
1270
36 3,0 1300 490 3-7 dni 78,1-80,5 280 - 350  
780
520
50 4,0 1450 610 3-7 dni 78,1-80,5 350 - 450  
850
1400
70 6,0 1850 990 3-7 dni 78,1-80,5 450 - 650  
1500
1400

Zalecane paliwo

Zalecanym paliwem jest ekoret - dostępny w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

ParametrJedn.S8WC-17S8WC-20S8WC-28S8WC-36S8WC-50S8WC-70
Moc cieplna znamionowa kW 17 20 28 36 50 70
Sprawność cieplna % 78,1-80,5 78,1-80,5 78,1-80,5 78,1-80,5 78,1-80,5 78,1-80,5
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego m2 1,1 2,0 2,6 3,0 4,0 6,0
Pojemność zbiornika paliwa l 150 150 150 200 250 250
Pojemność wodna l 32 43 53 68 90 150
Max ciśnienie robocze MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Wymiary gabarytowe obudowy mm 520 / 400 / 1010 565 / 520 / 1060 610 / 520 / 1170 780 / 520 / 1300 850 / 700 / 1450 1020 / 700 / 1650
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego mm 720 / 1230 / 1310 750 / 1230 / 1350 870 / 1250 / 1410 990 / 1270 / 1525 850 / 1400 / 1450 1500 / 1400 / 1850
Masa kotła bez palnika i zbiornika kg 180 250 280 390 500 850
Masa kotła kompletnego bez paliwa kg 280 350 380 490 610 990
Średnica zewnętrzna czopucha mm 140 165 165 205 205 250
Średnica krućca wyjścia i powrotu cal G1 1/2 G1 1/2 G2 Kołnierz 2 1/2 Kołnierz 2 1/2 Kołnierz 2 1/2
Minimalny przekrój komina cmxcm 16x16 20x20 20x20 20x20 20x20 25x25
Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230 230
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) m2 140-180 160-220 220-280 280-350 350-450 450-650

Paliwo

Kotły S8WC zasilane są węglem kamiennym typu groszek o granulacji 5÷25mm lub peletami drewnianymi o średnicy 6-10mm i długości do 25 mm.

Stosowanie właściwego gatunku paliwa jest bardzo ważne z punktu widzenia bezawaryjnej pracy kotła. Użytkowanie węgla o innej granulacji niż zalecana, lub zawierającego zanieczyszczenia (np. kawałki drewna lub metalu ) może doprowadzić do zablokowania mechanizmu podajnika i w konsekwencji poważnej awarii kotła. Paliwo wsypywane do zasobnika powinno być suche.

Zasilanie

Do normalnej pracy kotła wymagane jest zasilanie energią elektryczną 230V. W trybie z rusztem awaryjnym (nie dotyczy modelu S8WC-17) kocioł pracuje bez zasilania z gniazdka sieciowego.

Instalacja kominowa

Dla prawidłowej pracy kotłów wymagany jest opowiedni przekrój kanału kominowego (patrz charakterystyka techniczna).

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać normy PN-87/B-02411. Jednym z najważniejszych warunków jest zapewnienie właściwej wentylacji.

Podstawowe wymagania dotyczące wentylacji pomieszczenia kotłowni:

 • kanał nawiewny (otwór w ścianie lub oknie) bez żaluzji o przekroju równym połowie przekroju komina, ale nie mniejszym niż 20cmx20cm,
 • kanał wywiewny usytuowany w miarę możliwości przy kominie z otworem wylotowym (bez żaluzji) pod stropem pomieszczenia o przekroju równym 1/4 przekroju komina, ale nie mniejszym niż 14cmx14cm.

Ustawienie kotła w pomieszczeniu powinno zapewnić bezpieczną i wygodną obsługę. Od strony zespołu zasilającego należy pozostawić przynajmniej 0,4 m wolnego miejsca od ściany, co zapewni dostęp w razie potrzeby dokonania ewentualnej naprawy serwisowej. Konstrukcja umożliwia montaż zasobnika na paliwo z układem zasilającym zarówno z prawej jak i lewej strony kotła.

Palenisko kotła stanowi retorta znajdująca się w dolnej części płaszcza wodnego. Nad retortą znajduje się sklepienie utworzone przez dwie specjalne kształtki ceramiczne (w modelu S8WC-17 zastosowano element żeliwny), które ukierunkowują obieg spalin i poprawiają stopień spalania części lotnych oraz gazów palnych w spalinach. Komora spalania kotła posiada wsporniki umożliwiające montaż paleniska awaryjnego ( nie dotyczy modelu S8WC-17).

Awaryjny ruszt żeliwny (w modelach 20 - 70 kW) dołączony do wyposażenia kotła należy zamontować w razie wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej w dłuższym okresie czasu normalne zasilanie kotła. Awaryjna praca kotła nie pozwala na osiągnięcie mocy nominalnej, ale zapobiega nadmiernemu spadkowi temperatury w instalacji grzewczej i pomieszczeniach ogrzewanych. Montaż paleniska awaryjnego polega na usunięciu sklepienia ceramicznego poprzez drzwiczki środkowe i ułożeniu na poziomie retorty segmentów żeliwnych rusztu awaryjnego.

Płaszcz wodny kotła wykonany jest ze stali węglowej St3Sx. Dobór odpowiedniego gatunku materiału konstrukcyjnego gwarantuje wysoką jakość połączeń spawanych oraz niezbędną wytrzymałość płaszcza wodnego. Wewnętrzną powłokę płaszcza bezpośrednio narażoną na kontakt z gorącymi spalinami wykonano z blachy o grubości 5-6mm (zależnie od mocy kotła), natomiast powłokę zewnętrzną stanowi blacha o grubości 4mm. Elementy płaszcza wodnego połączone są wzajemnie spoinami wykonanymi technologią spawania elektrycznego w osłonie gazów obojętnych . Niezbędną sztywność powłok uzyskano poprzez odpowiednie ukształtowanie poszczególnych elementów oraz zastosowanie wzmocnień w postaci żeber i kołków. Kanały konwekcyjne i dymowe zaprojektowano w ten sposób, aby umożliwić łatwe i skuteczne ich czyszczenie poprzez górne drzwiczki wyczystne.

Drzwiczki wyczystne (górne) znajdują się bezpośrednio poniżej pokrywy górnej kotła i wykonane są z żeliwa szarego. Ich szczelność zapewnia uszczelka sznurowa wpasowana do ramki zamocowanej na kotle. Doszczelnienie drzwiczek następuje wskutek naciśnięcia w dół zacisku drzwiczek, którego krzywa współpracuje z zaczepem. Drzwiczki posiadają osłonę ogniową zabezpieczającą je przed nadmiernym wzrostem temperatury i niepotrzebnymi stratami ciepła.

Drzwiczki rewizyjne (środkowe) wykonane są analogicznie jak drzwiczki wyczystne. Służą do montażu i manipulowania kształtkami ceramicznymi nad paleniskiem. Ułatwiają montaż paleniska retortowego, a w razie potrzeby umożliwiają montaż rusztu awaryjnego. Zapewniają dostęp do górnej części retorty w przypadku konieczności jej wyczyszczenia.

Drzwiczki popielnika umieszczone są od dołu przedniej ściany kotła. Umożliwiają dostęp do popielnika oraz dolnej obudowy retorty. Zasada uszczelniania i zamykania drzwiczek jest taka sama jak poprzednich. W modelu S8WC-17 zamiast drzwiczek popielnika zamontowana jest szuflada.

Okna boczne umożliwiają montaż zespołu zasilającego wraz z retortą w układzie prawym lub lewym - zależnie od potrzeb. Okno po przeciwnej stronie zespołu zasilającego jest zamknięte pokrywą i służy do montażu retorty oraz w razie konieczności czyszczenia dna obudowy retorty.

Czopuch jest elementem łączącym kocioł z rurą dymową. Korpus czopucha wykonany jest z odlewu żeliwnego. Na bocznych ścianach korpusu znajdują się okna rewizyjne zamykane pokrywą służące do czyszczenia. Wewnątrz czopucha znajduje się przepustnica spalin, której położenie można nastawić przy pomocy pokrętła zewnętrznego. Położenie przepustnicy określają znaki "O" i "Z" na górnej powierzchni korpusu czopucha oraz nalepka na pokrywie korpusu kotła.

Obudowa - Kocioł obudowany jest z zewnątrz układem specjalnych osłon blaszanych, które nadają mu estetyczny wygląd, a jednocześnie mieszczą izolację cieplną kotła wykonaną z waty mineralnej.

W skład zespołu zasilająco-sterującego wchodzi: podajnik ślimakowy z obudową, wentylator nadmuchowy, zbiornik zasypowy, motoreduktor oraz mikroprocesorowy regulator temperatury. Zespół ten znajduje się na zewnątrz kotła i tworzy integralną całość z paleniskiem retortowym wewnątrz kotła.

Sterownik wyposażono w czujnik awaryjnego wyłączenia kotła w razie przekroczenia temperatury 95ºC.

Rozpalanie

Rozpalanie kotła można rozpocząć po skontrolowaniu czy w instalacji znajduje się wymagana ilość wody. Podczas niskich temperatur należy upewnić się czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w przewodzie łączącym kocioł z naczyniem wzbiorczym nie uległa zamrożeniu. Gdyby nastąpiła taka sytuacja wówczas nie wolno rozpalać kotła przed roztopieniem lodu za pomocą dostępnych źródeł ciepła.

Rozpalanie palnika retortowego:

 • Napełnić zbiornik paliwa węglem lub peletami i zamknąć szczelnie pokrywę.
 • Włączyć na pulpicie sterowniczym tryb ręczny i uruchomić podajnik ślimakowy.
 • W chwili, gdy węgiel pojawi się nieco poniżej wylotu retorty wyłączyć silnik podajnika.
 • Umieścić na węglu podpałkę lub papier, następnie przysypać drobnymi kawałkami drewna i podpalić. Po rozpaleniu obłożyć podpałkę węglem.
 • Włączyć na odpowiedni okres wentylator w celu rozpalenia węgla.
 • Gdy węgiel się rozpali zamknąć szczelnie drzwiczki.
 • Po uzyskaniu stabilnego żaru ustawić żądaną temperaturę pracy kotła i przełączyć sterownik na pracę automatyczną.
 • Nastawić parametry zależnie od potrzeb posługując się instrukcją obsługi sterownika.

Praca

Podczas pracy kotła palenisko retortowe oczyszcza się samoczynnie. Uzupełnianie paliwa należy wykonywać co kilkanaście do kilkudziesięciu godzin w zależności od temperatury zewnętrznej i własnych potrzeb. Podczas normalnej pracy kotła pokrywa zbiornika paliwa powinna być szczelnie zamknięta.

W trakcie normalnej pracy kotła przepustnica spalin w czopuchu powinna być ustawiona na prześwit około 25% przekroju. Stopień jej otwarcia należy ustalić w zależności od indywidualnych warunków. Nastawy sterownika i przepustnicy wentylatora nadmuchowego należy dokonać w oparciu o instrukcje producenta zespołu zasilającego.

Wyłączanie

Zatrzymanie pracy kotła następuje poprzez odłączenie zasilania zespołu sterującego. Wygaszenie paleniska retortowego powinno nastąpić samoczynnie.

W przypadku konieczności awaryjnego zatrzymania kotła należy odłączyć zasilanie zespołu sterującego, usunąć żar z paleniska retortowego oraz otworzyć klapę kominową i wszystkie drzwiczki kotła.
Po zakończeniu sezonu grzewczego zaleca się starannie przeglądnąć i wyczyścić kocioł (nie czyścić blach do czystego metalu - pozostawić matowe ). Nie należy opróżniać instalacji i kotła z wody. Po zakończeniu przeglądu i konserwacji należy otworzyć wszystkie drzwiczki oraz pokrywę zbiornika paliwa i pozostawić w stanie otwartym do następnego uruchomienia kotła.

Zakłócenia pracy

Problemy z poprawnym funkcjonowaniem kotła zdarzają się niezmiernie rzadko, niekiedy jednak mogą wystąpić zakłócenia jego pracy na skutek wadliwie wykonanej instalacji bądź błędów obsługi. Typowe objawy niesprawności kotła, ich przyczyny oraz środki zaradcze przedstawiono w tabeli.

Objawy niesprawności Przyczyny i środki zaradcze
Kocioł gaśnie bezpośrednio po rozpaleniu
 • Sprawdzić ustawienie sterownika na pracę automatyczną.
 • Rozpalić ponownie kocioł. Po rozpaleniu włączyć sterownik na pracę automatyczną.
Kocioł gaśnie w trybie automatycznym
 • Niewłaściwie ustawione parametry pracy na sterowniku: Ustawić parametry tak aby spalanie odbywało się u wylotu retorty.
 • Zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt niską mocą): Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą od niezbędnej do podtrzymania procesu spalania.
Niedostateczny ciąg kominowy
 • Usunąć wszelkie nieszczelności przewodu kominowego
 • Sprawdzić czy nie występują prześwity między kanałem kominowym a kanałami wentylacyjnymi budynku
 • Sprawdzić uszczelnienie drzwiczek i zespołu zasilającego kotła.
Zbyt mała moc cieplna kotła
 • Niska jakość paliwa (niska kaloryczność, mała granulacja, duża zawartość popiołu, zanieczyszczenia, wilgoć). Gorsze odmiany paliwa można spalać w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło.
Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia
 • Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych. Kamień kotłowy wewnątrz płaszcza wodnego: Wyczyścić kocioł wewnątrz.
 • Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku: Docieplić budynek
Zablokowanie podajnika
 • Wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik, w przypadku ścięcia kołków przeciążeniowych sprzęgła zamontować nowe kołki, zamknąć hermetycznie okienko rewizyjne, uruchomić kocioł ponownie
Mało intensywne spalanie
 • Brak właściwej wentylacji w kotłowni: Sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych
 • Awaria zespołu napowietrzania lub zanieczyszczenie obudowy retorty: Wyczyścić retortę. Wyczyścić obudowę retorty od dołu (odkręcić dno obudowy retorty - dla ułatwienia dostępu odkręcić pokrywę zaślepiająca boczne okno kotła ). Sprawdzić nastawy mikroprocesorowego regulatora temperatury i dmuchawę. Sprawdzić poprawność pracy przepustnicy dmuchawy.
Niewielki wyciek wody spod kotła.
 • Wilgoć wewnątrz kotła w okolicy kanałów dymowych: Zjawisko normalne podczas rozruchu kotła spowodowane wykraplaniem kondensatu pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Wykraplanie powinno ustąpić samoistnie w miarę nagrzewania się kotła.
Nadmierna temperatura kotła
 • Niewłaściwe ustawienie regulatora: Sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę.
 • Brak wody w instalacji: Sprawdzić ilość wody instalacji. Uwaga! Wodę można uzupełniać wyłącznie po wystudzeniu kotła.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie należytej sprawności kotła wymaga okresowego czyszczenia . Należy systematycznie usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania , kanałów przewodu konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha . W zakres czyszczenia kotła wchodzi również okresowe, zależnie od potrzeb, usuwanie popiołu ze skrzynki popielnika oraz czyszczenie dna kotła z resztek rozsypanego popiołu . Czyszczenie retorty i jej obudowy powinno być wykonane okresowo zgodnie z zaleceniami producenta zespołu zasilająco-sterującego

Zasady BHP

 • Na przewodach hydraulicznych łączących płaszcz wodny kotła z naczyniem zbiorczym nie wolno instalować żadnych zaworów ani innej armatury zmniejszającej przekrój wewnętrzny.
 • Podczas próby ciśnieniowej instalacji nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia pracy kotła 0,2 Mpa.
 • Naczynie zbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i sygnalizacyjna nie powinny znajdować się całkowicie lub częściowo w pomieszczeniu, w którym temperatura może spadać poniżej 0ºC.
 • Przed rozpaleniem kotła upewnić się , że poziom wody w naczyniu zbiorczym jest właściwy, a woda nie jest zamarznięta.
 • Przed rozpaleniem kotła, a także po każdorazowym wejściu do kotłowni upewnić się, że wentylacja w kotłowni działa prawidłowo.
 • W pomieszczeniu kotłowni nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej.
 • Pomieszczenie kotłowni należy utrzymywać w stanie uporządkowanym. W szczególności powinien być zawsze zapewniony dostęp do kotła z każdej strony. Nie powinno się gromadzić w pobliżu kotła materiałów palnych lub niebezpiecznych.
 • Do rozpalenia kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych.
 • Do obsługi kotła należy używać rękawic ochronnych. W przypadkach, kiedy zachodzi konieczność otwarcia drzwiczek należy zachować wzmożoną ostrożność. Szczególnie pamiętać, aby nie zbliżać twarzy do otwartych drzwiczek rozpalonego kotła.
 • Nie wolno dopuszczać do zagotowania wody w kotle. Temperatura wody powinna być niższa niż 90ºC . Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody wówczas nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody. W zaistniałej sytuacji należy wygasić kocioł, wystudzić go i po ustaleniu oraz usunięciu awarii uzupełnić wodę do wymaganej ilości.
 • Do rozpalania i obsługi kotła nie wolno przystępować przed szczegółowym zapoznaniem się z dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami dotyczącymi urządzenia i obsługi kotłowni niskotemperaturowej.
 • Obsługi kotła nie wolno powierzać osobom nieletnim lub nietrzeźwym.
 • Wszelkie poważniejsze naprawy kotła należy powierzać fachowcom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 • Instalacja elektryczna motoreduktora, dmuchawy, pompy wodnej i regulatora powinna być wykonana przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. Wszelkie połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji producentów tych urządzeń oraz zgodnie z przepisami i normami branżowymi w tym zakresie.
 • Przewody elektryczne powinny być ułożone tak aby wykluczyć możliwość ich nadmiernego nagrzewania podczas obsługi i eksploatacji kotła.
 • Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych i kabli powinny być natychmiast usuwane. Nie wolno dopuszczać do zawilgocenia lub zalania kabli i instalacji elektrycznej kotła. Jeśli nastąpi taka sytuacja należy odłączyć zasilanie elektryczne do czasu dokładnego wysuszenia.
 • Nie wolno obsługiwać kotła, urządzeń elektrycznych i regulatora temperatury mokrymi rękami.
 • Podczas pracy kotła pokrywa zbiornika paliwa powinna być szczelnie zamknięta. Nie wolno dopuszczać do utraty szczelności także innych elementów zespołu zasilania (np. okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa).
 • Na elementach kotła i zespołu zasilającego nie układać i nie wieszać żadnych przedmiotów ani części garderoby. Dotyczy to szczególnie elementów ruchomych sprzęgła.
 • Nie wolno opierać się na elementach sprzęgła podczas pracy kotła (ruch obrotowy wałka jest powolny, co może dawać złudzenie braku zagrożenia).
 • Nie wolno we własnym zakresie wprowadzać żadnych zmian w instalacji i konstrukcji kotła.

Transport

Kotły S8WC przystosowane są do transportu na palecie drewnianej. Załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie kotłów powinny być wykonane z należytą ostrożnością. Podczas transportu niedopuszczalne jest przewracanie kotłów, lub poddawanie ich gwałtownym wstrząsom i uderzeniom. Wyposażenie, dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne z wraz kuponami reklamacyjnymi umieszczone są w komorze paleniskowej, a drzwiczki zabezpieczone plombą firmową. Zespół zasilająco-sterujący ( za wyjątkiem sterownika, który jest zamocowany na pokrywie górnej ) znajduje się w oddzielnym opakowaniu. Rozpakowanie kotła z firmowego opakowania zaleca się dokonać na miejscu przeznaczenia bezpośrednio przed montażem do instalacji

Gwarancja

Producent udziela czteroletniej gwarancji na kocioł liczonej od daty jego zakupu. W tym okresie wszelkie wady i usterki fabryczne usuwane są na koszt gwaranta. Jeśli naprawa wadliwego kotła nie jest możliwa, wówczas producent przewiduje możliwość bezpłatnej wymiany na nowe sprawne urządzenie. Po upływie okresu gwarancyjnego producent zapewnia odpłatny serwis włącznie z remontem kapitalnym kotła. Zależnie od zakresu naprawy może być ona wykonana u użytkownika lub w zakładzie producenta.
Zespół zasilająco-sterujący kotła objęty jest oddzielną gwarancją jego producenta.

Certyfikaty - opis

Kocioł posiada certyfikat IchPW.

zobacz cartyfikat 1 zobacz cartyfikat 2

Producent

SMO OGNIWO
ul. Tumidajskiego 3
38-340 BIECZ
www.ogniwobiecz.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz