KW EKOCENTR. Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym

Tagi:

Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym. Kocioł KW-Ekocentr znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp. Kocioł retortowy typu KW-EKOCENTR przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413. Może funkcjonować zarówno w układzie grawitacynym zasadniczym jak i pompowym. Kocioł może być użytkowany w systemach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Do pobrania

Zadaj pytanie

Kocioł retortowy typu KW-EKOCENTR przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413. Może funkcjonować zarówno w układzie grawitacynym zasadniczym jak i pompowym. Kocioł może być użytkowany w systemach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przeznaczony jest do pracy w układach gdzie temperatura cieczy zasilającej nie przekracza 95ºC, a ciśnienie wynosi do 0,2 Mpa.

Kocioł KW-Ekocentr znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Opisywana jednostka podobnie jak wszystkie kotły z paleniskiem retortowym charakteryzuje się wysoką wydajnością. Zastosowanie automatyki znacznie redukuje niezbędne czynności obsługowe. Dosypywanie paliwa odbywa się zależnie od potrzeb raz na dzień lub raz na kilka dni. Palenisko spala dokładnie taką porcję węgla jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym. Spalanie w tym kotle jest praktycznie bezdymne, a sprawność przekracza 82%. Oszczędność węgla wynosi 40% w stosunku do zwykłych kotłów. Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest kilkakrotnie mniejsza w stosunku do dopuszczalnej.

Producent oferuje dwa typu kotłów retortowych:

 • KW-EKOCENTR - model z palnikiem retortowym.
 • KW-EKOCENTR U - model z palnikiem retortowym i dodatkowym rusztem. Zastosowanie dodatkowego rusztu umożliwia awaryjną pracę kotła np. w przypadku uszkodzenia podajnika ślimakowego, dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej itp. Podczas pracy z dodatkowym rusztem można spalać inne paliwa niż wymagane dla palnika retortowego

Opcjonalnie producent oferuje sterownik z regulatorem pokojowym umożliwiającym programowanie nastaw temperatury w systemie tygodniowym.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
15 1,5 1150 280 3-7 dni do 84 do 120  
700
1030
25 3 1390 420 3-7 dni do 84 do 200  
830
1090
38 4 1440 670 3-7 dni do 84 200-320  
930
1220
50 5 1590 670 3-7 dni do 84 320-450  
1020
1250
75 7 1860 1150 3-7 dni do 84 450-700  
1250
1470
100 10 1860 1750 3-7 dni do 83 700-1000  
1580
2690
150 14 1930 1950 3-7 dni do 83 1000-1300  
1670
2810
200 17 1950 2500 3-7 dni do 83 1300-1500  
1700
2850

Zalecane paliwo

Zalecanym paliwem jest ekoret - dostępny w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Lp.WyszczególnienieJedn.                
1.Znamionowa moc cieplna kW 1525385075100150200
2.Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,5 3 4 5 7 10 14 17
3.Wielkość powierzchni grzewczej m2 do 120 do 200 200-320 320-450 450-700 700-1000 1000-1300 1300-1500
4. >Sprawność cieplna %

84

84

84

84

83 83 83 83
5.Max temp wody st.C 95 95 95 95 95 95 95 95
6.Ciśnienie robocze max MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
7.Zużycie paliwa max kg/h 2 3,5 5,5 7,5 11,5 17 25 32
8.Pojemność zasobnika paliwa kg

60

170

230

230

230

270

270

270

9.Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25 25 25 25-35 25-35 25-35
10.Wymagany przekrój otworu komina cm2 400 400 400/540 400/540 540/720/1080 650 750 950
11.Wymagana wys. komina m 5 5 7/5 7/5 15/10/5 8 9,5 11
12.Pojemn. wodna kotła dm3 65 110 200 270 425 650 815 1100
13.Wymiary czopucha mm 140 163 190 190 256 250x260 300x315 320x320
14.Średnica zasilania i powrotu " 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2
15.Masa kotła kg 280 420 670 795 1150 1750 1950 2500
16.Pobór mocy wentylatora W 80 80 80 80 370 370 550 550
17.Napięcie zasilania V 220 220 220 220 220 220 380 380
Znamionowa moc cieplna   kW 1525385075100150200
Wymiary podstawowe zestawuA mm 470 350 630 650 840 1025 1145 1160
B mm 1150 1390 1440 1590 1860 1860 1930 1950
C mm 700 830 930 1020 1250 1580 1670 1700
D mm 1030 1090 1220 1250 1470 2690 2810 2850
E mm 1150 1380 1420 1450 1550 1400 1500 1500
F mm 370 370 400 400 500 810 810 810
G mm 850 1075 1075 1450 1550 1470 1500 1520
J mm 80 125 120 110 110 330 370 400
K mm 560 565 550 560 755 940 1070 1080
L mm 450 695 755 905 960 760 670 680
d mm 42 42 42 42 57 63,5 63,5 63,5
Schemat kotła KW EKOCENTR (15 - 200 kW) wraz z wymiarami

Paliwo

Paliwo dla kotła z palnikiem retortowym powinno spełniać następujące parametry:

 • asortyment groszek energetyczny 31.2
 • granulacja 5-25 mm
 • niskie pęcznienie
 • wilgotność do 15%
 • zawartości miału do 10%
 • zawartość popiołu 4-8%
 • temperatura stapiania popiołu pow. 1150º C. 
 • zawartość części lotnych 28-40%.

Stosowanie właściwego gatunku paliwa jest bardzo ważne ze względu na bezawaryjną pracę kotła. Użytkowanie węgla o innych parametrach niż zalecane lub zawierającego zanieczyszczenia (np. kawałki drewna lub metalu ) może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu podajnika.
Wykorzystując dodatkowy ruszt (jeśli kocioł jest w niego wyposażony) można spalać inne paliwa niż wymagane dla palnika retortowego - np. polana drewniane.

Zasilanie

Kocioł KW-EKOCENTR zasilany jest energią elektryczną 230V. Wymagane jest podłączenie do gniazdka z uziemieniem oraz bezpiecznikiem 6A. Praca kotła zabezpieczona jest bezpiecznikiem bezzwłocznym 2A. Silnik motoreduktora posiada dodatkowy wewnętrzny wyłącznik termiczny.

Instalacja kominowa

Wymagania dotyczące wysokości komina oraz jego przekroju poprzecznego uzależnione są od mocy zastosowanego kotła. Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli charakterystyka techniczna. Stan techniczny i właściwe parametry przewodu kominowego powinny być pisemnie potwierdzone przez uprawnionego kominiarza.

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać normy PN-87/B-02411. Jednym z najważniejszych warunków poprawnej pracy kotła jest zapewnienie właściwej wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu, gdzie pracuje kocioł nie wolno stosować wyciągowej wentylacji mechanicznej.

Podstawowe wymagania dotyczące wentylacji pomieszczenia kotłowni w/g producenta:

 • kanał nawiewny o przekroju minimum 21cm x 14cm osłonięty kratką lub siatką z wlotem ok 15 cm nad podłogą. 
 • kanał wywiewny o przekroju minimum 21 cm x 14 cm z otworem pod sufitem.

Ustawienie kotła w pomieszczeniu powinno zapewnić jego wygodną obsługę. Kocioł należy umieścić w odległości 0,5-0,6 metra od przewodu kominowego. Posadzka w kotłowni powinna być niepalna, a wytrzymałość podłoża musi być obliczona na odpowiednie obciążenie.

Kocioł jest konstrukcją spawaną z blachy i rur stalowych gat. St3s. Korpus wodny wykonano z blach stalowych spawanych elektrycznie, a połączenia sąsiadujących ścian wzmocniono zespórkami.   

Komora paleniskowa posiada kształt prostopadłościanu. W jej wnętrzu umieszczono samooczyszczające się palenisko retortowe , nad którym zawieszona jest płyta promiennikowa. Proces spalania można kontrolować poprzez drzwiczki wziernikowe usytuowane w przedniej części kotła.

Komora popielnikowa znajdująca się bezpośrednio pod paleniskiem retortowym wyposażona jest w skrzynię na popiół. Dostęp do skrzyni umożliwiają drzwiczki popielnikowe.

Dostarczanie powietrza do paleniska retortowego odbywa się za pośrednictwem wentylatora nadmuchowego. Obok korpusu kotła znajduje się zasobnik na paliwo. Podczas pracy kotła węgiel dostarczany jest do paleniska automatycznie za pomocą motoreduktora.

Dozowanie paliwa oraz powietrza niezbędnego do spalania obsługuje sterownik mikroprocesorowy, dzięki któremu użytkownik może zaprogramować pracę kotła uwzględniając zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie.

Urządzenie sterujące współpracuje z czujnikiem temperatury pokojowej, czujnikiem temperatury zewnętrznej, pompą obiegową i napędem wspomagania MK. Sterownik dodatkowo wyposażono w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła w razie przekroczenia temperatury 950C. Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia sterownika współpracującego z regulatorem temperatury w systemie tygodniowym.

Z boku w dolnej tylnej części kotła znajduje się otwór wyczystny umożliwiający okresowe czyszczenie kanałów dymnych.

Korpus kotła obłożony jest izolacją cieplną wykonaną z wełny mineralnej w kasetach z blach stalowych.

W wersji z dodatkowym rusztem (KW-EKOCENTR U) kocioł posiada nieco inną budowę wymiennika, dodatkowe drzwiczki wsypowe i miarkownik ciągu na drzwiczkach popielnikowych. 

Rozpalanie

Rozpalanie kotła można rozpocząć po skontrolowaniu czy w instalacji znajduje się wymagana ilość wody. Podczas niskich temperatur należy upewnić się czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w przewodzie łączącym kocioł z naczyniem wzbiorczym nie uległa zamrożeniu. Jeśli nastąpiła taka sytuacja wówczas nie wolno rozpalać kotła przed roztopieniem lodu.

W celu rozpalenia kotła należy wykonać następujące czynności:

 • Napełnić do połowy zbiornik paliwa odpowiednim węglem 
 • Otworzyć drzwiczki popielnikowe 
 • Włączyć silnik podajnika i poczekać do momentu aż w palenisku na wysokości otworów nadmuchowych ukaże się węgiel 
 • Umieścić na węglu podpałkę lub papier. Następnie przysypać drobnymi kawałkami drewna i podpalić. Po rozpaleniu obłożyć podpałkę węglem. 
 • Przesłonić otwór dolotowy powietrza (np. kartką papieru). Włączyć wentylator i zamknąć drzwiczki popielnika. W miarę rozpalania węgla zwiększać dopływ powietrza odsłaniając otwór dolotowy. 
 • Po uzyskaniu stabilnego płomienia ustawić żądaną temperaturę pracy kotła i przełączyć sterownik na pracę automatyczną. 
 • Nastawić żądaną temperaturę pracy (zazwyczaj 60-80ºC).

Nie należy nastawiać temp. poniżej 56ºC.

Producent nie zaleca dokonywać na sterowniku żadnych zmian w nastawch podawania węgla i częstości cykli.

Praca

Uzupełnianie paliwa należy wykonywać zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość nie mniej niż 30 cm od dna zbiornika. Po dosypaniu paliwa, należy pamiętać o szczelnym zamknięciu pokrywy zasobnika. W trakcie pracy kocioł zabezpieczony jest przed przegrzaniem. W przypadku braku zasilania lub cofnięcia się żaru do zasobnika z węglem sterownik wyłącza cały układ. Podczas pracy w trybie z dodatkowym rusztem (dotyczy modelu KW-EKOCENTR U) proces spalania należy regulować ręcznie przepustnicą powietrza lub za pomocą miarkownika ciągu.

Wyłączanie

Zatrzymanie pracy wykonuje się poprzez odłączenie zasilania zespołu sterującego. Wygaszenie paleniska retortowego następuje samoczynnie. W przypadku konieczności awaryjnego zatrzymania kotła należy odłączyć zasilanie zespołu sterującego, usunąć żar z paleniska retortowego oraz otworzyć klapę kominową i wszystkie drzwiczki kotła. Na okres przerwy letniej należy oczyścić kocioł oraz pozostawić otwartą klapę kominową i wszystkie drzwiczki.

Zakłócenia pracy

Typowe niedomagania kotła objawiają się głównie spadkiem jego mocy cieplnej lub nieszczelnością układu grzewczego. Poniżej przedstawiono najczęstsze przyczyny niesprawności pracy kotła i środki zaradcze:

Niedostateczny ciąg kominowy

Sprawdzić i usunąć ewentualne nieszczelności komina, czopucha, drzwiczek kotła lub otworu wyczystnego. Oczyścić komin.

Zła jakość paliwa

W trybie pracy z użyciem palnika retortowego bezwględnie używać węgla zgodnego z zaleceniami producenta (patrz wymagania).

Zanieczyszczenie kanałów konwekcyjnych kotła

Wyczyścić kanały kotła z sadzy i pyłów przez otwór wyczystny.

Brak dopływu wystarczającej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni

Umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny.

Nieszczelność połączeń króćców kotła z instalacją

Sprawdzić połączenia i usunąć nieszczelność

Nieszczelność kotła

W przypadku gromadzenia się wody w dolnej części kotła sprawdzić czy nie ma pęknięć spoin. Jeśli zostanie stwierdzony wyciek wody z korpusu należy powiadomić peroducenta.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie sprawności kotła wymaga okresowego czyszczenia . Należy systematycznie usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania , kanałów przewodu konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha . W zakres czyszczenia kotła wchodzi również okresowe, zależnie od potrzeb, usuwanie popiołu ze skrzynki popielnika oraz czyszczenie dna kotła z resztek rozsypanego popiołu. Podczas pracy kotła palenisko oczyszcza się z popiołu samoczynnie. Obsługa ogranicza się do opróżniania skrzyni popielnikowej raz na jeden do czterech dni. W razie zawieszenia się kawałka żużla między ścianą kotła, a palnikiem należy usunąć go pogrzebaczem.

Zasady BHP

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotła jest wykonanie instalacji zgodnie z wymogami obowiązujących norm.

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej określonego w instrukcji obsługi.
 2. Do obsługi kotła używać rękawic oraz okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. W czasie otwierania drzwiczek stawać z boku odsłanianych otworów.
 4. Utrzymywać porządek w kotłowni.
 5. Przy pracach związanych z obsługą kotła stosować lampy przenośne zasilane napięciem nie większym niż 24 V.
 6. Dbać o właściwy stan techniczny kotła i układu. Szczególnie zwracać uwagę na sprawność instalacji wodnej oraz szczelność zamknięć kotła, czopucha i komina. 
 7. W okresie zimowym nie stosować przerw w pracy kotła, których czas trwania mógłby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części.
 8. Czyszczenie kotła z sadzy i pyłów należy wykonywać podczas postoju kotła.
 9. Nie wolno rozpalać kotła za pomocą cieczy łatwopalnych.
 10. W razie usterki instalacji i braku wody w kotle należy zatrzymać awaryjnie pracę kotła. Niedopuszczalne jest uzupełnianie instalacji zimną wodą w trakcie pracy kotła.
 11. Przy większych ubytkach wody w sezonie grzewczym i konieczności częstego jej uzupełniania należy sprawdzić czy średnice wewnętrzne rur bezpieczeństwa nie zostały zmniejszone na skutek osadzenia się kamienia kotłowego.
 12. Podczas niskich temperatur upewnić się czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w przewodzie łączącym kocioł z naczyniem wzbiorczym nie ulega zamrożeniu. W tym celu należy dopuścić wodę do kotła do momentu uzyskania przelewu rurą przelewową z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku drożności rur bezpieczeństwa zabrania się rozpalania kotła.

Transport

Kocioł należy transportować w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy pomocy podnośników mechanicznych. Nie wolno podnosić kotła poprzez zaczepianie lin o wystające elementy np. drzwiczki, rączki, śruby ponieważ może to doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia kotła.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na poszczególne podzespoły:

 • kocioł - 36 miesięcy od daty zakupu
 • podajnik, wentylator i regulator - 12 miesięcy od daty zakupu

Certyfikaty

Certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."),

Badania emisyjno-energetyczne kotłów zostały przeprowadzone w placówkach:

zobacz cartyfikat

Producent

EKOCENTR PPHU
Piekarzew 26
63-300 Pleszew
www.ekocentrpphu.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz