HEF EKO - PLUS UNIWERSALNY. Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym oraz dodatkowym paleniskiem rusztowym

Tagi:
HEF EKO - PLUS UNIWERSALNY. Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym oraz dodatkowym paleniskiem rusztowym

Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym oraz dodatkowym paleniskiem rusztowym

Urządzenie znajduje zastosowanie w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rolniczego, użyteczności publicznej itd.

Zadaj pytanie

Kocioł retortowy typu EKO - PLUS UNIWERSALNY przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/02413. Producent zaleca stosowanie urządzenia w układzie pompowym. Kotcioł może być użytkowany w systemach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przeznaczony jest do pracy w układach gdzie temperatura cieczy zasilającej nie przekracza 950C, a ciśnienie wynosi do 0,2 Mpa. Kocioł nie podlega rejestracji UDT.

Urządzenie znajduje zastosowanie w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rolniczego, użyteczności publicznej itd.

Opisywana jednostka podobnie jak wszystkie kotły z paleniskiem retortowym charakteryzuje się wysoką wydajnością. Zastosowanie automatyki znacznie redukuje niezbędne czynności obsługowe. W przypadku domowych układów c.o. uzupełnianie paliwa i usuwanie popiołu odbywa się raz na 1 do 4 dni. Palenisko spala dokładnie taką porcję węgla jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym. Spalanie w tym kotle jest praktycznie bezdymne, a sprawność przekracza 82%. Oszczędność węgla wynosi 40% w stosunku do zwykłych kotłów. Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest kilkakrotnie mniejsza w stosunku do dopuszczalnej.

Kocioł EKO - PLUS UNIWERSALNY różni się od modelu EKO - PLUS nieco inną konstrukcją wymiennika i jest dodatkowo wyposażony w palenisko rusztowe, które umożliwia pracę w sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie zespołu zasilająco-sterującego, brak zasilania lub brak odpowiedniego paliwa).

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
18     410 3-7 dni do 87    
 
 
25 2,8 1180 458 3-7 dni do 87 do 180  
850
1050
38 4,16 1250 650 3-7 dni do 87 180 - 300  
950
1300
50 5,5 1480 678 3-7 dni do 87 300 - 430  
950
1300

Zalecane paliwo

Zalecanym paliwem jest ekoret - dostepny w naszych punktach sprzedazy.

Szczegółowa charakterystyka techniczna

EKO PLUSJedn.253850
Moc cieplna kotła kW 253850
Szerokość cm 105 130 130
Głębokość cm 86 96 96
Wysokość* cm 115 125 145
Wymagany ciąg kominowy Pa 20 22 25
Zużycie paliwa** kg/h 3,9 5,9 7,8
Średnia sprawność cieplna % 82 (max 87) 82 (max 87) 82 (max 87)
Pojemność zasobnika paliwa kg 140 200 200
Pojemność wody w kotle dm3 75 105 130

* Odległość góry kotła od sufitu powinna wynosić min. 1 m

** Zużycie paliwa przy ciągłym poborze nominalnym

Paliwo

Paliwem dla kotłów typu EKO - PLUS jest węgiel kamienny typu 32.1 i 32.2 (handlowa nazwa: EKO-groszek, ekoret lub groszek).

Charakterystyka wymaganego paliwa:

 • granulacja 5-25 mm
 • wilgotność do 15%
 • zawartość popiołu do 4-8%
 • temp. stapiania popiołu pow.1150°C
 • niskie pęcznienie
 • zawartość miału do 10%
 • średnia do wysokiej zawartość części lotnych

Stosowanie właściwego gatunku paliwa jest bardzo ważne z punktu widzenia bezawaryjnej pracy kotła. Użytkowanie węgla o innej granulacji niż zalecana, lub zawierającego zanieczyszczenia (np. kawałki drewna lub metalu ) może doprowadzić do zablokowania mechanizmu podajnika i w konsekwencji poważnej awarii kotła.

Podczas pracy z wykorzystaniem dodatkowego paleniska rusztowego producent zaleca stosować polana drewniane o wilgotności do 15%. Dopuszczalne jest również spalanie węgla.

Zasilanie

Kotły retortowe EKO - PLUS UNIWERSALNY zasilane są energią elektryczną 230V. Wymagane jest gniazdo z bolcem uziemiającym zabezpieczone bezpiecznikiem szybkim 6 A.;

W przypadku korzystania z paleniska rusztowego kocioł należy odłączyć od gniazdka sieciowego.

Instalacja kominowa

Kotły retortowe EKO - PLUS UNIWERSALNY zasilane są energią elektryczną 230V. Wymagane jest gniazdo z bolcem uziemiającym zabezpieczone bezpiecznikiem szybkim 6 A.

W przypadku korzystania z paleniska rusztowego kocioł należy odłączyć od gniazdka sieciowego.

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać normy PN-87/B-02411. Jednym z najważniejszych warunków jest zapewnienie właściwej wentylacji konwekcyjnej.

Podstawowe wymagania dotyczące wentylacji pomieszczenia kotłowni w/g producenta:

 • kanał nawiewny o przekroju 21cm x 14cm z otworem umieszczonym nad podłogą 
 • kanał wywiewny o przekroju 21 cm x 14 cm z otworem pod sufitem.

Kocioł jest konstrukcją spawaną z blachy stalowej gat. St3S. Płaszcz wodny od strony oddziaływania spalin wykonano z blachy o gr. 5,8 mm, natomiast zewnętrzny z blachy 4,5 mm. We wnętrzu kotła zamontowano wymiennik płytowy oraz samoczyszczące palenisko retortowe.

Dodatkowe palenisko rusztowe znajduje się nad palnikiem retortowym i wyłożone jest cegłą szamotkową. Jego obsługę umożliwiają drzwiczki rewizyjne zamocowane na przedniej ścianie kotła. Umieszczone poniżej drzwiczki popielnikowe wyposażone są w przepustnicę powietrza pierwotnego.

Z boku kotła znajduje się szczelnie zamykany zbiornik paliwa. Podczas pracy automatycznej węgiel dozowany jest do paleniska retortowego za pomocą podajnika ślimakowego, a powietrze do przestrzeni spalania dostarczane jest za pośrednictwem wentylatora elektrycznego. Zautomatyzowanym układem steruje urządzenie mikroprocesorowe Geco G-402-2. Układ został wyposażony w system ochrony przed skutkami awarii zasilania, oraz innymi różnego rodzaju zakłóceniami. Z zewnątrz kocioł posiada warstwę izolacyjną i pokryty jest blachą lakierowaną.

Schemat przedstawiający budowę kotła HEF EKO - PLUS UNIWERSALNY

Rozpalanie

Rozpalanie kotła można rozpocząć po skontrolowaniu czy w instalacji znajduje się wymagana ilość wody. Podczas niskich temperatur należy upewnić się czy woda w naczyniu zbiorczym oraz w przewodzie łączącym kocioł z naczyniem zbiorczym nie uległa zamrożeniu. Gdyby nastąpiła taka sytuacja wówczas nie wolno rozpalać kotła przed roztopieniem lodu za pomocą dostępnych źródeł ciepła.

Rozpalanie palnika retortowego:

 • Napełnić do połowy zbiornik paliwa odpowiednim węglem. 
 • Włączyć silnik podajnika do chwili aż w palenisku na wysokości otworów nadmuchowych ukaże się węgiel 
 • Umieścić na węglu podpałkę lub papier. Następnie przysypać drobnymi kawałkami drewna i podpalić. 

Po rozpaleniu obłożyć podpałkę węglem.

 • Przesłonić otwór dolotowy powietrza. Włączyć wentylator i zamknąć drzwiczki popielnika. W miarę rozpalania węgla zwiększać dopływ powietrza odsłaniając otwór dolotowy. 
 • Po uzyskaniu stabilnego żaru ustawić żądaną temperaturę pracy kotła i przełączyć sterownik na pracę automatyczną. Nie należy nastawiać temperatury poniżej 56ºC.

Rozpalanie dodatkowego paleniska rusztowego:

 • Wyłączyć zasilanie sterowania automatycznego z gniazdka sieciowego.
 • Położyć na ruszcie papier oraz drobne kawałki drewna.
 • Rozpalić ogień.
 • Po ustabilozowaniu płomienia zasypać drewnem całą przestrzeń nad rusztem i zamknąć drzwiczki rewizyjne. Uwaga. Nie wolno użytkować równocześnie paleniska retortowego i rusztowego. Po zakończeniu pracy na dodatkowym palenisku rusztowym, a przed pracą w systemie automatycznym należy oczyścić palenisko rusztowe.

Praca

Uzupełnianie paliwa należy wykonywać co kilkanaście do kilkudziesięciu godzin w zależności od temperatury zewnętrznej i własnych potrzeb. Poziom węgla w zasobniku powinien wynosić nie mniej niż 30 cm od dna zbiornika. Podczas normalnej pracy kotła pokrywa zbiornika paliwa powinna być szczelnie zamknięta . Na sterowniku elektronicznym nie należy zmieniać ustawień parametrów kotła poza nastawem temperatury.
Gdy korzystamy z paleniska rusztowego wówczas regulację spalania należy regulować poprzez odpowiednie ustawienie klapy kominowej oraz przepustnicy powietrza umieszczonej na drzwiczkach popielnikowych.

Wyłączanie

Zatrzymanie pracy kotła następuje poprzez odłączenie zasilania zespołu sterującego. Wygaszenie paleniska retortowego następuje samoczynnie.

W przypadku konieczności awaryjnego zatrzymania kotła należy odłączyć zasilanie zespołu sterującego, usunąć żar z paleniska retortowego oraz otworzyć klapę kominową i wszystkie drzwiczki kotła.
Dokładne czyszczenie kotła podczas sezonu grzewczego należy przeprowadzać co 30 do 60 dni, w zależności od rodzaju stosowanego paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotła.

Zakłócenia pracy

Typowe objawy niesprawności - przyczyny i środki zaradcze

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury

 • Sprawdzić i usunąć ewentualne nieszczelności komina, czopucha, drzwiczek kotła lub otworów wyczystnych. Oczyścić komin. 
 • Zła jakość paliwa. Używać wyłącznie węgla groszku
 • Zanieczyszczenie kanałów konwekcyjnych. Oczyścić kanały kotła z sadzy przez górny otwór wyczystny oraz wybrać ją przez dolny otwór wyczystny.
 • Brak dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni. Umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny.
 • Zamknięta klapa kominowa.

Z kotła wydostaje się woda

W trakcie pierwszego rozpalania kotła może nastąpić tzw. pocenie, które ustępuje po uzyskaniu wyższej temperatury palenia. W przypadku stwierdzenia przecieku kotła, jeżeli woda zbiera w się w dolnej części należy przede wszystkim sprawdzić szczelność połączeń króćców z instalacją. Jeśli jest ona prawidłowa należy pisemnie powiadomić producenta.

Podajnik ślimakowy nie podaje paliwa do palnika

 • Zablokowany podajnik - wymontować ślimak z podajnika, usunąć niepotrzebny przedmiot oraz węgiel i po zmontowaniu uruchomić kocioł zwracając uwagę na czystość paliwa.
 • Uszkodzone zabezpieczenie spustowe podajnika - wymienić zabezpieczenie na nowe oraz postępować jak przy zablokowanym podajniku.

Z kotła wydostają się spaliny

 • Sprawdzić czystość kanałów konwekcyjnych oraz przewodu kominowego.
 • Sprawdzić otwarcie klapy kominowej.
 • Sprawdzić ciąg kominowy.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie sprawności kotła wymaga okresowego czyszczenia . Należy systematycznie usuwać sadzę i osady smoliste ze ścian komory spalania , kanałów przewodu konwekcyjnego, przewodów dymowych i czopucha . W zakres czyszczenia kotła wchodzi również okresowe - zależnie od potrzeb - usuwanie popiołu ze skrzynki popielnika oraz czyszczenie dna kotła z resztek rozsypanego popiołu.

Zasady BHP

Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze kotła

 • Wszelkie prace przy obsłudze kotła należy wykonywać w rękawicach.
 • Podczas czyszczenia kotła należy dobrze przewietrzyć kotłownię.
 • Czyszczenie z popiołu i sadzy wykonywać przy maksymalnie otwartej klapie kominowej.

Transport

Kotły EKO - PLUS dostarczane są w całości lub w zespołach. Kotły należy transportować w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy pomocy podnośników mechanicznych.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na poszczególne podzespoły kotła

 • wymiennik retortowy - 36 miesięcy od daty zakupu
 • ślimak zespołu podajnika paliwa, sterownik, wentylator, motoreduktor - 24 miesiące od daty zakupu

Nabywcy przysługuje prawo wymiany kotła na nowy, jeżeli po trzech dokonanych naprawach wykazuje on nadal wadliwe działanie przy zachowaniu wszystkich wskazówek Dokumentacji Techniczno Ruchowej.

Certyfikaty

Kocioł posiada certyfikat IchPW. - zobacz certyfikat

Producent

HEF - Wytwórnia kotłów grzewczych
ul Oleska 104
42-700 Lubliniec
www.hef.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz