EKO ZGODA (18 - 80 kW)

EKO ZGODA (18 - 80 kW)

Kotły Eko Zgoda należą do grupy stałopalnych kotłów wodnych, niskotemperaturowych. Mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach wodnych (grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym) systemu otwartego posiadających zabezpieczenie zgodne z wymogami PN-91/B – 02413 dotyczącymi zabezpieczenia ogrzewań wodnych systemu otwartego. Kotły te znajdują zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonów handlowych bądź usługowych, warsztatów rzemieślniczych, garaży itp.

Zadaj pytanie

Kotły EKO – ZGODA należą do grupy stałopalnych kotłów wodnych, niskotemperaturowych. Mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach wodnych (grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym) systemu otwartego posiadających zabezpieczenie zgodne z wymogami PN-91/B – 02413 dotyczącymi zabezpieczenia ogrzewań wodnych systemu otwartego. Kotły te znajdują zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonów handlowych bądź usługowych, warsztatów rzemieślniczych, garaży itp.

Zalety kotłów:

 • pełna automatyka pracy kotła,
 • możliwość zastosowania regulatora pokojowego,
 • możliwość całorocznej współpracy z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową,
 • łatwa obsługa i konserwacja,
 • ekonomiczne i ekologiczne spalanie,
 • wysoka sprawność energetyczna.
Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
18 1,8 1050 330 kg   84 130-180 m²  
900
1200
28 2,8 1150 400 kg   84 200-280 m²  
1150
1250
43 4,3 1250 430 kg   84 310-430 m²  
1070
1300
60 6,0 1400 580 kg   84 430-600 m²  
1170
1370
80 8,0 1500 710 kg   84 570-800 m²  
1250
1450

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: ekoret - dostępny w naszych punktach sprzedaży.

Charakterystyka techniczna

WyszczególnienieJednostka1828436080
Moc znamionowa kW 18 28 43 60 80
Powierzchnia grzewcza m2 1,8 2,8 4,3 6,0 8,0
Sprawność % 84
Ciśnienie dopuszczalne MPa 0,2
Pojemność wodna l 60 70      
Zalecana temperatura wody oC 55-85
Minimalna temp. wody na powrocie oC 50
Wymagany ciąg spalin Pa 25 25 30 30 35
Przekrój komina cm2 400 540
Minimalna wysokość komina m b 10
Zasilanie V/Hz 230V/50Hz
Pobór energii elektrycznej W 238 238 238 368 368
Izolacje elektryczne   JP 20
Wymagany ciąg spalin   Węgiel kamienny 32.1 sortymentu GROSZEK
Szerokość mm 1200 1250 1300 1370 1450
Wysokość mm 1050 1150 1250 1400 1500
Głębokość mm 900 1150 1070 1170 1250
Masa kotła Pa 330  
Pojemność zasobnika kg 165  

Paliwo

Paliwem podstawowym do spalania w kotłach „EKO – ZGODA” jest węgiel kamienny do celów energetycznych typu ekogroszek lub ekoret.

Człon tylny to dwuciągowa konstrukcja konwekcyjnego wymiennika, która pozwala skutecznie odbierać ciepło ze strumienia spalin. Spaliny przepływając w kotle dwukrotnie zmieniają kierunek i prędkość.W pierwszym ciągu członu tylnego spaliny przepływają w dół a po zmianie kierunku w górnej części kotła doprowadzane są do czopucha umieszczonego w tylnej ścianie. Nawrót spalin w dolnej części tego członu umożliwia skuteczne wytrącanie unoszonego pyłu i osadzanie go w dolnej komorze nawrotnej wyposażonej w drzwiczki wyczystkowe. Drugi człon stanowi palnik retortowy wraz z podajnikiem ślimakowym wymiennika z lewej bądź prawej strony kotła.

W skład palnika retortowego wchodzą:

 

 • urządzenie retortowe ślimakowe
 • zbiornik na paliwo
 • sterownik
 • wentylator
 • motoreduktor napędzający ślimak
 • regulowany wspornik palnika

Palnik działa w ten sposób, że paliwo z zasobnika jest podawane za pomocą ślimaka umieszczonego w rurze stalowej i napędzanego motoreduktorem. Paliwo doprowadzane jest do retorty. W jej górnej części paliwo ulega spalaniu. Przez odpowiednie otwory dopływa potrzebne powietrze dostarczane przez wentylator nadmuchowy. Pracą wszystkich tych urządzeń steruje sterownik elektroniczny.Podstawowymi parametrami, które możemy nastawić na streowniku są:

 • temperatura wody na wyjściu
 • czas pracy i przerwy podajnika paliwa
 • czas opóźnienia wyłączenia wentylatora
 • czas podtrzymywania
 • temperatura załączania pompy obiegowej

Rozpalanie

Przed przystąpieniem do rozpalenia kotła należy sprawdzić sprawność wszystkich połączeń , szczególnie elektrycznych. Rozpalenie powinno sięodbyć po upewnieniu, że w instalacji jest dostateczna ilość wody, oraz czy nie zamarzła woda w instalacji. Należy zasypać zasobnik paliwem i zamknąć szczelnie pokrywą. Następnie włączamy podajnik do chwili, aż paliwo dojdzie do palnika. Wyłączamy podajnik i na paliwie w retorcie rozpalamykilka kawałków drewna. Kiedy drewno dobrze się rozpali, obłożyć go węglem, zamknąć drzwiczki i włączyć dmuchawę. Po uzyskaniu stabilnego żaru przełączyć sterownik na pracę automatyczną. W tym momencie pracuje wentylator i dozownik.Ustawić żądaną temperaturę, od tego momentu kocioł pracuje automatycznie. Po osiągnięciu nastawionej temperatury kocioł będzie pracował automatycznie w funkcji przepalania(podtrzymania), aż do momentu kiedy temperatura obniży się na tyle, aby automat właczył ponownie dozownik paliwa i wentylator.

Praca

Paliwo należy dosypywać okresowo napełniając cały zasobnik. Należy zwracać uwagę na szczelne zamykanie pokrywy zasobnika. Uszkodzenie uszczelki lub nie domknięcie pokrywy, może powodować cofnięcie się spalin do zbiornika i na kotłownię.Należy zadbać o to, aby paliwo w zasobniku było na bieżąco uzupełniane. Minimalna ilość paliwa w zbiorniku to warstwa o grubości ok. 40mm od dna zbiornika.W przypadku mniejszej warstwy może nastąpić pylenie w zbiorniku. Popiół z paleniska retortowego samoczynnie opada do popielnika, gdzie znajduje się szuflada na popiół. Czasami może sie zdarzyć, że kawałek żużla zawiesi się miedzy ścianką a retortą, należy go zepchnąć pogrzebaczem do popielnika. W początkowym okresie palenia a także po każdej dostawie opału sprawdzać prawidłowość spalania i w razie potrzeby korygować ustawienia regulatora. Ze względu na trwałość kotła zaleca się, aby kocioł pracował na temp. powyżej 55oC, a temp.powrotu wody nie była niższa od 50oC. W tym celu w instalacji należy stosować zawór mieszający.

Regulator spełnia następujące:

 • utrzymuje zaprogramowaną temperaturę wody na kotle
 • nie dopuszcza do wygaśnięcia płomienia
 • zabezpiecza układ przed doprowadzeniem wody do wrzenia
 • samoczynnie wygasza kocioł w przypadku cofnięcia ognia do rury podajnika
 • umożliwia współpracę z regulatorem pokojowym

Wyłączanie

Samoczynne ustanie pracy kotła następuje przez przerwanie zasilania kotła w paliwo lub w wyniku braku energii elektrycznej na okres dłuższy niż 4 godz. Sterowanie kotła w tych wypadkach samoczynnie się wyłącza. W czasie wygaszania zasobnik paliwa musi pozostać szczelnie zamknięty

Czyszczenie i konserwacja

Aby kocioł utrzymywał dobrą sprawność i wydajność należy dbać, by kocioł a zwłaszcza wymiennik utrzymywać w należytej czystości. Czyszczenie wymiennika powinno odbywać się,gdy kocioł jest wyłączony. Czyszczenie należy wykonywać tak często, jak zachodzi tego potrzeba. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy opróżnić szufladę z popiołu i włożyć ją na miejsce. Należy zamknąć drzwiczki do rozpalania i popielnikowe. Następnie otwieramy drzwiczki znajdujące się w pokrywie wymiennika, usuwamy znajdującą się tam izolację cieplną i drucianą szczotką czyścimy wszystkie powierzchnie konwekcyjne. W części przedniej sadza i pył ze ścianek spadają do szuflady popielnikowej, a w części tylnej do dolnej komory nawrotnej, w której z boku znajdują się drzwiczki wyczystkowe. Przy czyszczeniu kotła( co najmniej dwa razy w sezonie) należy również odkręcić właz części dolnej palnika i usunąć zanieczyszczenia. Brak tej czynności może spowodować ograniczenie dopływu powietrza. Okresowe przeglądy kotła należy wykonać poza sezonem grzewczym w okresie postoju.

Producent

Spółdzielnia Kółek Rolniczych "ZGODA"
Wieprz 230
34-122 Wieprz k /Andrychowa
tel. /033/ 875 50 40
www.zgoda-wieprz.pl
e-mail:biuro@zgoda-wieprz.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz