LING (15 - 75 kW)

Tagi:
LING (15 - 75 kW)
Automatyczny kocioł c.o. z paleniskiem retortowym. LING 15-25 przeznaczone są do ogrzewania domków jedno i wielorodzinnych, mniejszych ośrodków wypoczynkowych, warsztatów itp, LING 35-75 znajdują zastosowanie w obiektach średniej wielkości jak sklepy, szkoły itp. Zadaj pytanie

Kotły retortowe typu LING przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/02413. Mogą być użytkowane w systemach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przeznaczone są do pracy w układach gdzie temperatura cieczy zasilającej nie przekracza 950C, a ciśnienie wynosi do 2,5 bara.

Opisywane jednostki podobnie jak wszystkie kotły z paleniskiem retortowym charakteryzują się wysoką wydajnością. Zastosowanie automatyki znacznie redukuje niezbędne czynności obsługowe. Palenisko spala dokładnie taką porcję węgla jaka jest potrzebna do otrzymania nastawionej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym. Spalanie w tym kotle jest praktycznie bezdymne, a sprawność przekracza 82%. Oszczędność węgla wynosi 40% w stosunku do zwykłych kotłów. Emisja pyłów i szkodliwych składników spalin jest kilkakrotnie mniejsza w stosunku do dopuszczalnej.

 • LING 15-25 przeznaczone są do ogrzewania domków jedno i wielorodzinnych, mniejszych ośrodków wypoczynkowych, warsztatów itp.
 • LING 35-75 znajdują zastosowanie w obiektach średniej wielkości jak sklepy, szkoły itp.
 • Kotły posiadają możliwość współpracy z cyfrowymi termostatami pokojowymi.
 • Przystosowane są do spalania węgla kamiennego i biomasy. Paliwo powinno spełniać odpowiednie wymagania (patrz Paliwo).
Parametr Paliwo Jedn. LING 15 LING 25 LING 35 LING 50 LING 75
Moc nominalna węgiel kamienny kW 15 25 35 50 75
biomasa kW 13 22 31 44 66
Zakres regulacji mocy węgiel kamienny kW 6-15 10-25 13-35 16-50 24-75
biomasa kW 3,2-13 2,7-22 9-31 14-44 21-66
Sprawność węgiel kamienny % do 83,6
biomasa % do 81,4
Stałopalność przy mocy nom. węgiel kamienny h,min. 28,45 24,30 17,30/30,30 21,20 16,40
biomasa h,min. 20,45 17,15 12,20/21,30 14,20 11,50
Temp. spalin węgiel kamienny st.C 120-250
biomasa st.C 110-210
Zużycie paliwa węgiel kamienny kg/h 1,18-3,06 1,96-5,1 2,74-7,14 3,49-10,18 5,15-15,10
biomasa kg/h 0,42-3,3 0,7-5,5 0,98-7,7 2,75-11,7 2,17-17,4
Masa kg 340 380 410 480 580
Pojemność wodna l 60 85 100 130 175
Średnica przewodu kominowego mm 145
Powierzchnia grzejna kotła m2 1,8 2,7 3,4 5,0 7,6
Pojemność zasobnika l 140 160 160 lub 280 280 280
Wymiary:szer.x głęb.x wys. mm 1270 x 880 x 1320 1270 x 880 x 1430 1270 x 880 x 1480 1400 x 880 x 1540 1400 x 880 x 1610
Ciśnienie robocze wody grzejnej bar max. 2,0
Zalecana temp. wody grzejnej st.C 65-80
Min. temp. wody powrotnej st.C 60
Strata hydrauliczna kotła dT=10K (dT=20K) mbar 2,7 (1,2) 3,3 (1,5) 4,1 (1,9) 5,1 (2,4) 6,3 (3,1)
Poziom hałasu dB poniżej 65
Ciąg kominowy mbar 0,1-0,2
Średnica przyłączy zasilania i powrotu cal 1,5"
Zasilanie elektryczne V 230V, 50Hz
Pobór mocy (wentylator + silnik) W 230 230 260 260 260

Paliwo

Węgiel kamienny ekogroszek, ekoret, pellety

Zasilanie

Kotły zasilane są energią elektryczną 230V. Pobór mocy dla poszczególnych modeli zamieszczono w charakterystyce technicznej

Instalacja kominowa

Dla prawidłowej pracy kotłów typu LING niezbędny jest odpowiedni ciąg kominowy wynoszący 0,1-0,2 mbar. Wymagana średnica dla przewodu kominowego w/g producenta wynosi 145 mm dla wszystkich opisywanych modeli. Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza.

Kotłownia

Pomieszczenie kotłowni powinno zapewnić dogodną obsługę kotła i spełniać warunki PN. Jednym z podstawowych warunków jest zapewnienie właściwej wentylacji


 • ustawienie temperatury wody na wyjściu z kotła
 • ustawienie pracy kotła w trybie automatycznym
 • regulacja parametrów pracy przytłumienia
 • ręczne sterowanie pracy podajnika i wentylatora Mikroprocesorowy układ sterujący pracą kotła przystosowany jest do współpracy z elektronicznym pokojowym regulatorem temperatury (wyposażenie opcjonalne) Możliwości ściennego regulatora pokojowego HONEYWELL CM 27
 • program w trybie 7-dniowym
 • nastawy 6 odcinków czasowych w ciągu dnia z temperaturą indywidualną
 • ochrona zabezpieczająca układ c.o. przed zamarznięciem w czasie gdy budynek jest nieużytkowany
 • program wakacyjny na 1-99 dni
 • przełączanie na sterowanie ręczne
 • stała informacja o aktualnej i żądanej temperaturze w pomieszczeniu
 • wymiana baterii zasilających bez utraty programu (2x1,5V. Żywotność baterii wynosi 4 lata)

Kotły posiadają termostat bezpieczeństwa, który zabezpiecza układ przed przegrzaniem. W momencie przekroczenia temperatury 95st.C następuje automatyczne zatrzymanie pracy kotła. Podajnik ślimakowy doprowadzający paliwo do paleniska połączony jest z silnikiem napędzającym za pośrednictwem kołkowego sprzęgła zabezpieczającgo. W momencie zablokowania podajnika następuje ścięcie kołków. Rozwiązanie chroni silnik przed przeciążeniem. Zabezpieczenie kotła przed przepaleniem się paliwa do zasobnika (np. podczas dłuższej przerwy w zasilaniu energią elektryczną) stanowi bezpiecznik parafinowy, który jest składową częścią urządzenia do awaryjnego wygaszania kotła. W chwili, gdy żar w podajniku paliwa przybliży się do zasobnika następuje roztopienie bezpiecznika parafinowego powodując udrożnienie przepływu wody ze zbiornika wodnego i wygaszenie kotła.

Rozpalanie

W celu uruchomienia kotła należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzić ilość wody w układzie c.o.. i w razie potrzeby uzupełnić ubytek. 
 • Sprawdzić poprawność otwarcia zaworów między kotłem, a systemem grzewczym. 
 • Skontrolować prawidłowość pracy pompy obiegowej. 
 • Wyczyścić komorę spalania i popielnik. 
 • Zamknąć szczelnie drzwiczki popielnika. 
 • Napełnić zbiornik paliwa węglem lub biomasą i następnie zamknąć szczelnie klapę wsypową. 
 • Włączyć tryb ręcznej obsługi kotła. (Na wyświetlaczu powinno pojawić się hasło -ru- ) 
 • Włączyć podajnik paliwa przyciskiem na pulpicie. Gdy paliwo pojawi się na dnie palnika retortowego nacisnąć przycisk ponownie, co spowoduje zatrzymanie silnika podającego.
 • Umieścić podpałkę na palniku retortowym (np. papier, wiórki itp. Nie należy stosować cieczy łatwopalnych). 
 • Po rozpaleniu obłożyć podpałkę paliwem 
 • Kilkukrotnie załączyć i wyłączyć wentylator dostarczając w ten sposób powietrze do paleniska. 
 • Zamknąć drzwiczki i poczekać na całkowite rozpalenie palnika. 
 • Po uzyskaniu stabilnego żaru należy ustawić żądaną temperaturę pracy kotła i włączyć tryb pracy automatycznej. Zalecana temperatura wynosi powyżej 600C.

Praca

Ilość powietrza niezbędnego do spalania reguluje się przy pomocy klapy dławiącej na wentylatorze. Im większa jest wartość opałowa paliwa tym mniejsze powinno być uchylenie wlotu wentylatora. Uzupełnianie paliwa należy dokonywać w zależności od temperatury zewnętrznej i własnych potrzeb. Podczas normalnej pracy kotła pokrywa zbiornika paliwa oraz drzwiczki popielnika powinny być szczelnie zamknięte.

Wyłączanie

W celu zatrzymania pracy kotła należy przycisnąć klawisz podajnika paliwa, co spowoduje wypchnięcie rozżażonego paliwa z retorty do popielnika. Przy wyłączeniu kotła na okres dłuższy niż 12 godzin należy opróżnić zasobnik paliwa i wylać wodę z urządzenia awaryjnego wygaszania.

Zakłócenia pracy

Objawy niesprawności oraz przyczyny i środki zaradcze

Ewentualne niesprawności kotła mogą być wykryte przez sterownik elektroniczny. Uszkodzenie czujnika temperatury, przewodu lub przekaźnika sygnalizowane jest na pulpicie sterowniczym.

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury

 • Sprawdzić i usunąć ewentualne nieszczelności komina, czopucha, drzwiczek kotła lub otworów wyczystnych, oczyścić komin, 
 • Zła jakość paliwa w systemie automatycznym. Bezwzględnie używać węgla groszku 
 • Zanieczyszczenie kanałów konwekcyjnych. Oczyścić kanały kotła z sadzy przez górny otwór wyczystny oraz wybrać ją przez dolny otwór wyczystny, 
 • Brak dopływu dostatecznej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni. Umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny, 
 • Zamknięta klapa kominowa.

Z kotła wydostaje się woda

W trakcie pierwszego rozpalania kotła może nastąpić tzw. pocenie się kotła. Po uzyskaniu wyższej temperatury palenia w/w zjawisko ustępuje. W przypadku stwierdzenia przecieku kotła, jeżeli woda zbiera w się w dolnej części należy przede wszystkim sprawdzić szczelność połączeń kotła z instalacją. Jeśli przeciek nie występuje na króćcach połączeniowych należy pisemnie powiadomić producenta o usterce.

Podajnik ślimakowy nie podaje paliwa do palnika

 • Zablokowany podajnik 
 • wymontować ślimak z podajnika, usunąć niepotrzebny przedmiot oraz węgiel i po zmontowaniu uruchomić kocioł zwracając uwagę na czystość paliwa, 
 • Uszkodzone zabezpieczenie spustowe podajnika 
 • wymienić zabezpieczenie na nowe oraz postępować jak przy zablokowanym podajniku,

Z kotła wydostają się spaliny

 • Sprawdzić czystość kanałów konwekcyjnych oraz przewodu kominowego. 
 • Sprawdzić otwarcie klapy kominowej. 
 • Sprawdzić ciąg kominowy.

Czyszczenie i konserwacja

W kotłach z palnikiem retortowym wypalony popiół samoczynnie opada do popielnika, tak więc komora spalania oczyszcza się automatycznie. Może się zdarzyć, że czasem kawałek niespalonego węgla utknie między brzegiem retorty, a katalizatorem. Wtedy należy go usunąć za pomocą pogrzebacza. Podczas średniego obciążenia pracy kotła popielnik powinien być opróżniany co drugi dzień. Dla utrzymania optymalnej sprawności kotła zaleca się podzczas sezonu grzewczego okresowe czyszczenie mieszacza powietrza, ścian bocznych komory spalania itp. Czynność należy wykonywać raz w miesiącu. Minimum godzinę przed przystąpieniem do pracy powinno się wyłączyć główny przełącznik zasilający kotła na pulpicie sterowniczym.

Zasady BHP

 • Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby zaznajomione z instrukcją obsługi. 
 • W czasie, gdy kocioł jest uruchomiony nie należy dopuszczać do przedostawania się łatwopalnych gazów lub oparów do kotłowni. Nie należy też w pobliżu wykonywać żadnych prac mogących spowodować podwyższone ryzyko powstania pożaru (lakierowanie, klejenie itp) 
 • Podczas uruchamiania kotła przy włączonym podajniku paliwa nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do środka komory spalania (obracający się ślimak podajnika 
 • nie wkładać rąk !). Ze względów bezpieczeństwa wypełnienie retorty należy kontrolować wizualnie. 
 • Nie wolno rozpalać kotła przy pomocy cieczy łatwopalnych. 
 • Podczas pracy kotła można kontrolować płomień palnika poprez odchylenie górnych drzwiczek. Czynność tą należy wykonać z zachowaniem należytej ostrożności, ponieważ istnieje podwyższone niebezpieczeństwo przedostania się iskier do kotłowni. Po przeprowadzeniu kontroli zamknąć drzwiczki. 
 • Nie wolno doprowadzić do przegrzania kotła. 
 • W pobliżu kotła nie wolno magazynować materiałów łatwopalnych. 
 • Podczas opróżniania popielnika usunąć wszelkie materiały łatwopalne na odległość co najmniej 1,5 metra. 
 • Podczas pracy kotła w temperaturze poniżej 600C może występować roszenie stalowego wymiennika, co przyspiesza jego korozję. Zalecana temperatura pracy kotła wynosi powyżej 600C. 
 • Po zakończeniu sezonu grzewczego należy oczyścić kocioł oraz przewód kominowy. 
 • Nie wolno dokonywać żadnych zmian w konstrukcji kotła i jego osprzęcie elektrycznym.

Gwarancja

Przedstawiciel - firma Klimosz udziela 24-miesięcznej gwarancji na kocioł od momentu jego rozruchu , nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty sprzedaży.

Certyfikaty

 • Świadectwo badania IchPW na "Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego" 
 • Świadectwo badań energetyczno-emisyjnych 
 • Świadectwo zgodności z PN dla kotłów LING 25/50 
 • Świadectwo zgodności dla sterowników kotła 
 • Certyfikat DIN ISO 9001

zobacz cartyfikat

Producent

Tekla

Przedstawiciel

Klimosz www.klimosz.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz