DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS (12 - 35 kW)

Tagi:

Kotły typu DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS należą do grupy kotłów stalowych z poziomymi kanałami konwekcyjnymi. Wyposażone są w wentylator nadmuchowy i sterownik, które umożliwiają regulację częściowej mocy kotła. Budowa kotła przystosowana jest do spalania każdego rodzaju paliwa: miału - spalanie górne oraz wędla i drewna - spalanie dolne, tradycyjne.

Zadaj pytanie

Linia kotłów OPTIMA KOMFORT PLUS to oryginalny wygląd, nowatorskie rozwiązania w postaci ograniczonej ilości połączeń spawanych, odpowiednie pochylenie kanałów spalinowych oraz przede wszystkim przyjazne i ekonomiczne sterowanie z możliwością rozbudowy automatyki oparte o algorytm PID pozwalający na oszczędność paliwa do kilkunastu procent. Wielociągowy układ poziomych kanałów spalinowych, termiczna izolacja wymiennika ciepła oraz zabezpieczenie elementów szczególnie narażonych na utratę ciepła, zapewniają wysoką sprawność cieplną kotłów. Urządzenie pracuje w dwóch trybach - rozpalany od góry kocioł miałowy z wydłużoną stałopalnością oraz jako kocioł uniwersalny, tradycyjnie rozpalany od dołu do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna oraz trocin.Wielopunktowy sposób doprowadzania powietrza wstrefę załadowanego paliwa zwiększa efektywność procesu spalania, został dodatkowo wzbogacony o komfortowe rozwiązanie czyszczenia dysz powietrznych.

Zalety kotła:

 • wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6 mm z Huty im. T. Sendzimira
 • 4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła
 • wysoka sprawność cieplna do 80%
 • mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych
 • regulacja procesu spalania przy pomocy miarkowania ciągu /opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie Klienta/ lub pokrętła w drzwiach popielnika
 • elektroniczna regulacja kotła; sterownik z obsługą 2 pomp /c.o., c.w.u./ oraz z algorytmem PID utrzymującym stałą temperaturę kotła
 • przedłużenie czopucha z mechanizmem regulacji ciągu spalin
 • regulowane stopki ułatwiające poziomowanie kotła
KOCIOŁ WĘGLOWY typ OPTIMA KOMFORT PLUS
Wyszczególnienie Jednostka 12 15 20 25
Moc nominalna kW 10 - 15 15 - 18 18 - 24 24 - 30
Powierzchnia grzewcza m2 1,5 1,7 2,1 2,5
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 do 120 120 - 150 150 - 200 180 - 250
Jednorazowy zasyp paliwa kg ok. 21 ok. 50 ok. 65 ok. 79
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 1,1 1,4 1,7 2,0
Optymalna sprawność cieplna % ok. 80
Max dop. ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 22 23 26 28
Temp. wody na zasilaniu min./max. st.C 55 / 90
Masa kotła kg 230 240 260 290
Pojemność wodna kotła l 56 58 68 76
Przekrój komina cm2 230 280 280 330
Min. wysokość komina m 6 7 7 7
Zasilanie V/Hz 230V / 50Hz
Pobór mocy W 30
Gabaryty zew. bez osprzętu szerokość mm 430 480 480 530
długość mm 540 540 605 635
wysokość mm 1255 1300 1370 1370
Średnica zasilania i powrotu mm G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2"
Wymiary czopucha mm x mm 150 x 185 150 x 185 150 x 185 180 x 185

Paliwo

Podstawowe paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS stanowi: przy rozpalaniu od góry - węgiel kamienny sortymentu miał MIIA klasy 24/09 typu 31,1 lub 31,2 wg normy PN-82/G-97001 lub przy rozpalaniu od dołu - węgiel kamienny sortymentu orzech klasy 24/12 typu 31 lub 32 wg normy PN-82/G-04510. Podane oznaczenia dotyczące klasy oznaczają wartość opałową oraz zawartość popiołu. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy.

Jako paliwo zastępcze stosowana może być mieszanka węgla kamiennego w stosunku masowym 70% sortymentu orzech klasy 24/12 i 30% sortymentu miał klasy 21/15 lub 22/12. W kotłach tych można również spalać z dobrym skutkiem paliwa długopłomieniowe takie jak: węgiel brunatny oraz drewno w różnych postaciach (zrębki, zrzynki, wióry itp.).

Drewno powinno być przynajmniej rok sezonowane! Palenie mokrym drewnem obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła.

UWAGA: Stałe stosowanie niektórych mokrych paliw zastępczych przy jednoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury spalin (poniżej 160st.C) prowadzi do przyspieszonego zużycia kotła - korozji kanałów konwekcyjnych, blach paleniskowych, czopucha oraz zasmolenia tych powierzchni. Spowodowane jest to wykraplaniem się produktów spalania, tj. wody, tlenków azotu i siarki, które tworzą bardzo agresywne środowisko, sprzyjające przyspieszonej korozji.

Zasilanie

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230V/ 50Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/ 50Hz wykonaną w układzia z przewodem ochronnym lub ochronno-neutralnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinno być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródła emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania kotła poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

UWAGA: Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. Zabrania się użytkownikowi zdejmowania pokryw sterownika i wentylatora oraz jakiejkolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych.

Instalacja kominowa

Znaczący wpływ na pracę kotła lub zespołu kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego. Niewłaściwe wymiary mogą być przyczyną zaburzeń pracy kotła.

Dobór wysokości i przekroju komina

Moc kotła [kW] ok. 18 ok. 24 ok. 30
Pow. grzewcza [m2] 1,5 2 2,5
Min. wysokość komina [m] 8 8 9
Mon. przek. komina [cm x cm] 18 x 18 20 x 20 21 x 21

Komin powinien być wyprowadzony min. 150cm ponad powierzchnię dachu. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez przewężeń i załamań oraz wolne od innych podłączeń. Nowy komin należy osuszyć i rozgrzać przed rozpaleniem kotła. W przypadku wątpliwości, stan techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych.

Aby podłączyć czopuch kotła do komina należy zastosować profil stalowy o odpowiednim przekroju i kształcie. Grubość blachy, z której wykonano podłączenie kotła, nie powinna być mniejsza niż 3mm. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelniość połączeń przewodu kominowego i czopucha. Zastosowanie izolacji termicznej układu odprowadzającego spaliny poprawia ciąg kominowy.

Kotłownia

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogzrwania spełniała wymagania normy PN-87/B0241, w szczególności:

  • kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina,
  • drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wkonane z materiałów niepalnych,
  • kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21 x 21 cm z wylotem w tylnej części kotłowni,
  • kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina, lecz nie mniej niż 14 x 14cm,
  • otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową.

UWAGA! ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI MECHANICZNEJ WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ!

Kocioł typu OPTIMA PLUS nie wymaga specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 2cm. Dopuszcza się bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych.

Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach. Przyspiesza to zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła.

Rozmieszczenie drzwiczek popielnikowych, paleniskowych oraz zasypowych umożliwia łatwy dostęp do czyszczenia komory paleniskowej. Szerokie drzwiczki zasypowe umieszczone pod skosem ułatwiają załadunek paliwa. Dodatkowo na ścianie czołowej umieszczone są drzwiczki wyczystki przedniej umożliwiającej czyszczenie kanałów spalinowych kotła.

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Po bokach czopucha znajdują się otwory wyczystkowe. Kotły OPTIMA KOMFORT PLUS posiadaja wmontowaną w czopuch przepustnicę spalin, umożliwiającą regulację ciągu.

Kotły grzewcze węglowe typu OPTIMA KOMFORT PLUS wyposażone są w sterownik i wentylator nadmuchowy, dzięki czemu pracują z wykorzystaniem wymuszonego dopływu powietrza. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury w kotle i odpowiednio dostosowuje pracę wentylatora, regulując ilość dostarczanego powietrza niezbędnego do procesu spalania. Sterownik pozwala na pracę kotła ze stałą, zadaną temperaturą - max 90st.C. Temperatura graniczna pracy kotła wynosi 95st.C. Po przekroczeniu tej temperatury sterownik wyłącza w trybie awaryjnym nadmuch powietrza.

Przestrzeń między wymiennikiem kotła a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej.

Kotły typu OPTIMA KOMFORT PLUS przeznaczone są do pracy wyłącznie z naczyniem wzbiorczym typu otwartego - instalowane zgodnie z PN-91/B-02413: "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego (wymagania)"

Montaż i rozruch

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spelniać wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413 i PN-71/8864-27, dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych. Do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy gwintowanych lub kołnierzowych. Zainstalowanie kotła poprzez wspawanie powoduję utratę gwarancji. Zaleca się stosowanie zaworów mieszających

Montaż kotła należy powierzyć osobie (firmie) o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Rozpalanie

Przed przystąpieniem do rozpalania kotła należy sprawdzić:

 • drożność instalacji,
 • prawidłowość napełnienia instalacji wodą,
 • stan wody w układzie zabezpieczenia kotła.
ROZPALANIE OD DOŁU:

Przystępując do rozpalenia należy całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu oraz drzwiczki popielnika i paleniskowe, natomiast drzwiczki zasypowe powinny być całkowicie zamknięte. Rozpalanie należy przeprowadzać powoli, przy użyciu zgniecionych kawałków papieru oraz drewna, na które narzuca się cienką warstwę węgla. Po rozpaleniu należy zamknąć drzwiczki popielnika i paleniska, a następnie przez drzwi zasypowe napełnić komorę paleniska paliwa.

Po zassaniu spalin przez komin należy zamknąć drzwiczki zasypowe, włączyć dmuchawę i nastawić na sterowniku żądaną temperaturę.

ROZPALANIE OD GÓRY:

Do oczyszczonej z popiołu komory paleniskowej należy wsypać miał węglowy o wilgotności nie przekraczającej 20% (zbyt duża wilgotność powoduje wykraplanie się wody na ścianach kotła co jest przyczyną zwiększonej korozji). Miał należy wsypać do poziomu kilku centymertów poniżej górnych otworów nadmuchowych umieszczonych na bocznych ścianach komory paleniskowej, zwracając uwagę aby ich nie zasypać. Ewentualny przesyp miału przez ruszty do popielnika należy wrzucić ponownie do komory paleniskowej.

Po dokonaniu zasypu warstwę miału należy wyrównać (nie ubijając), ułożyć papier, drewno i podpalić. Po zassaniu spalin przez komin mależy zamknąć drzwiczki zasypowe, włączyć dmuchawę i ustawić na sterowniku żądaną temperaturę. Po rozpaleniu płomień powinien się palić na całej powierzchni paleniska żółto niebieskim płomieniem. W przypadku powstawania kraterów lub nierównomiernego palenia, zaleca się zasypywanie kraterów i rozgarnięcie warstwy rozpalonej na całą powierzchnie paleniska.

W przypadku sterowników z możliwością programowania stref czasowych należy unikać zbyt dużych różnic w nastawach temperatur. Może to powodować tzw. "strzelanie" w kotle. Ponadto należy unikać nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kotła (poniżej 55st.C), gdyż wpływa to na pogorszenie procesu spalania i zwiększoną emisję szkodliwych związków do środowiska. Długotrwałe utrzymywanie niskiej temperatury powoduje "pocenie się" kotła. Dlatego należy nastawiać w miarę wysoką temperaturę pracy, zaś temperature w pomieszczeniach regulować za pomocą termostatycznych zaworów grzejnikowych. Zaleca się również stosowanie zaworów nieszających.

Okres wypalania się paliwa zależy od jego jakości i ilości, dlatego użytkownik powinien eksperymentalnie ustalić wielkość załadunku i czas rozpalania, tak by było to dla niego wygodne.

Praca

Eksploatacja kotła przy temperaturze powyżej 60st.C skutecznie zapobiega tworzeniu się kondensatu oraz przyspieszinej korozji kotła.

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces palenia polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na ponad 6 godzin pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach okres stałpalności moża wydłużyć o kilka godzin.

Uzupełniając paliwo w komorze paleniskowej należy wyłączyć sterownik, następnie powoli otworzyć drzwiczki zasypowe, uzupełnić paliwo, zamknąć drzwiczki i ponownie załączyć sterownik.

Odpopielenie rusztu dokonuje się w czasie pracy kotła poprzez kilkukrotne naciśnięcie pedału. Ruszt mechaniczny przeznaczony jest wyłącznie do usuwania z rusztu paleniska spopielonej warstwy paliwa do popielnika. Zbrylowe produkry spalania paliwa jak szlaka, kamień, żużel należy usuwać przy pomocy narzędzi, po wygaszeniu kotła lub przed rozpaleniem.

Wyłączanie

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiól i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może byc spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację.

W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach, w okresie letnim należy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jego wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Zakłócenia pracy

Zatrzymanie awaryjne kotła

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:

 • przekroczenie temperatury 100°C
 • wzrost ciśnienia,
 • stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji,
 • pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
 • innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

 • usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usuniecie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m;
 • stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.

Czyszczenie i konserwacja

W celu uzyskania poprawnej efektywności spalania należy utrzymywać kanały konwekcyjne oraz blachy wewnątrz paleniska w należytej czystości. Sadza, pył i popiół, powstałe ze spalania, powodują obniżenie efektywności i sprawności procesu spalania.

Należytą uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużla ze szczelin rusztu i ścian komory paleniskowej. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych należy dokonywać przez otwory wyczystne co 3-7 dni.

W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) "wygrzewanie kotła" - przepalanie przy temperaturze 70-80st.C. Zabieg ten ma na celu zwiększenie żywotności kotła.

Usterki i naprawy

Zaburzenia w pracy kotła
Problem Możliwa przyczna Sposób naprawy
1. Nagły wzrost ciśnienia i temperatury
 • zamknięte zawory
 • dmuchawa nie wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury
 • otworzyć zawory
 • zresetować sterownik i ponowić próbę pod ścisłą kontrolą (jeżeli dmuchawa nadal się nie wyłącza,to wyłączyć sterownik i wezwać serwis)
2. Dymi się z dolnych drzwiczek wyczystkowych
 • nieprawidłowo zamknięte drzwiczki
 • zanieczyszczenie sznura
 • uszkodzony sznur uszczelniający
 • wyregulować zamek
 • oczyścić sznur
 • wymienić sznur uszczelniający
3. Wymagana temperatura nie jest osiągana
 • zbyt mała kaloryczność węgla
 • dodać węgiel o większej kaloryczności (sort. groszek) lub wymienić na inny bardziej kaloryczny
4. Znaczny wzrost temperatury ponad temperaturę nastawioną
 • zbyt duży ciąg kominowy przy zbyt dużej kaloryczności paliwa
 • zbyt częste i zbyt długie przedmuchy między załączeniami właściwymi
 • zastosować w kominie regulator ciągu lub dodać paliwo o mniejszej kaloryczności
 • zwiększyć czas między przedmuchami
  zmniejszyć czas przedmuchu
5. Dymi się z górnych drzwiczek zasypowych
 • Brak ciągu kominowego:
  • za niski komin
  • za mały przekrój komina
  • zapchany komin lub zanieczyszczony
  kocioł
 • Zbyt duży bieg dmuchawy
 • - podwyższyć komin
  - powiększyć przekrój komina
  - oczyścić komin (kocioł)
 • zmniejszyć bieg dmuchawy
6. Występują krótkie wybuchy gazów
 • zbyt niska nastawa temperatur w kotle
 • brak odbioru ciepła z kotła i spowodowane tym długie przerwy w pracy powodujące gaśnięcie płomienia
 • podwyższyć temperaturę
 • nie zamykać zaworami wszystkich grzejników
 • umożliwić odbiór ciepła przez grzejniki i inne odbiorniki np.bojler

Zasady BHP

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni
 2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu.
 4. W momencie uruchamiania wentylatora nie otwierać drzwiczek zasypowych.
 5. Utrzymywać stały porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów.
 6. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24 V
 7. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowych i popielnikowych.
 8. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 9. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 10. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 11. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.
 12. Nie zbliżać się z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie pracy wentylatora tuż po jego włączeniu się, gdyż nie spalony gaz grozi wybuchem.
  ZABRANIA SIĘ DOPUSZCZANIA ZIMNEJ WODY DO ROZGRZANEGO KOTŁA ZABRANIA SIĘ ZALEWANIA PALENISKA WODĄ
 13. Wykonanie instalacji elektrycznej może być dokonane przez uprawnionego elektryka

Transport

Kocioł centralnego ogrzewania typu OPTIMA KOMFORT PLUS dostarczany jest w stanie zmontowanym, wraz z drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi i popielnikowymi oraz izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytej płaszczem ochronnym z blachy stakowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą. Wyposażenie kotła stanowi urządzenie sterujące z dmuchawą oraz termometr analogowy.

Uwaga: Kotły należy transportować w pozycji pionowej.

Gwarancja

Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeśli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, tj: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Wyposażenie elektryczne objęte są osobną gwarancją udzielaną przez producenta.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 3 lata, jeżeli montaż został dokonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Certyfikaty - opis

Kotły typu OPTIMA KOMFORT PLUS posiadają Świadectwo Zgodności z Polskimi Normami o Nr 69/2004 z dnia 14.10.2004r. oraz Certyfikat Ekologiczny wydany w dniu 28.10.2004r.

zobacz Certyfikat, zobacz Świadectwo Zgodności

Producent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
ul. Sportowa 3
26-067 Strawczyn
www.defro.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz